De sluimerdekking en de terugkeerregeling

U kunt uw arbeidsongeschiktheidsverzekering tijdelijk schorsen. Wij noemen dit sluimeren. De voorwaarden voor deze sluimerdekking hebben wij vanwege de coronacrisis tijdelijk verruimt. Zo spreken wij geen vaste termijn met u af. En u hoeft geen premie te betalen tijdens de sluimerperiode. U mag de dekking van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering schorsen voor maximaal een jaar. En binnen dat jaar weer herstellen wanneer u dat wilt. Zodra u de dekking wilt herstellen, zetten wij de verzekering voort. Zonder dat u opnieuw gezondheidsvragen hoeft te beantwoorden of inkomensgegevens hoeft aan te leveren. U betaalt dan weer de normale premie.

Let op: Arbeidsongeschiktheid (of een toename hiervan) door klachten die zijn ontstaan of verergerd tijdens deze sluimerperiode is niet gedekt.

U kunt de dekking van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aanpassen. Wij bieden u verschillende mogelijkheden om de dekking aan te passen en daarmee uw premie te verlagen. Hieronder ziet u de mogelijke aanpassingen per arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Scroll horizontaal om meer te zien

Mogelijke aanpassingen

Allianz AOV, Absoluut AOV , Essentie AOV en Ongevallen Plus AOV

Maatwerk AOV en Fundament AOV

Verlagen verzekerd bedrag

U kunt zelf een nieuw verzekerd bedrag kiezen

U kunt zelf een nieuw verzekerd bedrag kiezen

Verlengen eigen risicotermijn

90, 180 of 365 dagen

90, 180 of 365 dagen

Verkorten uitkeringsduur

Tot eindleeftijd 55, 60, 65 jaar

Tot eindleeftijd 55, 60, 65 jaar

Of totaal maximaal 5 jaar uitkering

De terugkeerregeling houdt in dat u binnen een jaar kunt besluiten om uw verzekering weer op het oude niveau te brengen. Wij stellen dan geen gezondheidsvragen en vragen geen inkomensgegevens.

Let op: Op het moment dat u gebruik maakt van het recht om uw verzekering terug te brengen naar de oorspronkelijke dekking, mag u niet arbeidsongeschikt zijn. Bent u wel arbeidsongeschikt? Dan beoordelen wij uw recht op uitkering op basis van de aangepaste dekking.

Deze aanpassingen van de dekking hebben gevolgen voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dus ook voor de uitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Wanneer u twijfelt, raden we u aan contact op te nemen met uw adviseur. Heeft u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder adviseur afgesloten? Leest u dan de voorwaarden van uw verzekering goed door.