Cyberverzekering

✓ Zeer uitgebreide dekking
✓ 24/7 hulp van specialisten
✓ Gratis Cyber Risicoscan

Help uw klant cybersecure te ondernemen

Ondernemers zijn voortdurend bezig om hun bedrijf te optimaliseren. En dat gaat vaak samen met automatisering en digitalisering. De voordelen ervan zijn duidelijk, maar uw klant loopt hierdoor ook nieuwe risico’s. Steeds vaker worden bedrijven getroffen door virussen, hacks, DDoS-aanvallen, ransomware en systeeminbraken. Maar ook het risico van lekken van gegevens door menselijke fouten of technisch falen. Dat kan een enorme impact hebben op de onderneming van uw klant.
De basis van cybersecure ondernemen ligt bij het minimaliseren van het risico. De klant moet een beeld hebben van de risico's die hij loopt. Om die risico's in beeld te brengen kunt u gebruik maken van de Allianz Cyber Risicoscan. Naast deze gratis Allianz Cyber Risicoscan kunt u uw klant ondersteunen met de Cyber Preventiepakketten van ThreadStone Cyber Security. Hiermee krijgt uw klant op een snelle en eenvoudige manier inzicht in zijn cyberweerbaarheid en hoe hij die kan vergroten. 

Tot slot kunt u de impact van cyberrisico verder minimaliseren met de Allianz Cyberverzekering. De Cyberverzekering beschermt uw klant tegen schade door een cyberincident. Met onze Cyberverzekering heeft uw klant 24/7 toegang tot de Allianz Cyber Hulpdienst. Het team omvat specialisten in verschillende disciplines op het gebied van cybercrime en cybersecurity. Met de ondersteuning van deze cyberspecialisten beperkt uw klant de gevolgen van een cyberincident en versnelt uw klant het herstel van zijn bedrijfsvoering.
U kunt met de gratis Allianz Cyber Risicoscan uw klant eenvoudig en snel binnen 10 minuten inzicht geven in de cyberrisico’s die zijn bedrijf loopt. Na het afronden van online vragenlijst ontvangt uw klant per e-mail een rapport. Het rapport bevat direct tips hoe uw klant zijn cyberrisico’s kan verminderen. Voor u is de scan een gemakkelijke manier om ‘cyber’ met uw klant te bespreken. De scan is geheel gratis en vrijblijvend.  
Naast de gratis Allianz Cyber Risicoscan bieden wij uw klant in samenwerking met ThreadStone Cyber Security preventieve diensten voor cyberveiligheid aan. Met deze diensten krijgt uw klant op een snelle en eenvoudige manier inzicht in zijn cyberweerbaarheid en hoe zij die kunnen vergroten.
Uw relatie heeft daarbij de keuze uit drie preventiepakketten.

Deze betaalbare cybersecurity-oplossingen bieden wij u tegen gereduceerde tarieven aan. Uw klant kan al een online scan van zijn website of bedrijfsnetwerk uitvoeren voor EUR 39,50 (excl. BTW). Met deze oplossingen kunt uw klant zijn organisatie naar een hoger beveiligingsniveau brengen en houden. U kunt deze preventiepakketten hier aanvragen. Uw klant kan de preventiepakketten ook afnemen zonder de Allianz Cyberverzekering.
 • De Cyberverzekering beschermt uw klant tegen schade door een cyberincident. Die schade kan optreden op verschillende gebieden: aansprakelijkheid, eigen bedrijfsschade en de kosten van crisismanagement. De Cyberverzekering is opgebouwd uit 3 rubrieken: aansprakelijkheid, eigen schade en kosten van crisismanagement. In het overzicht hieronder staat een opsomming van de belangrijkste dekkingen.
 • Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die een cyberincident of systeeminbraak toebrengt aan derden. Denk aan inbreuk op hun privacy of op geheimhouding.

 • Deze rubriek vergoedt ook:
 • kosten van verweer bij aansprakelijkheid
 • administratieve boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens
 • kosten van intern onderzoek 
 • kosten en boetes in verband met elektronische betaaldiensten (PCI-DSS)
 • Verzekerd is de bedrijfsschade, de kosten van digitale afpersing, cyberdiefstal en telefoonhacking en de kosten om uw programmatuur en data te herstellen.

 • Bedrijfsschade
  Als het bedrijfscomputersysteem door een cyberaanval onbetrouwbaar of ontoegankelijk is geworden, kan de schade fors oplopen. Zo kunnen de machines dagen stilstaan of de webshop een tijd lang uit de lucht zijn. Hierdoor lijdt uw klant bedrijfsschade. Bedrijfsschade is verzekerd gedurende maximaal 180 dagen.

  Cyberafpersing
  Wordt uw klant afgeperst door een hacker? Dan krijgt uw klant hulp van onze specialisten. Wij vergoeden digitale afpersing tot 25% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.

  Cyberdiefstal
  Wordt er door een cyberaanval geld overgeschreven van de bankrekening van uw klant naar een andere bankrekening? Wij betalen tot € 50.000,- per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.

 • Telefoonhacking
  Verzekerd zijn de extra telefoonkosten als gevolg van een cyberaanval op het telefoonsysteem. Wij vergoeden tot maximaal € 100.000,- per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.

 • Programmatuur en data
  Wij vergoeden de kosten van herstel van programmatuur of data als de schade het gevolg is van een verzekerd incident.

Heeft er een cyberincident zich voorgedaan? Of heeft uw klant het vermoeden dat dit zich heeft voorgedaan? Uw klant kan dan 24/7 contact opnemen met de Allianz Cyber Hulpdienst.

Een incident manager zal uw klant ondersteunen. Uw klant kan bijvoorbeeld rekenen op de ondersteuning van de volgende specialisten:

 • Cyber IT specialisten
 • Forensische specialisten
 • Juridische adviseurs
 • Communicatieprofessionals
 • Deskundigen op het gebied van kredietbeheer


 • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij wel betalen. Wilt u meer weten? Lees dan deverzekeringsvoorwaarden.

Met onze Cyberverzekering heeft uw klant 24/7 toegang tot de Allianz Cyber Hulpdienst. Het team omvat specialisten in verschillende disciplines op het gebied van cybercrime en cybersecurity:

 • IT-specialisten
 • forensische onderzoekers
 • juridische adviseurs
 • communicatie- en PR-professionals
 • deskundigen kredietbeheer

Zodra uw klant een cyberincident meldt bij Allianz Cyber Hulpdienst, heeft uw klant contact met zijn persoonlijke incidentmanager. In overleg met uw klant bekijkt deze welke professionals nodig zijn om het incident te herstellen en de crisis onder controle te brengen. Allianz werkt voor deze dienstverlening samen met expertisebureau Crawford & Company.

Wanneer kan uw klant de Allianz Cyber Hulpdienst bellen?

Uw klant kan de Allianz Cyber Hulpdienst 24/7 bellen als hij te maken krijgt met een cyberincident, bijvoorbeeld bij een datalek of een cyberaanval. Maar ook bij een vermoeden van een cyberincident. En is een cyberincident binnen 72 uur opgelost? Dan heeft uw klant geen eigen risico.

Met de ondersteuning van de cyberspecialisten beperkt uw klant de schade en versnelt uw klant het herstel van zijn bedrijfsvoering.

 • Schade aan personen of aan zaken is bij de Cyberverzekering niet verzekerd.
 • Contractuele aansprakelijkheid is bij de Cyberverzekering niet verzekerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de boetes die uw klant in zijn leveringsvoorwaarden heeft opgenomen als hij te laat (op)levert. Of een garantie die uw klant heeft afgesproken. Deze kosten vergoeden wij niet.
Opzet of bewuste roekeloosheid van uw klant of zijn medewerkers is niet verzekerd.


 • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden

Groot of klein, elk bedrijf kan te maken krijgen met cybercrime of een datalek.  Dit zijn situaties die niemand wil meemaken. Vandaar dat opdrachtgevers steeds vaker eisen dat een leverancier een goede cyberbeveiliging én een cyberverzekering heeft.

Vooral sectoren die werken met persoonsgegevens, geautomatiseerde processen of digitale dienstverlening zijn gevoelig voor cyberrisico’s en cybercrime. Denk hierbij aan:

 • groot- en detailhandel
 • financiële en zakelijke dienstverlening
 • logistieke dienstverlening
 • maakindustrie
 • verenigingen en stichtingen.
Op het tabblad veelgestelde vragen vindt u meer informatie. U kunt ook contact opnemen met uw vaste contactpersonen bij Allianz. 
Omzet                                               € 250.000
Verzekerd bedrag                          € 250.000
Premie per jaar                               € 700
Omzet                                               € 2.000.000
Verzekerd bedrag                          € 500.000
Premie per jaar                               € 1.285