De aanvullingen van het Allianz Pensioen

Partnerpensioen bij overlijden tijdens het dienstverband

Het partnerpensioen maakt standaard deel uit van het Allianz Pensioen. Hierdoor krijgt de partner van uw werknemer een uitkering als de deelnemer ná de pensioendatum overlijdt. U kunt er ook voor zorgen dat de partner een pensioen krijgt als de deelnemer vóór de pensioendatum overlijdt. Dat kan door te kiezen voor het partnerpensioen bij overlijden tijdens het dienstverband. Hiermee krijgt de partner een levenslange uitkering als de deelnemende werknemer overlijdt tijdens het dienstverband. U kunt dit partnerpensioen automatisch meeverzekeren of uw medewerkers de keuze geven deze aanvulling wel of niet mee te verzekeren.

Het partnerpensioen wordt bij overlijden uitgekeerd aan:

  • De echtgenoot of echtgenote van uw medewerker.
  • De geregistreerd partner van uw medewerker.
  • De partner waarmee uw medewerker ten minste 6 maanden samenwoont en waarmee een notariële samenlevingsovereenkomst is gesloten.

Wezenpensioen bij overlijden tijdens het dienstverband

Het wezenpensioen zorgt voor een maandelijkse uitkering voor de kinderen als de deelnemer tijdens het dienstverband overlijdt. De uitkering stopt als de kinderen 18 jaar worden. Studerende, gehandicapte of zieke kinderen krijgen de uitkering tot hun 27ste jaar. U kunt dit wezenpensioen automatisch meeverzekeren of uw medewerkers de keuze geven deze aanvulling wel of niet mee te verzekeren.

Anw-hiaat bij overlijden tijdens het dienstverband

Als de deelnemer tijdens het dienstverband overlijdt, ontvangt de partner een uitkering als vervanging van of aanvulling op de uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw). De hoogte van de Anw- hiaatuitkering is gekoppeld aan de Anw-uitkeringen van de overheid. U kunt de Anw-hiaatdekking automatisch meeverzekeren of uw medewerkers de keuze geven deze aanvulling wel of niet mee te verzekeren.

WIA-excedent bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Als een medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is en een WIA-uitkering van de overheid ontvangt, krijgt hij of zij maximaal 70% van het laatstverdiende salaris. De WIA-uitkering is maximaal 70% van het salaris tot de loongrens (€ 52.766,- bruto op jaarbasis in 2016) . Voor iemand die meer verdient dan dit salaris (meer dan de ‘loongrens’), kan er een forse terugval in inkomsten zijn. Het WIA-excedentpensioen vult de WIA-uitkering aan voor het deel van het jaarloon dat boven de loongrens ligt. U kunt het WIA-excedentpensioen automatisch meeverzekeren of uw medewerkers de keuze geven deze aanvulling wel of niet mee te verzekeren.

WGA-hiaat bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid

Als een arbeidsongeschikte medewerker nog kan werken, en dus gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, valt hij of zij onder de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De medewerker krijgt dan een WGA-uitkering van de overheid voor het deel dat hij of zij niet kan werken. Voor het arbeidsgeschikte deel moet de medewerker zelf voor inkomen zorgen. Dit is de zogenoemde restverdiencapaciteit. Het WGA-hiaatpensioen is een periodieke uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerkers die minder dan 50% van hun restverdiencapaciteit benutten. De uitkering bedraagt, inclusief de WGA-vervolguitkering, 70% van het laatstverdiende salaris tot het maximumdagloon. U kunt het WGA-hiaatpensioen automatisch meeverzekeren of uw medewerkers de keuze geven deze aanvulling wel of niet mee te verzekeren.

Percentage arbeidsongeschiktheid

Percentage van de uitkering

35 tot 45%

28,00%

45 tot 55% 

35,00%

55 tot 65% 

42,00%

65 tot 80%

50,75%

Bijsparen

Met het Allianz Pensioen hebben de deelnemers de mogelijkheid om bij te sparen voor een hoger pensioen. Of dat voor uw medewerkers interessant is, verschilt per persoon. Het hangt vooral af van de vraag of uw werknemers hun fiscale premieruimte wel of niet hebben gebruikt. Is voor hun pensioen niet de maximale premie in een jaar betaald, dan kunnen zij hun pensioenopbouw aanvullen met een eenmalige storting of met een vast bedrag per maand. U kunt uw medewerkers deze mogelijkheid om bij te sparen bieden. Dit kost u niets extra.

Pensioenklik

Met de Allianz Pensioenklik heeft een werknemer de mogelijkheid om voor de pensioendatum het pensioenkapitaal dat hij heeft opgebouwd met beleggingen om te zetten in een gegarandeerd pensioen. Wij noemen dat vastklikken. Het vastgeklikte pensioen gaat in op de pensioendatum en wordt door Allianz gegarandeerd. Een werknemer weet dus na het vastklikken zeker welk pensioen hij of vanaf de pensioendatum ontvangt.