Inboedelverzekering (optimaaldekking)
In geval van diefstal of vermissing van sleutels een vergoeding van de kosten van vervanging van sloten.

Voor bepaalde aanvullende dekkingen (bijv. opruimingskosten, tuinaanleg) geldt een verdubbeling van het percentage van 10% naar 20%

Woonhuisverzekering (optimaaldekking)
In aanvulling op bovengenoemde uitbreiding is ook verzekerd:

  • Een gratis 10% aanvullende uitkering op het schadebedrag.

Glasverzekering
Een vergoeding in de kosten van het schilderwerk.

Motorrijtuigenverzekering
In geval van een total loss, bij WA+volledige cascoverzekering, heeft u ook de keuze om uw auto te laten repareren. Zodoende wordt het schadebedrag vergoed en niet de total losswaarde. De auto moet dan wel worden gerepareerd.