Informatie voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor het ouderdoms- en partnerpensioen aangepast. Daarnaast is het maximale pensioengevend salaris bij een fulltime-dienstverband op € 105.075,- (2018) gesteld.

Voor werknemers met een salaris boven die grens biedt de overheid de mogelijkheid tóch pensioen op te bouwen via een zogeheten netto-pensioen. Zoals het Allianz Netto Pensioen.

Wat is het Allianz Netto Pensioen?

Als u werknemers in dienst heeft die meer dan € 105.075,- verdienen, kunt u het Allianz Netto Pensioen aanbieden. Daarmee blijven de pensioenafspraken met uw werknemers zo veel mogelijk behouden.

Deelname is vrijwillig
Uw werknemers bepalen zelf of zij mee willen doen. Kiest uw werknemer voor het Allianz Netto Pensioen, dan heeft hij de volgende mogelijkheden:

 • spaarmodule voor ouderdomspensioen
 • risicodekking voor nabestaandenpensioen voor pensioendatum
 • extra vrijwillig bijsparen

Veelgestelde vragen over dit product

 • Dekking ouderdoms-, partner- en wezenpensioen op niveau gehouden.
 • Aantoonbaar goede fondsresultaten.
 • Collectieve oplossing met keuzevrijheid voor werknemers.
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
 • Geen extra kosten voor mutaties.
 • Lage administratiekosten.
 • Inzicht en wijzigingen direct doorvoeren via de MijnAllianzPensioen-portal. Er is ook een Engelstalige pensioenportal mogelijk.

Het Allianz Netto Pensioen is een netto-regeling die aansluit bij uw bruto-hoofdpensioenregeling. Het is een beschikbare-premieregeling, die  valt onder de regels van de Pensioenwet.
U kunt zelf de regeling samenstellen die u aan uw werknemers wilt aanbieden. De werknemer is vervolgens niet verplicht hieraan deel te nemen. Hij mag zelf kiezen of hij deelneemt aan het Allianz Netto Pensioen en met welke modules.
De premie houdt u in op het netto-salaris van de werknemer. Het pensioen wordt ook netto (zonder belasting) aan de werknemer uitgekeerd. Hij/ zij hoeft geen belasting te betalen in Box 3 over de waarde van zijn/ haar netto-pensioen.

Binnen het Allianz Netto Pensioen heeft u een aantal mogelijkheden die u kunt aanbieden aan uw werknemers:

 • Spaarmodule pensioen: ouderdomspensioen
 • Risicodekking voor het nabestaandenpensioen
 • Extra vrijwillig bijsparen

Binnen deze modules heeft u ook nog een aantal keuzemogelijkheden. Bijvoorbeeld de hoogte van de staffels, de hoogte van het opbouwpercentage bij het partnerpensioen of een wel of niet stijgend partnerpensioen. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met uw adviseur.

Spaarmodule pensioen: ouderdomspensioen
Kiezen werknemers voor de spaarmodule ouderdomspensioen, , dan bouwen ze kapitaal op voor het ouderdomspensioen. Met dit pensioenkapitaal wordt bij pensionering een periodieke pensioenuitkering aangekocht. Uw werknemers ontvangen na pensionering vervolgens iedere maand deze uitkering.
Voor de opbouw van het pensioenkapitaal betaalt uw werknemer een premie. U houdt deze premie in op netto-salaris van de werknemer. De premie draagt u via de rekening-courant af aan Allianz. Het totaal aan ingelegde premies (minus kosten en premies voor risicoverzekeringen) wordt gedurende de opbouwperiode op verantwoorde wijze belegd door de vermogensbeheerders van Allianz. Deze vermogensbeheerders hebben een goede reputatie en zorgen voor een uitgebalanceerde mix van beleggingen met uitstekende rendementen.

Het uiteindelijke pensioenkapitaal dat voor een individuele werknemer wordt opgebouwd, is onder meer afhankelijk van de hoogte van de premie die voor hem wordt ingelegd, het aantal jaren dat de werknemer pensioen opbouwt en de resultaten op de beleggingen.

Door in te loggen op de portal MijnAllianzPensioen kunnen uw werknemers 24 uur per dag zien wat de actuele waarde van hun pensioenkapitaal is. Daarnaast krijgen zij op basis van huidige tarieven voor de aankoop van een levenslang ouderdomspensioen een indicatie van het maandelijkse pensioeninkomen na pensionering.
is.

Risicodekking voor het nabestaandenpensioen voor pensioendatum
Het netto-nabestaandenpensioen bestaat uit een partner- en /of een wezenpensioen. Dit zijn verzekeringen op risicobasis. Dit betekent dat er alleen een verzekering is zolang de werknemer premie betaalt. 

Extra vrijwillig bijsparen
U kunt ook de mogelijkheid bieden dat uw werknemers extra bijsparen. Hiermee kan uw werknemer extra ouderdomspensioen opbouwen. Er gelden wel fiscale grenzen voor de hoogte van dit bedrag.
Verplicht: premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verplicht meeverzekerd. Het is dus geen keuze. Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, kan hij (gedeeltelijk) niet meer werken. Voor het deel dat hij  niet meer werkt, wordt ook geen pensioen opgebouwd. Allianz neemt namelijk de premiebetaling voor het pensioen van u over voor het deel dat uw werknemer arbeidsongeschikt is verklaard door het UWV.

Verplicht: premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verplicht meeverzekerd. Het is dus geen keuze. Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, kan hij (gedeeltelijk) niet meer werken. Voor het deel dat hij  niet meer werkt, wordt ook geen pensioen opgebouwd. Allianz neemt namelijk de premiebetaling voor het pensioen van u over voor het deel dat uw werknemer arbeidsongeschikt is verklaard door het UWV.

Downloads bij dit product