Cyberverzekering

✓ Zeer uitgebreide dekking
✓ 24/7 hulp van specialisten
✓ Gratis Cyber Risicoscan

Cyberverzekering

Ondernemers zijn voortdurend bezig om hun bedrijf te optimaliseren. En dat gaat vaak samen met automatisering en digitalisering. De voordelen ervan zijn duidelijk, maar uw klant loopt hierdoor ook nieuwe risico’s. Steeds vaker worden bedrijven getroffen door virussen, hacks, DDoS-aanvallen, ransomware en systeeminbraken. Maar ook het risico van lekken van gegevens door menselijke fouten of technisch falen. Dat kan een enorme impact hebben op de onderneming van uw klant. Met de Allianz Cyberverzekering beschermt uw klant zich tegen schade door cyberincidenten.

Help uw klant cybersecure te ondernemen

Met de Allianz Cyber Risicoscan kunt u uw klant eenvoudig en snel inzicht geven over cyberrisico's die zijn bedrijf wellicht loopt. Het invullen van de Allianz Cyber Risicoscan duurt slechts 10 minuten. Na het afronden van deze scan ontvangt uw klant per e-mail een rapport. Het rapport bevat direct tips over hoe uw klant zijn cyberrisico's kan verminderen. Voor u is de scan een gemakkelijke manier om 'cyber' met uw klant te bespreken. De uitkomst van de scan is overigens geen onderdeel van het acceptatie proces. 

Wat is verzekerd?

De Cyberverzekering beschermt uw klant tegen schade door een cyberincident. Die schade kan optreden op verschillende gebieden: aansprakelijkheid, eigen bedrijfsschade en de kosten van crisismanagement. De Cyberverzekering is opgebouwd uit 3 rubrieken: aansprakelijkheid, eigen schade en kosten van crisismanagement. In het overzicht hieronder staat een opsomming van de belangrijkste dekkingen.

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die een cyberincident of systeeminbraak toebrengt aan derden. Denk aan inbreuk op hun privacy of op geheimhouding.

Deze rubriek vergoedt ook:

 • kosten van verweer bij aansprakelijkheid
 • administratieve boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens
 • kosten van intern onderzoek 
 • kosten en boetes in verband met elektronische betaaldiensten (PCI-DSS)

Verzekerd is de bedrijfsschade, de kosten van digitale afpersing, cyberdiefstal en telefoonhacking en de kosten om uw programmatuur en data te herstellen.

Bedrijfsschade
Als het bedrijfscomputersysteem door een cyberaanval onbetrouwbaar of ontoegankelijk is geworden, kan de schade fors oplopen. Zo kunnen de machines dagen stilstaan of de webshop een tijd lang uit de lucht zijn. Hierdoor lijdt uw klant bedrijfsschade. Bedrijfsschade is verzekerd gedurende maximaal 180 dagen.

Digitale afpersing
Wordt uw klant afgeperst door een hacker? Dan krijgt uw klant hulp van onze specialisten. Wij vergoeden digitale afpersing tot 25% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.

Cyberdiefstal
Wordt er door een cyberaanval geld overgeschreven van de bankrekening van uw klant naar een andere bankrekening? Wij betalen tot € 50.000,- per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.

Telefoonhacking
Verzekerd zijn de extra telefoonkosten als gevolg van een cyberaanval op het telefoonsysteem. Wij vergoeden tot maximaal € 100.000,- per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.

Programmatuur en data
Wij vergoeden de kosten van herstel van programmatuur of data als de schade het gevolg is van een verzekerd incident.

Heeft er een cyberincident zich voorgedaan? Of heeft uw klant het vermoeden dat dit zich heeft voorgedaan? Uw klant kan dan 24/7 contact opnemen met de Allianz Cyber Hulpdienst.

Een incident manager zal uw klant ondersteunen. Uw klant kan bijvoorbeeld rekenen op de ondersteuning van de volgende specialisten:

 • Cyber IT specialisten
 • Forensische specialisten
 • Juridische adviseurs
 • Communicatieprofessionals
 • Deskundigen op het gebied van kredietbeheer

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij wel betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.

24/7 hulp

Met onze Cyberverzekering heeft uw klant 24/7 toegang tot de Allianz Cyber Hulpdienst. Het team omvat specialisten in verschillende disciplines op het gebied van cybercrime en cybersecurity:

 • IT-specialisten
 • forensische onderzoekers
 • juridische adviseurs
 • communicatie- en PR-professionals
 • deskundigen kredietbeheer

Zodra uw klant een cyberincident meldt bij Allianz Cyber Hulpdienst, heeft uw klant contact met zijn persoonlijke incidentmanager. In overleg met uw klant bekijkt deze welke professionals nodig zijn om het incident te herstellen en de crisis onder controle te brengen. Allianz werkt voor deze dienstverlening samen met expertisebureau Crawford & Company.

Wanneer kan uw klant de Allianz Cyber Hulpdienst bellen?

Uw klant kan de Allianz Cyber Hulpdienst 24/7 bellen als hij te maken krijgt met een cyberincident, bijvoorbeeld bij een datalek of een cyberaanval. Maar ook bij een vermoeden van een cyberincident. En is een cyberincident binnen 72 uur opgelost? Dan heeft uw klant geen eigen risico.

Met de ondersteuning van de cyberspecialisten beperkt uw klant de schade en versnelt uw klant het herstel van zijn bedrijfsvoering.

Wat is niet verzekerd bij de Cyberverzekering?

Schade aan personen of aan zaken is bij de Cyberverzekering niet verzekerd.

Contractuele aansprakelijkheid is bij de Cyberverzekering niet verzekerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de boetes die uw klant in zijn leveringsvoorwaarden heeft opgenomen als hij te laat (op)levert. Of een garantie die uw klant heeft afgesproken. Deze kosten vergoeden wij niet.

Opzet of bewuste roekeloosheid van uw klant of zijn medewerkers is niet verzekerd.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden

Voor wie is een Cyberverzekering?

Groot of klein, elk bedrijf kan te maken krijgen met cybercrime of een datalek.  Dit zijn situaties die niemand wil meemaken. Vandaar dat opdrachtgevers steeds vaker eisen dat een leverancier een goede cyberbeveiliging én een cyberverzekering heeft.

Vooral sectoren die werken met persoonsgegevens, geautomatiseerde processen of digitale dienstverlening zijn gevoelig voor cyberrisico’s en cybercrime. Denk hierbij aan:

 • groot- en detailhandel
 • financiële en zakelijke dienstverlening
 • logistieke dienstverlening
 • ICT-gerelateerde bedrijven
 • maakindustrie
 • bedrijven en organisaties in de medische sector

Meer informatie?

Op het tabblad veelgestelde vragen vindt u meer informatie. U kunt ook contact opnemen met uw vaste contactpersonen bij Allianz. De contactgegevens van uw team kunt u inzien via www.allianzbedrijven.nl onder het tabblad “Uw Team”.

Premievoorbeelden Cyberverzekering

Kledingwinkel met webshop

Omzet € 250.000 Verzekerd bedrag € 250.000 Premie per jaar € 700

Accountantskantoor

Omzet € 2.000.000 Verzekerd bedrag € 500.000 Premie per jaar € 1.285

Verzekeringskaart Cyberverzekering