Algemene vragen over Waardeoverdracht

Bij waardeoverdracht neemt u de waarde van uw oude pensioenaanspraken mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. In dit geval is dat Allianz. Uw vorige pensioenuitvoerder rekent de opgebouwde pensioenaanspraken om tot een bepaald bedrag: de overdrachtswaarde. Deze overdrachtswaarde storten wij in uw nieuwe pensioenregeling.

Voordelen van waardeoverdracht:

  • Waardeoverdracht voorkomt versnippering van pensioen.
  • Uw pensioen is samengebracht bij één pensioenuitvoerder.
  • Door het samenvoegen van uw pensioen kunt u wellicht een hoger pensioen opbouwen.

Daarnaast is een aantal factoren van belang. Laat u altijd goed adviseren door uw financieel adviseur.

Mogelijk past uw oude pensioenuitvoerder uw pensioenaanspraken aan op toekomstige loon- en prijsstijgingen. Uw nieuwe pensioenregeling kent geen indexatie. Of uw pensioenaanspraken waardevast blijven hangt af van het gerealiseerde beleggingsrendement.

Garanties in een pensioenregeling zorgen voor zekerheid. Rendementen van beleggingsfondsen die u in een pensioenregeling kunt kiezen zijn van grote invloed op de hoogte van uw op te bouwen pensioen. Beleggen kan zorgen voor hogere rendementen en dat kan voor een hoger pensioen zorgen, maar beleggen brengt ook risico’s met zich mee.

Het kan zijn dat de kosten in uw nieuwe pensioenregeling hoger of lager zijn dan in uw oude pensioenregeling. Dat verschil in de hoogte van de kosten is van invloed op de hoogte van uw op te bouwen pensioen.

Wilt u waardeoverdracht aanvragen? Vult u dan het formulier ‘verzoek offerte waardeoverdracht in’.