• Migratie particulier

Uw klanten met een lopende particuliere verzekering ontvangen een nieuwe polis

De afgelopen jaren heeft Allianz haar productlijn particuliere verzekeringen vernieuwd. Deze verzekeringen kennen gunstige dekkingsvoorwaarden. Om ook uw bestaande particuliere klanten met een Allianz verzekering te laten profiteren van de voordelen van de nieuwe particuliere Allianz productlijn, zullen we binnenkort deze oude verzekeringen omzetten naar nieuwe verzekeringen.

Op deze website leest u daar meer over.

Wat houdt de migratie in?

Veruit de meeste lopende particuliere verzekeringen worden omgezet met een paar uitzonderingen: kostbaarhedenverzekeringen, losse glasverzekeringen (zonder inboedel- en/of woonhuisverzekering) en collectieve (particuliere) verzekeringen. Ook worden geschorste, vervallen polissen en polissen met een betalingsachterstand niet omgezet. Voor de omgezette polissen versturen wij een nieuwe polis. Wij verrekenen geen premie en de hoofdpremievervaldatum, betaaltermijn, incassowijze en het provisie-percentage blijven gelijk. De migratie vindt plaats in twee delen en op twee momenten. Uiterlijk 6 weken voor de voor uw klanten geplande migratie ontvangt u van ons per post een vooraankondiging. Daarbij ontvangt u ook u een overzicht van de klanten waar het om gaat en een verschillenlijst tussen de oude - en de nieuwe Allianz verzekeringen. Alle communicatie die naar uw klant gaat, ontvangt u van tevoren. Voorbeelden van deze klantbrieven, vindt u onderaan deze website.

Ondersteuning vanuit Allianz

Allianz biedt u ondersteuning om de omzetting geautomatiseerd in uw administratiepakket te verwerken. Dit kan geautomatiseerd als u werkt met Anva, CCS, Unit4/Dias, Assistent, Assu/AI of Online.

Gebruikt u niet één van deze pakketten? Dan kunt u de omnummering handmatig in uw administratie verwerken. U moet daarbij het oude Allianz-pakketnummer en -polisnummer wijzigen in het nieuwe Allianz-pakketnummer en -polisnummer.

In beide situaties kunt u hiervoor uw persoonlijke conversiebestand(en) gebruiken. U kunt deze downloaden van www.allianzbedrijven.nl/migratieparticulier. Dit bestand kunt u vervolgens unzippen. Voor de geautomatiseerde conversie moet u het bestand in edifact-formaat gebruiken. Voor de handmatige conversie kunt u het bestand in csv-formaat gebruiken.

Veelgestelde vragen

Polissen worden ‘as is’ gemigreerd:

 • Premie blijft gelijk (behoudens afrondingsverschillen, indexatie, eerder aangekondigde premie aanpassingen)
 • Garantie beste dekking: op de nieuwe Allianz-polis geldt de clausule ‘’Garantie beste dekking". Hiermee geven wij uw klant de garantie dat wij tot één jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum een schade, die ontstaan is na de omzetting, behandelen volgens de voorwaarden die voor uw klant de ruimste dekking bieden. Dat kunnen de oude- of de nieuwe Allianz-voorwaarden zijn.
 • Provisiepercentage blijft onveranderd. Wel verandert bij een aantal producten de manier van provisie-uitbetaling. Bij een aantal producten ontvangt u de provisie in twee delen.

U vindt onder het tabblad “Toelichting” een toelichting op de bijzonderheden per product.

U moet deze migratie verwerken na de prolongatie van <MAAND> en voor de prolongatie van <MAAND+1>. Heeft u een EMS-postbus? Zorg er dan voor dat u de migratie voor <EINDE MAAND, concrete dag> in uw administratie heeft verwerkt. Vanaf <concrete dag> ’s avonds gaan wij opgespaarde ADN- en EMS-berichten versturen. Op dat moment moet de migratie in uw administratie verwerkt zijn. Is de migratie dan niet verwerkt? Dan levert dit uitval op.

U kunt de omzetting geautomatiseerd in uw administratie verwerken als u werkt met Anva, CCS, Unit4/Dias, Assistent, Assu/AI of Online. Het conversiebestand kunt u downloaden van www.allianzbedrijven.nl/migratieparticulier. Op die website vindt u ook een handleiding hoe u de conversie kunt uitvoeren.

Gebruikt u niet één van deze pakketten? Dan kunt u de omnummering ook handmatig in uw administratie verwerken. U moet daarbij het oude Allianz-pakketnummer en -polisnummer wijzigen in het nieuwe Allianz-pakketnummer en -polisnummer.


Toelichting op conversiebestand(en)

 1. Download de bestanden op uw lokale schijf en unzip de bestanden.
 2. Na het unzippen ziet dan per rekeningcourantnummer per incassowijze (maatschappij-incasso en tp-incasso) één of meerdere bestanden in edifact-formaat (.edi) en één of meerdere bestanden in csv-formaat.
 3. De naam van het migratiebestand is als volgt opgebouwd: <AanduidingConversieronde>_<Rekeningcourantnummer>_<JaartalConversie><MaandUitvoerenConversie>.
 4. Gebruik het bestand in edifact-formaat (.edi) voor het geautomatiseerd verwerken van de omzetting in uw administratie. Dit kunt u doen als u werkt met Anva, CCS, Unit4/Dias, Assistent, Assu/AI of Online.
 5. Gebruikt u een ander administratiepakket? Dan kunt u de migratie handmatig in uw administratie verwerken. U kunt hierbij het bestand in csv-formaat als naslagwerk gebruiken. Dit bestand bevat een overzicht van het oude Allianz-pakketnummer en -polisnummer en het nieuwe Allianz-pakketnummer en -polisnummer.
 6. Lees voordat u start met de verwerking van de conversie eerst de informatie door op het tabblad Migratie en de eventueel aanwezige conversiehandleiding van uw administratiepakket. En maak voordat u de bestanden inleest en verwerkt eerste een kopie van uw administratie. <dubbelcheck deze stap en inhoud tabbladen>

Heeft u hulp nodig bij het verwerken van de omzetting in uw administratie? Neem dan contact op met de leverancier van uw administratiepakket.

Naast de wijziging van het pakket- en het polisnummer verandert er nog iets bij de migratie.

Andere financiële documenten <check!!!>
U ontvangt na de migratie de financiële documenten. Denk hierbij aan borderellen en rekeningcourantoverzichten. Allianz maakt daarbij onderscheid tussen “Benzine” , “Niet Benzine” en "Particuliere Pakketten". De pakketpolis vindt u terug onder het Allianz-pakketnummer op de borderel “Particuliere Pakketten”. Dit geldt ook als het pakket een motorrijtuigverzekering bevat. Losse polissen vindt u op de desbetreffende borderel onder het polisnummer.

Wijziging provisie-uitbetaling bij een aantal producten
Het provisie-percentage op de omgezette polissen verandert niet bij de omzetting. Bij een aantal producten wijzigt wel de manier van provisie-uitbetaling. Het gaat hierbij om de volgende producten/ dekkingen: de Ongevallen-inzittendendekking op de Autoverzekering, de Ongevallenverzekering, de Doorlopende Reisverzekering en de Rechtsbijstandverzekering. De nieuwe standaardprovisieregeling van Allianz op deze producten verschilt namelijk met die van de oude.

U ontvangt daarom bij die producten de provisie in twee delen. U ontvangt standaard de provisie zoals deze geldt binnen het Allianz Verzekeringspakket. Die provisie ziet u terug op de borderellen en in de ADN-berichten. En aanvullend hierop ontvangt u tot 01-11-2020 (1 jaar nadat de laatste polis is gemigreerd) via uw rekeningcourant het verschil ten opzichte van de provisie zoals die bij de oude Allianz-producten van toepassing was. U ontvangt na de migratie meer informatie over hoe en wanneer wij de aanvullende provisie uitbetalen. Op onze website www.allianz.nl/absinfo/verzekeringspakket <check deze URL en vooral de content! LET OP: daar staan ook nog de oude / London verschillenoverzichten!!> treft u een overzicht aan van de provisies die standaard gelden voor de producten binnen het Allianz Verzekeringspakket.

Sommige polissen zijn als losse polis opgemaakt
Het Allianz Verzekeringspakket wijkt af van het Allianz Verzekerd Wonen Pakket. Hierdoor worden sommige polissen, die bij het Allianz Verzekerd Wonen Pakket onder de Pakketpolis vielen, als losse polis (monopolis) opgemaakt. Het gaat hierbij om de bromfietsverzekering en de kampeerautoverzekering.<check!!> Daarnaast wordt de premie bij het Allianz Verzekeringspakket per polis geïncasseerd; bij het Allianz Verzekerd Wonen Pakket  was dat op pakketniveau.

Aparte rekeningcourant per incassowijze <check!!!>
In tegenstelling tot bij de oude Allianz verzekering is het niet mogelijk om binnen één rekeningcourant verschillende incassowijzen te hebben. Dit houdt in dat u bij Allianz twee rekeningcouranten krijgt, als u voor een deel van uw klanten de premie incasseert en wij de premie bij uw andere klanten incasseren.

U moet deze migratie verwerken na de prolongatie van <MAAND+1> en voor de prolongatie van <MAAND+2>. Heeft u een EMS-postbus? Zorg er dan voor dat u de migratie voor <concrete datum> in uw administratie heeft verwerkt. Vanaf <concrete datum> ’s avonds gaan wij opgespaarde ADN- en EMS-berichten versturen. Op dat moment moet de migratie in uw administratie verwerkt zijn. Is de migratie dan niet verwerkt? Dan levert dit uitval op.

 1. Nieuwe verzekeringspolis
  Uw klant ontvangt voor elk product een nieuwe verzekeringspolis met een nieuw polisnummer. In de aanbiedingsbrief lichten wij de omzetting toe. Wij verwijzen uw klant voor meer informatie naar u. Daarnaast zal er een speciale website zijn waar uw klant meer informatie kan vinden over de overgang van zijn schadeverzekering naar Allianz. Het adres van deze website is www.allianz.nl/vernieuwdeverzekering
 2. Garantie beste dekking
  Alle klanten krijgen de nieuwste voorwaarden van Allianz. Vaak zijn die voorwaarden beter. Toch kan het voorkomen dat dat niet zo is. Daarom geldt de clausule ’Garantie beste dekking’. Dat betekent dat wij een schade behandelen volgens de voorwaarden die voor uw klant de ruimste dekking bieden. Dit kunnen de oude- of de nieuwe Allianz-voorwaarden zijn. Deze garantie geldt vanaf het moment van omzetting tot 1 jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum. Of als de verzekering eerder wijzigt door een wijziging in het risico, zoals objectwijziging of wijziging van het risico-adres. Daarna gelden uitsluitend de nieuwe Allianz-voorwaarden.
 3. Geen premiewijziging
  De premie blijft bij de omzetting gelijk, maar er kunnen kleine afrondingsverschillen zijn. De premie kan per eerstkomende hoofdpremievervaldatum natuurlijk wel wijzigen door (eerder) aangekondigde premiewijzigingen of bijvoorbeeld wijzigingen in de bonus-malus of index-aanpassingen.
 4. Wijziging bankrekeningnummer bij maatschappij-incasso
  Betaalt uw klant zelf de premie via een acceptgiro? Dan moet uw klant voortaan vanaf de eerstvolgende premievervaldatum de premie overmaken naar een ander rekeningnummer van Allianz. Is hiervan sprake, dan wijzen wij de klant daarop in de aanbiedingsbrief die hij bij zijn nieuwe verzekeringspolis ontvangt. Betaalt uw klant de premie per automatische incasso? Dan verandert dit niet. De automatische incasso wordt door Allianz, via het andere rekeningnummer voortgezet. Ook hierover informeren wij uw klant en u.
 5. Premiebetaling per polis i.p.v. pakket
  Wij incasseren de premie per polis. Bij het Allianz Verzekerd Wonen Pakket was dat per pakket.

Op het tabblad “Toelichting” kunt u per product zien hoe de migratie wordt uitgevoerd. Ook ziet u welke bijzonderheden er gelden. Ook kunt u zien of er dekkingsverschillen tussen de oude- en de nieuwe Allianz-verzekeringen zijn.

Incasseren wij de premie bij uw klant? Dan versturen wij de originele polisstukken op <concrete datum+4 dagen> naar uw klant. Incasseert u de premie bij uw klant? Dan ontvangt u de originele polisstukken in de week van <concrete datum+1 week>.

Op <concrete datum> ’s avonds (of in de dagen daarna) ontvangt u in uw EMS-postbus een digitale kopie van de nieuwe polissen. Het gaat hierbij om de polissen, waarvoor wij de premie incasseren (maatschappij-incasso). Incasseert u de premie bij uw klant? Dan ontvangt u de kopiepolis vanaf <concrete datum+1 week> in uw EMS-postbus. U ontvangt geen kopie-polissen per post. Via het digitale platform ABS kunt u alle polisstukken bekijken. In ABS kunt u namelijk per polis alle verzonden polisdocumenten inzien. Zo kunt u de kopiepolis inzien, maar ook verzekeringsbewijzen als de Groene Kaart en de financiële output. Voer hiervoor de naam van uw klant, het polisnummer of het kenteken in het zoekvakje rechtsboven in het ABS-beginscherm in. En klik vervolgens op de betreffende polis. U vindt dan onderaan het scherm alle verzonden polisdocumenten.


Heeft u een EMS-postbus, maar ontvangt u nu nog geen digitale kopie-polissen van Allianz? Stuur dan een mail met uw EMS-postbusnummer naar tussenpersoonbeheer@allianz.nl. U kunt met EMS veel tijd en kosten besparen. Heeft u nog geen EMS-postbus? En wilt u informatie over het ontvangen van digitale documenten? Kijk dan op Aplaza of neem contact op met uw systeemhuis.

Nee. Alle polissen zijn na de migratie overgevoerd naar ABS. U kunt vanaf nu de nieuwe polissen via ABS inzien en muteren. ABS is de nieuwe digitale portal van Allianz.

U kunt uw inloggegevens van alle Allianz-portalen altijd via onze ICT-Servicedesk opvragen. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.30 uur op telefoonnummer 088 - 577 16 00.

Heeft u een vraag over de inloggegevens voor de ABS-portal? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van het Customer Care Center, via telefoonnummer 088 - 577 25 10.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Neemt u dan contact op met de Allianz Migratiedesk, telefoon: 088 - 577 84 00, e-mail migratiedesk@allianz.nl. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag verder.