Uw verzekering en cyber

Steeds vaker worden bedrijven en organisaties getroffen door virussen, hacks, DDos-aanvallen, ransomware en systeeminbraken. Ook u kunt met dit soort cybergebeurtenissen te maken krijgen. Allianz wil daarom graag helderheid scheppen in hoeverre uw verzekering dekking biedt voor de schadelijke gevolgen van een dergelijke cybergebeurtenis. U heeft hierover kunnen lezen in uw verzekeringspapieren.
Met een aantal voorbeelden lichten wij voor verschillende verzekeringen toe waarbij een schade als gevolg van een cybergebeurtenis verzekerd is. Wij wijzen erop dat dit slechts voorbeeldsituaties zijn waaraan u geen rechten kunt ontlenen. Wij gaan uit van de standaard geldende polis en verzekeringsvoorwaarden van Allianz. Per verzekering kunnen er namelijk in uw specifieke geval andere condities van toepassing zijn.
Productieprocessen van bedrijven worden steeds vaker zo ingericht dat ze van een afstand via internettoegang in te regelen zijn. Dit biedt dan ook mogelijkheden voor hackers om die processen te ontregelen, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Hieruit zou mogelijk zaak- en/of personenschade van derden kunnen volgen.
Als gevolg van een fout in de netwerkbeveiliging wordt een advocatenkantoor gehackt waarbij diverse vertrouwelijke details van een ophanden zijnde bedrijfsovername op straat komen te liggen.
Ondernemers zijn voortdurend bezig om hun bedrijf te optimaliseren. En dat gaat vaak samen met automatisering en digitalisering. De voordelen ervan zijn duidelijk, maar hierdoor ontstaan ook nieuwe risico’s. Bijvoorbeeld als door ongeoorloofd gebruik van uw computersysteem er kortsluiting ontstaat en hierdoor ontstaat er brandschade aan uw gebouw.
Een bedrijf heeft te maken met een inbraakschade doordat cybercriminelen het alarmsysteem hebben gehackt en hierdoor het alarm niet is afgegaan.
Een bedrijf lijdt bedrijfsschade als gevolg van een brandschade. En deze brandschade is ontstaan door een systeeminbraak op het computernetwerk.
Als gevolg van een hack ontstaat er kortsluiting in een gebouwinstallatie en breekt er brand uit vlak voordat het pand - in aanbouw - wordt opgeleverd.
Als gevolg van een hack ontstaat er kortsluiting in een gebouwinstallatie en breekt er brand uit in het pand waar de verzekerde goederen tijdens de reis tijdelijk liggen opgeslagen, waardoor deze goederen verloren gaan.

Natuurlijk is het verstandig om te voorkomen dat u te maken krijgt met een cybergebeurtenis. Dat bespaart u een hoop ellende. U kunt cybercrime en cyberrisico’s beperken met de juiste voorzorgsmaatregelen.

Welke dat zijn, ontdekt u met de Allianz Cyber Risicoscan.  Aan de hand van 15 inhoudelijke vragen wordt u bewuster over de risico’s en de impact van cybercriminaliteit. De vragen gaan onder meer in op beleid, organisatie en technische maatregelen. Beantwoord de vragen en ontdek binnen 10 minuten welke risico's uw bedrijf mogelijk loopt op het gebied van cyber en cybersecurity. Meer informatie over onze Cyberverzekering vindt u hier.

Heeft u vragen over uw verzekering of over cyber? Uw verzekeringsadviseur kent uw situatie het best. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur. U vindt de contactgegevens van uw adviseur op uw polisblad.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.