Wat te doen bij indiensttreding?

De werkgever vult het aanmeldingsformulier in en stuurt deze via de financieel adviseur naar Allianz Nederland. Allianz Nederland zal vervolgens de nieuwe deelnemer opnemen in de pensioenregeling.

De nieuwe werknemer vult het formulier Verzoek offerte Waardeoverdracht in. De werkgever zal het formulier via de financieel adviseur naar Allianz Nederland opsturen.

Indien de werknemer een verzoek doet tot waardeoverdracht, wordt door Allianz Nederland een offerte gemaakt. Indien de werknemer akkoord gaat met de offerte, zal de overdrachtswaarde worden ondergebracht in een (aparte) beleggingsverzekering.

De werknemer vult het formulier ‘Verklaring verwerping pensioenaanspraken’ of de werknemer en partner vullen het formulier ‘Verklaring verwerping Partnerpensioenaanspraken’ in. De werkgever zal het formulier via de financieel adviseur naar Allianz Nederland opsturen. Allianz Nederland administreert de werknemer of partner niet in haar pensioensysteem.

Wat te doen bij algemene wijzigingen?

De werknemer vult het wijzigingsformulier in en de werkgever zal deze via de financieel adviseur naar Allianz Nederland opsturen.

De werkgever ontvangt jaarlijks een salarisopgaveformulier. Door middel van dit formulier geeft de werkgever de salariswijzigingen door aan Allianz Nederland. Er zal eventueel een aanpassing in pensioenaanspraken plaats vinden in verband met de salariswijziging.

De werkgever vult het wijzigingsformulier in en de werkgever zal het formulier via de financieel adviseur naar Allianz Nederland opsturen. De polis zal naar aanleiding van de wijziging worden aangepast.

Indien het pensioenreglement het toestaat, kan het beleggingsschema worden gewijzigd. In dat geval vult de werknemer het wijzigingsformulier en de profieltest in. De werknemer levert het wijzigingsformulier en de profieltest aan bij de werkgever. De werkgever stuurt de gegevens vervolgens via de financieel adviseur naar Allianz Nederland. Wanneer het gewenste beleggingsschema conform het beleggingsschema is volgens de profieltest, zal deze in het systeem worden aangepast. Wanneer het gewenste beleggingsschema conform het beleggingsschema is volgens de profieltest, zal deze in het systeem worden aangepast.

De werkgever stuurt de wijziging en uittreksel KvK via de financieel adviseur naar Allianz Nederland. De bedrijfsgegevens zullen in het systeem van Allianz Nederland worden aangepast. Indien van toepassing zullen ook de juridische documenten worden aangepast.

Wat te doen bij wijzigingen in de gezinssituatie?

De werknemer vult het wijzigingsformulier in en de werkgever zal deze, binnen drie maanden na de wijziging, via de financieel adviseur naar Allianz Nederland opsturen. Indien in het pensioenreglement een partnerpensioen is opgenomen zal Allianz Nederland een partnerpensioen verzekeren. Indien de partner geen partnerpensioen wil ontvangen dient het formulier Verklaring verwerping partnerpensioenaanspraken te worden ingevuld.

De werknemer vult het wijzigingsformulier in en levert het formulier verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding en een kopie echtscheidingsconvenant aan bij de werkgever. De werkgever zal deze documenten via de financieel adviseur aanleveren bij Allianz Nederland.

De werknemer vult het wijzigingsformulier in en de werkgever zal deze, binnen drie maanden na de wijziging, via de financieel adviseur naar Allianz Nederland opsturen. Allianz Nederland zal geen partnerpensioen meer meeverzekeren.

De werknemer vult het wijzigingsformulier in en de werkgever zal deze, binnen drie maanden na de wijziging, via de financieel adviseur naar Allianz Nederland opsturen. Indien in het pensioenreglement een wezenpensioen is opgenomen zal Allianz Nederland zal een wezenpensioen verzekeren.

Is er door u of de overledene voor een Allianz Pensioen gekozen? Wij wensen u veel sterkte bij uw verlies. Omdat u wel wat anders aan uw hoofd heeft, proberen we het afhandelen van financiële zaken voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Lees hier hoe u een overlijden kunt melden.

De werkgever moet de overlijdensakte via de financieel adviseur naar Allianz Nederland opsturen.