Veelgestelde vragen

Nee, de uitkomst van de Allianz Cyber Risicoscan is niet van invloed op de acceptatie van de Cyberverzekering. Doel van de Allianz Cyber Risicoscan is om de klant inzicht te geven in zijn cybersecurity. De Allianz Cyber Risicoscan staat dus volledig los van het acceptatietraject.

U kunt een offerte maken via onze MKB-portal, www.allianzbedrijven.nl. Hier kunt u kiezen voor de optie Cyberverzekering. Vervolgens kunt u inloggen met de inloggegevens die u voor het offreren van de Cyberverzekering heeft ontvangen.

Vervolgstappen:

 1. U voert de gegevens van uw klant in en maakt de offerte.
 2. De offerte kunt u als PDF downloaden.
 3. Laat uw klant - bij akkoord - de offerte ondertekenen.
 4. U kunt vervolgens de polis aanvragen.
 5. Upload de ondertekende offerte op in de offertetool.
 6. U ontvangt een bevestigingsbericht van ontvangst.
 7. Wij maken de polis op en deze wordt volgens de gebruikelijke verzendwijze aan u verzonden.

U kunt een offerte voor uw klant berekenen als uw klant voldoet aan de volgende vereisten:

 • De totale jaaromzet is maximaal € 100 miljoen
 • Maximaal 10% van de totale geconsolideerde omzet komt uit de USA
 • Maximaal 50% van de totale jaaromzet komt uit “E-commerce”
 • De klant beschikt over maximaal 1 miljoen Persoonlijk Identificeerbare Informatiegegevens (PII).
 • Onder PII wordt verstaan iedere informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (de “betrokkene” genoemd in de Privacywet). Anders gezegd, een persoonsgegeven is elk gegeven dat in verband kan worden gebracht met een natuurlijk persoon. Het kan gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, zelfs een telefoonnummer op het werk, een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres of een vingerafdruk. Om de geschatte hoeveelheid gegevens te bepalen, kunt u het aantal “natuurlijke personen” nemen met wie uw klant werk.
 • Het bedrijf moet zijn gevestigd in Nederland
 • In de afgelopen 5 jaar mogen er geen cyberschades zijn geweest.

Ook zijn er een aantal verplichtingen op het gebied van cybersecurity:

 • Aanwezigheid van veiligheidssoftware en controles (zoals antivirus) op de it-systemen en hardware zijn.
 • Toegangscontrole tot gevoelige data moet zijn beperkt tot die personen die deze toegang en data nodig hebben
 • Er moeten back-up en recovery-procedures van toepassing zijn voor de mission critical systemen.

Voldoet uw klant niet aan bovengenoemde vereisten? Dan kunt u geen automatische offerte maken met de offertetool. Neem dan contact op met uw accountmanager of met uw team.

U kunt kiezen voor een vast verzekerd bedrag, startend op € 250.000,- en oplopend tot € 2.500.000.,- . Het kiezen van het juiste verzekerd bedrag is afhankelijk van de situatie van uw klant.

Denk daarbij aan:

 • omvang het bedrijf
 • aard van het bedrijf
 • gevoeligheid van de data
 • hoeveelheid gegevens die het bedrijf bezit of verwerkt
 • afhankelijkheid van digitale processen
 • aanwezigheid van digitale productieprocessen.

Wij adviseren u dit goed met uw relatie te inventariseren en te bespreken. 

Ja. De minimum premie van de Cyberverzekering is € 700,- per jaar (uitgaande van een verzekerd bedrag van € 250.000,-).

Een belangrijk onderdeel van de Allianz Cyberverzekering is de Allianz Cyber Hulpdienst. Allianz werkt hiervoor samen met Crawford. Crawford is al jaren specialist op het gebied van cyber.

Uw klant kan de Allianz Cyber Hulpdienst 24/7 bellen als hij te maken krijgt met een cyberincident. Bijvoorbeeld bij een datalek of een cyberaanval. Uw klant kan de Allianz Cyber Hulpdienst ook bellen als er een vermoeden is van een cyberincident. Als het nodig is komen specialisten ter plekke om de problemen op te lossen. Wij bieden uw klant hulp op diverse gebieden, bijvoorbeeld forensische IT, juridisch verweer, reputatiemanagement, notificatie aan gedupeerden maar ook aan de toezichthouder en hulp als uw klant te maken krijgt met digitale afpersing.

En is een cyberincident binnen 72 uur opgelost? Dan vervalt het eigen risico.

Tijdens de looptijd van de verzekering gelden er natuurlijk een aantal verplichtingen. Onder ander met betrekking tot de beveiliging en bescherming van gegevens.

De verzekerde dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen (waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en complexiteit van de verzekerde en de middelen die verzekerde ter beschikking staan) om zijn bedrijfscomputersysteem te beschermen en om het optreden van een cyberaanval of een bedrijfsstoringsgebeurtenis te voorkomen of de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

Hieronder vallen in ieder geval het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen door zowel de verzekerde, als in voorkomend geval de uitbestede dienstverlener, om een passend beveiligingsniveau van persoonsgegevens en vertrouwelijke Informatie te waarborgen in overeenstemming met de Wetgeving inzake Privacy en Gegevensbescherming.

Het eigen risico is afhankelijk van de omzet. Er kan altijd gekozen worden uit 2 eigen risico’s:

Omzet € 1,- t/m € 1.000.00,- Eigen risico € 1.250,- of € 2.500,-
Omzet € 1.000.000,- t/m € 10.000.000,- Eigen risico € 2.500,- of € 5.000,-
Omzet € 10.000.000,- t/m € 100.000.000,- Eigen risico € 5.000,- of € 10.000,-
Omzet> € 100.000.000,- t/m   Eigen risico o.b.v. maatwerk

Het eigen risico komt te vervallen als het cyberincident binnen 72 uur is opgelost.

Voor Telefoonhacking geldt een vast eigen risico van € 2.500,-

De provisie bij de Cyberverzekering is standaard 20%. In de offertetool kunt u ook een offerte maken op basis van 0% provisie.

Veel MKB’ers gaan er van uit dat wanneer ze in de cloud werken alles goed geregeld is.  Maar is dat ook zo? Wat gebeurt er wanneer er een datalek optreedt bij de cloud-leverancier? Uw klant kan dan te maken krijgen met de gevolgen van dit datalek. Denk bijvoorbeeld aan het eventueel informeren van zijn klanten, eventuele juridische kosten, crisiskosten en reputatiemanagement.

P.s. werkt uw klant in de cloud? Let dan op wat er in de leveringsvoorwaarden van de cloud leverancier geregeld is met betrekking tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen is de aansprakelijkheid door de cloud leverancier beperkt of zelfs uitgesloten.

Voor een aantal bedrijven kunnen wij geen offerte uitbrengen. Dat zijn bedrijven werkzaam in de volgende sectoren:

 • Kansspelen
 • Luchtverkeersleiding
 • Overheidsinstanties
 • Financiële instellingen (banken, verzekeraars, pensioenfondsen etc.)
 • Seksindustrie

Nee, de Cyberverzekering wordt opgemaakt als losse polis. Het is geen onderdeel van het Bedrijvenpakket

U kunt bij vragen over de acceptatie contact opnemen met onze acceptanten via cyberverzekering@allianz.nl

U kunt ook bellen naar onze acceptanten via:

088 – 577 16 16
of
088 – 577 14 96

Zie voor meer informatie en alle verplichtingen de polisvoorwaarden.