Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

 

Kies de pensioenuitkering die bij u past

Op deze pagina willen wij u helpen bij het maken van uw keuzes voor uw pensioenuitkering. Voor uw pensioenuitkering moet u met uw kapitaal een zogeheten direct ingaande pensioenverzekering aankopen.

Door een aantal vragen te beantwoorden, kunt u meer inzicht krijgen. Meer inzicht in de mogelijkheden voor uw pensioenuitkering, de mogelijke risico’s die u daarbij wel of niet wilt lopen, uw doelstellingen en uw behoeften. Zo kunt u bepalen welke vorm van pensioenuitkering bij u kan passen: een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie daarvan. Met dit stappenplan willen wij u daarbij helpen.

Tip 1
Lees ook goed alle informatie op www.mijnpensioenkomtvrij.nl. Dit helpt u bij het doorlopen van het stappenplan en geeft u ook meer inzicht en kennis over pensioenuitkeringen. Dit helpt u bij het beantwoorden van de vragen, maar ook bij het bepalen van uw keuzes. Hier staat ook meer informatie over de producten die Allianz biedt voor uw pensioenuitkering en kunt u, met behulp van onze rekentool, ook berekeningen maken van de verschillende vormen van pensioenuitkeringen die wij u kunnen bieden. Het maken van berekeningen geeft u meer inzicht in de hoogte van de mogelijke pensioenuitkeringen en de risico’s.

Tip 2
Gebruik dit stappenplan om samen met uw financieel adviseur tot een passende vorm van een pensioenverzekering en productkeuze te komen. Allianz geeft geen advies en gebruikt dit stappenplan ook niet om vast te stellen welke vorm van pensioenverzekering of product bij u past.

Waar is dit stappenplan niet voor bedoeld?
Dit stappenplan is niet bedoeld om vast te stellen welke pensioenvorm of welk product van Allianz of van een andere aanbieder bij u past. Het is bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijke keuzes voor een pensioenuitkering en u te helpen bij die keuzes. Het is belangrijk dat uw pensioenuitkeringen bij uw financiële situatie aansluiten. Zowel voor wat betreft de vorm, de risico’s als ook de hoogte van uw pensioenuitkeringen. Het is daarom belangrijk om goed inzicht te hebben in uw financiële situatie. Een financieel adviseur kan u hiermee helpen.

Advies nodig?
Bent u niet overtuigd van wat het beste bij u past? Heeft u twijfels of uw financiële situatie bepaalde keuzes toelaat? Is uw financiële situatie u na pensionering niet (helemaal) duidelijk? Neemt u dan contact op met een financieel adviseur om u te helpen en te adviseren.

Misschien een open deur, maar voor een pensioenuitkering is het nodig dat het kapitaal opgebouwd is als pensioenvoorziening via uw (ex) werkgever(s) in een zogeheten premieregeling of bij een premiepensioeninstelling (PPI). Ook 2e pijler pensioenvoorziening genoemd. Van dit kapitaal moet u dan een direct ingaand pensioen aankopen. 

Komt uw kapitaal vrij uit een privé oudedagsvoorziening, ook wel 3e pijler genoemd? Bijvoorbeeld uit een lijfrenteverzekering of uit vrij vermogen. Dan kunt u dat kapitaal niet gebruiken voor een pensioenuitkering. Daarvoor zijn andere producten bedoeld zoals een direct ingaande lijfrente. Allianz biedt de Allianz Direct Ingaande Lijfrente aan voor deze voorzieningen. Lees meer over de Direct Ingaande Lijfrente.

Tip
Staat uw pensioen waarvoor het pensioenkapitaal vrijkomt in www.mijnpensioenoverzicht.nl? Of ontvangt u jaarlijks een uniform pensioenoverzicht voor dit pensioen? Dan is de kans groot dat uw kapitaal een ‘echt’ pensioenkapitaal is waarvoor u een direct ingaand pensioen aan moet kopen. Weet u het niet zeker, vraag het dan aan uw financieel adviseur. 

Het is belangrijk dat u een aantal dingen begrijpt over de mogelijkheden voor uw pensioen. Deze stap geeft u meer inzicht in wat voor soorten pensioenuitkeringen er zijn.

U kunt namelijk kiezen voor een vast pensioen of een variabel pensioen. Of voor een combinatie daarvan. U kiest wat het beste bij u past. Er zijn diverse aanbieders voor deze producten en combinaties daarvan.

Vast pensioen
Bij een vast pensioen krijgt u voor de rest van uw leven elke maand een vaste uitkering. U heeft  niets met beleggen te maken. Ook als de levensverwachting in Nederland wijzigt (lees hierover meer bij variabel pensioen), verandert uw uitkering niet. U weet dus hoeveel pensioen u krijgt. Nu én in de toekomst. De hoogte van uw uitkering staat vast.

Variabel pensioen

Bij een variabel pensioen belegt u met uw pensioengeld. Hierdoor is uw uitkering minder afhankelijk van de marktrente op het moment dat u de uitkering aankoopt. En u kunt voordeel hebben van goede beleggingsresultaten. Maar deze kunnen ook tegenvallen. Dit betekent dat uw uitkering ook kan dalen. Uw uitkering staat dus niet vast zoals bij een vast pensioen.

Meestal begint de uitkering uit een variabel pensioen hoger dan bij een vast pensioen. Of deze begint ongeveer gelijk, maar kan stijgen door positieve beleggingen. Maar omdat uw uitkeringen afhankelijk zijn van beleggingen, kan uw uitkering ook minder worden dan bij een vast pensioen.

Tip
Vindt u de mogelijkheden moeilijk te begrijpen? Zijn de verschillen tussen de diverse vormen van direct ingaand pensioen u niet duidelijk? Kunt u niet goed inschatten hoe het werkt en wat eventueel de risico’s zijn? Vraag het dan aan uw financieel adviseur.
Afhankelijk van waar u deze pensioenuitkering voor nodig heeft, vind u het misschien minder erg, helemaal niet erg of juist wel, om (enig) risico te lopen dat uw uitkering ook kan dalen. Stelt u zich daarom de volgende vraag.

Tip 1

Misschien heeft u nog andere bronnen van inkomsten, maar heeft u niet voldoende inzicht om te kunnen beoordelen hoe u uw pensioenuitkering kunt gebruiken? Overleg dit dan met uw financieel adviseur.

Tip 2
Is uw pensioen noodzakelijk voor de dagelijkse en belangrijke uitgaven om ‘gewoon’ te kunnen leven? Dan past een vast pensioen waarschijnlijk beter bij u dan een variabel pensioen. 

Tip 3
Is uw pensioen vooral bedoeld voor de extra uitgaven in het leven en kunt u eventueel ook zonder? Dan past een variabel pensioen of een combinatie van een vast pensioen en een variabel pensioen misschien beter bij u. Uiteraard moet u dan wel bereid zijn bepaalde risico’s accepteren. Zie hiervoor stap 4.

Om te bepalen of u risico’s wilt of kunt lopen met het aan te kopen pensioen, kunt u zich een aantal vragen stellen. Bijvoorbeeld of u zich zorgen maakt of denkt te gaan maken over bepaalde risico’s en hoeveel zorgen.

Tip 1
Vindt u het lastig om deze risico’s goed in te schatten of zijn ze onduidelijk? Overleg dit dan met uw financieel adviseur.

Tip 2
Wilt u niets met beleggen te maken hebben? Het variabel pensioen is niet bedoeld voor mensen die niets met beleggen te maken willen hebben.

Tip 3
Kunt u niet accepteren dat de hoogte van uw uitkering afhankelijk is van de levensverwachting? Het Allianz variabel pensioen is niet bedoeld voor mensen die dit niet kunnen accepteren. Maar er zijn wel andere aanbieders waarbij de uitkering niet afhankelijk is van de ontwikkeling van de levensverwachting. 

Tip 4
Kunt u een bepaalde mate van risico,  door met (een deel van) uw pensioen te beleggen, accepteren? Dan past wellicht een variabel pensioen of een combinatie van een vast pensioen en een variabel pensioen bij u. Uiteraard moet het ook passen bij uw financiële situatie.

We gaan in dit stappenplan niet in op de hoogte van uw pensioenuitkeringen en andere mogelijke inkomens- of vermogensbronnen die u heeft, maar u kunt zich wel een aantal zaken afvragen die meewegen bij het maken van uw pensioenkeuzes. De volgende vragen geven inzicht of u bepaalde risico’s wel of niet kunt lopen, maar zijn misschien niet altijd zomaar met ja of nee te beantwoorden. Ook kunt u ze niet los van elkaar zien. Ze hangen met elkaar samen.

Tip 1
Uiteraard is het van belang dat uw pensioenuitkeringen bij uw financiële situatie aansluiten. Zowel voor wat betreft de vorm en de risico’s, maar ook de hoogte van uw pensioenuitkeringen speelt hierbij een belangrijke rol. Evenals de hoogte van eventuele andere inkomensbronnen die u heeft. Zorgt u daarom voor een goed overzicht van uw financiële situatie. Hoeveel heeft u en hoeveel heeft u nodig? Een financieel adviseur kan u hiermee helpen.

Tip 2
Gebruik ook onze online rekentool om u meer inzicht te geven over de mogelijkheden over de hoogte van uw uitkeringen die u bij Allianz kunt regelen. Hierin zit u gelijk in ons variabel pensioen de mogelijke effecten van de resultaten van de beleggingen. Zowel als het goed gaat zoals verwacht, maar ook als het slechter gaat volgens het zogeheten pessimistisch scenario of juist als het beter gaat volgens het zogeheten optimistisch scenario. 

Tip 3
Is het pensioen uw belangrijkste inkomensbron? Bent u hiervan afhankelijk? Kunt u zich geen verlaging van uw uitkering veroorloven? Dan past een vast pensioen waarschijnlijk het beste bij u.
Kunt u deels zonder dit pensioen? Of kunt u soms met minder leven? Dan past een variabel pensioen of een combinatie van een vast pensioen en variabel pensioen waarschijnlijk bij u. Uiteraard moet u dan bereid zijn bepaalde risico’s te accepteren.

In de vorige stappen heeft meer inzicht gekregen in de mogelijkheden, de risico’s die u wel of niet wilt lopen, uw doelstellingen en uw behoeften, zodat u kunt bepalen of een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie daarvan misschien bij u past. Allianz heeft voor beide soorten pensioen een productoplossing.

Wilt u zowel een vast pensioen als een variabel pensioen bij Allianz, dan is dat mogelijk op één polis.

Uiteraard zijn er ook andere aanbieders van vaste pensioenen en variabele pensioenen waar u gebruik van kunt maken.

Hierna gaan we in het kort verder in op de mogelijkheden bij Allianz. Op de website vindt u nog veel meer informatie over hoe het product werkt, voor wie het bedoeld is en wat de keuzemogelijkheden zijn. Gebruik ook onze online rekentool om meer over onze producten te weten te komen en u meer inzicht te geven over de hoogte van uw uitkeringen die u bij Allianz kunt regelen. Hierin ziet u gelijk in ons variabel pensioen de mogelijke effecten van de resultaten van de beleggingen. Zowel als het goed gaat zoals verwacht, maar ook als het slechter gaat volgens het zogeheten pessimistisch scenario of juist als het beter gaat volgens het zogeheten optimistisch scenario. 

Allianz heeft de volgende producten voor direct ingaand pensioen:

Met dit stappenplan heeft u uw mogelijkheden in kaart kunnen brengen. Wat u wilt en wat eventueel mogelijk is en bij u past. 

Voor advies over uw keuze tussen een vast en variabel pensioen moet u bij een financieel adviseur zijn. Hij/zij kan het beste beoordelen welk soort pensioen / product bij uw situatie past. 

Aanvragen via uw financieel adviseur of zelf regelen?
Een variabel pensioen of een combinatie van een vast en variabel pensioen kunt u niet zelf rechtstreeks bij Allianz regelen. Dat moet altijd via een financieel adviseur. 

U kunt wel zelf rechtstreeks bij Allianz een vast pensioen afsluiten. Dit kan alleen voor een ‘standaard’ vast pensioen. Wij verstaan onder een standaard pensioen een gelijkblijvende vaste pensioenuitkering voor de rest van uw leven. Eventueel met meeverzekeren van een partnerpensioen met 70% overgang van uw pensioenuitkering naar uw partner als u komt te overlijden. U moet dan zelf bepalen of een dergelijk vast pensioen bij u past. Ook moet u dan een kennis- en ervaringstoets afleggen tijdens het aanvraagproces. Allianz geeft geen advies. Voor het zelf regelen van een standaard vaste pensioenuitkering brengen wij eenmalig € 150 in rekening. 

Let op
Wilt u een vast pensioen en afwijken van de ‘standaard’, dan kunt u dat bij Allianz alleen regelen met een financieel adviseur.

Tip
Gebruik dit stappenplan als u in gesprek gaat met een financieel adviseur.