Allianz Pensioen

voor nóg meer smaken

Ervaar de nieuwe smaken

De perfecte oplossing vraagt om kwaliteit en vakmanschap. De koffiebrander verstaat zijn vak, kent de smaak van zijn klanten en stelt zo de optimale melange samen. Net zoals u uw klanten kent en ze met Allianz Pensioen voor elke smaak een krachtige oplossing biedt.

Wij vinden het belangrijk dat een werknemer zijn eigen smaak ontdekt. Wel heeft een werknemer de juiste keuze uit ingrediënten nodig. Daarom hebben wij het aantal lifecycles uitgebreid van 4 naar 10 (passief én actief, in totaal dus 20). Daarnaast hebben we de risico- en rendementsverhouding in onze bestaande lifecycles geoptimaliseerd. De nieuwe lifecycles sluiten perfect aan op onze mogelijkheden voor doorbeleggen na de pensioendatum.

 

Persoonlijke Pensioen Portal

Via het Persoonlijke Pensioen Portal helpen wij werknemers hun eigen smaak te ontdekken. Vanaf september van dit jaar heeft Allianz de werknemersportaal helemaal aangepast. Naast een digitale profieltest, waarin wij de werknemer ook meenemen in de afweging van doorbeleggen, helpen wij hem inzicht te krijgen in zijn huidige pensioensituatie. En dit is slechts een deel van de mogelijkheden. Vraag ons daarom om een demo. Dat kan via uw Accountmanager of via pensioenen@allianz.nl.

Keuzes in het Allianz Pensioen

Het Allianz Pensioen is een DC-regeling die uitgaat van een maximaal resultaat voor elke werknemer. En dat met een passend risico. Daarom beleggen we op basis van unieke lifecycles. De werkgever stelt zijn Allianz Pensioen naar eigen smaak samen en bepaalt daarmee welke ingrediënten zijn werknemers krijgen voor het samenstellen van de beste melange!

De werkgever kiest voor een passieve of actieve lifecycles, of stelt beide beschikbaar. Ook bepaalt de werkgever of zijn werknemers zelf kunnen beleggen met Allianz Pensioen Zelf Beleggen. En beslist de werkgever over het wel of niet aanbieden van de Allianz Pensioenklik aan zijn werknemers.

 

Nieuwe lifecycles goed beoordeeld

Onafhankelijke experts bevestigen de uitstekende kwaliteit van de nieuwe lifecycles! Zowel in Penformance als in Pensioennavigator worden onze lifecycles als goed beoordeeld. Met onze uitbreiding van de huidige 4 lifecycles naar 10 lifecycles (passief én actief, in totaal dus 20) kunnen we elke werknemer aan een passende lifecycle helpen. En we hebben direct de rendements- en risicoverhouding van onze lifecycles verder geoptimaliseerd. In onze lifecycles kunnen werknemers tevens voorsorteren op geheel of gedeeltelijk doorbeleggen in de uitkeringsfase, uniek in de markt! . In de uitkeringsfase kan een werknemer kiezen voor 25%, 50%, 75% of 100% doorbeleggen. De nieuwe lifecycles sluiten hier naadloos op aan.

De verbeteringen in Allianz Pensioen

  • Het aantal lifecycles is uitgebreid van 4 naar 10 (passief én actief, in totaal dus 20)
  • De nieuwe lifecycles zijn optimaal afgestemd op doorbeleggen na pensioendatum en bieden nu een extra keuze uit 25% doorbeleggen, 50% doorbeleggen of 75% doorbeleggen.
  • De duration op pensioendatum wordt voor de neutrale lifecycle verlaagd naar 12,7. Dit is gelijk aan de huidige duration van de aankoop van een gegarandeerde pensioenuitkering op pensioendatum. Op deze wijze matchen we het renterisico optimaal.
  • We hebben het werknemerportaal (Persoonlijke Pensioen Portal) volledig vernieuwd, waarbij we een werknemer aan de hand meenemen bij het maken van de beste lifecycle keuze.
  • Intensieve deelnemeractivatie via gamification in de Persoonlijke Pensioen Portal. De werknemer maakt zelf zijn keuze.
  • Bijsparen kan nu ook over het staffelverschil (was al met een vast bedrag en een percentage). En naar keuze van de werkgever eventueel met staffelvolgende premievrijstelling (premie er bovenop)