Informatie voor financieel adviseurs

Vanaf 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Het maximale salaris waarover een werkgever nog pensioen beschikbaar mag stellen is € 105.075,- (2018). Voor werknemers met een salaris van meer dan € 105.075 biedt de overheid de mogelijkheid tóch pensioen op te bouwen via een zogeheten netto-pensioen. Zoals het Allianz Netto Pensioen.

Wat is het Allianz Netto Pensioen?

Als een werkgever werknemers in dienst heeft die meer dan € 105.075,- verdienen, kan een werkgever het Allianz Netto Pensioen aanbieden. U biedt ze hiermee een flexibel product. De werknemer kan zelf bepalen wat hij wil verzekeren!

Hoe werkt Allianz Netto Pensioen?

De werkgever zegt zijn werknemers een netto pensioen toe via Allianz. Zijn werknemers bepalen dan zelf of zij mee willen doen. Kiest de werknemer voor het Allianz Netto Pensioen, dan heeft hij de volgende mogelijkheden:

Kiest de werknemer voor de spaarmodule ouderdomspensioen, dan bouwt hij kapitaal op voor zijn ouderdomspensioen. Met dit pensioenkapitaal wordt bij pensionering een periodieke netto pensioenuitkering aangekocht. De werknemer ontvangt vanaf zijn pensioendatum elke maand deze uitkering.

Voor de opbouw van het netto pensioenkapitaal betaalt de werknemer een premie. De werkgever houdt deze premie in op het netto salaris van zijn werknemer. De ingelegde premie wordt op een verantwoorde wijze belegd door de vermogensbeheerders van Allianz of via externe vermogensbeheerders (zoals bv Blackrock). Deze vermogensbeheerders hebben een goede reputatie en zorgen voor een uitgebalanceerde mix van beleggingen met uitstekende rendementen.

Het uiteindelijke pensioenkapitaal dat de werknemer opbouwt, is onder meer afhankelijk van de hoogte van de premie die hij inlegt, het aantal jaren dat hij pensioen opbouwt en de resultaten op de beleggingen.

Door in te loggen op de portal www.allianz.nl/mijnpensioen kan de medewerker 24 uur per dag zien wat de actuele waarde van zijn pensioenkapitaal is. Daarnaast krijgt hij op basis van huidige tarieven voor de aankoop van een levenslang ouderdomspensioen een indicatie van het maandelijkse pensioeninkomen na pensionering.

Kiest uw werknemer hiervoor dan zijn zijn nabestaanden verzekerd van een aanvullend pensioen voor het inkomen boven de € 103.317. 

Het netto-nabestaandenpensioen bestaat uit een partner- en /of een wezenpensioen. Dit zijn verzekeringen op risicobasis. Dit betekent dat er alleen een verzekering is zolang de werknemer premie betaalt. 

De werkgever kan ook een bijspaarmogelijkheid bieden in het Allianz Netto Pensioen. Hiermee kan een werknemer extra ouderdomspensioen opbouwen. Er gelden wel fiscale grenzen voor de hoogte van dit bedrag.

Verplicht: premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verplicht meeverzekerd. Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer werken. Door de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid neemt Allianz de premiebetaling van hem over voor het gedeelte dat hij arbeidsongeschikt is verklaard door het UWV.

Hoe wordt het netto pensioen opgebouwd?

Het Allianz Netto Pensioen is een premieovereenkomst op basis van beleggingen, dit betekent dat de hoogte van het pensioenkapitaal niet van tevoren vaststaat. Het uiteindelijke pensioenkapitaal dat een werknemer op de einddatum krijgt, is onder meer afhankelijk van de hoogte van de premie, het aantal jaren dat de werknemer pensioen opbouwt en de resultaten op zijn beleggingen. Ook is het belangrijk hoe hoog de marktrente is op de pensioendatum. En hoe oud mensen dan worden. Jaarlijks informeren wij de werknemers per brief hoe hun pensioen er voor staat. Elke dag kunnen de werknemers op hun persoonlijke portaal de waarde van hun beleggingen bekijken. De werkgever betaalt de premie. Deze premie verrekent hij vervolgens met het netto salaris van zijn werknemer. Dat is de basis voor het pensioenkapitaal. Allianz belegt de premie in een beleggingsmix. Dat gebeurt via lifecycles: de Allianz Pensioen Lifecycles, een specifieke beleggingsstrategie voor pensioenopbouw. De betaalde premie en de beleggingen leveren een  pensioenkapitaal op. Met dit pensioenkapitaal kopen werknemers op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aan. Bij Allianz kan deze pensioenuitkering bestaan uit een volledig gegarandeerde maandelijkse uitkering, maar ook een combinatie met een variabele pensioenuitkering is mogelijk.

Wat is Allianz Pensioen Beleggen?

Met de lifecycles van Allianz Pensioen beleggen wij de pensioenpremie volgens een goed uitgedachte financiële

strategie, met de juiste mix tussen rendement en risico. En dat doen we in fondsen die al jarenlang uitstekende resultaten laten zien. Is een werknemer nog jong, dan kan hij of zij meer risico nemen om het startkapitaal flink te laten groeien. Nadert de pensioendatum, dan is het verstandig de beleggingsrisico’s te beperken, zodat zijn of haar pensioenkapitaal niet daalt. Als de werknemer geen keuze maakt, dan bouwen we het risico automatisch af. Allianz Pensioen is een flexibel pensioen. De werkgever kan zowel passieve als actieve lifecycles aanbieden aan zijn werknemers. Of allebei. Maar hij kan ze ook laten kiezen voor zelf beleggen. De werknemer kan dan zelf een keuze maken uit de verschillende fondsen waarin hij of zij wil beleggen. En wil de werknemer een deel van zijn pensioen veiligstellen? Dan kan hij of zij kiezen voor de Allianz Pensioenklik. Wil de werknemer liever doorbeleggen bij het bereiken van de pensioenleeftijd? Ook dat kan. En in alle gevallen gebeurt het beleggen op een verantwoorde manier.

Wat kost het Allianz Netto Pensioen?

Het Allianz Netto Pensioen kan de werkgever gratis afsluiten als hij al een pensioenregeling bij Allianz heeft lopen. Heeft hij nog geen Allianz Pensioen lopen? Dan betaalt hij eenmalig € 100,-. Verder betaalt iedere deelnemer € 5,- per maand voor zijn deelname.

Wat kost het Allianz Netto Pensioen voor de werknemer?

Naast de maandelijkse kosten van € 5,- betaalt de werknemer kosten voor de beleggingen. Dit is een vast percentage beleggingskosten per lifecycle. Voor de passieve lifecycles zijn deze kosten bijvoorbeeld nooit meer dan 0,43% per jaar. De totale beleggingskosten bestaan uit de beheerkosten en de lopende kosten. Lopende kosten zijn kosten die de vermogensbeheerder binnen het fonds in rekening brengt. Deze kosten worden verwerkt in de koers van het fonds. De werknemer betaalt deze kosten dus indirect. De beheerkosten zijn de kosten die Allianz maandelijks in rekening brengt voor alle werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de administratie van de beleggingen en de informatievoorziening. Deze kosten worden maandelijks in rekening gebracht door het verkopen van participaties uit de beleggingsportefeuille van de werknemer. Klik hier voor een overzicht van alle kosten.

Veelgestelde vragen over dit product

Heeft u vragen over Allianz Netto Pensioen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Voor vragen over de onderdelen van de pensioenregeling verwijzen wij u naar uw accountmanager. Hij kan u nader informeren.