Informatie over het coronavirus en zakelijke verzekeringen


Hieronder vind je veel gestelde vragen over het coronavirus en onze inkomens-, schade- en pensioenverzekeringen. Heb jij andere vragen over jouw verzekeringen? Neem dan contact op met jouw adviseur of raadpleeg de website van het Verbond van Verzekeraars.

Kom jij of jouw bedrijf in financiële problemen door de coronacrisis?
Heb jij vragen over de financiering van jouw onderneming, jouw personeel of wil jij gebruikmaken van de financiële steunmaatregelen die de overheid heeft afgekondigd? Raadpleeg dan het KVK Coronaloket
Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Heb jij te maken met deze situatie? Raadpleeg dan het KVK Coronaloket, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op 0800 2117. Hier kunnen ondernemers terecht met vragen over de impact van het coronavirus op hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of overheidsregelingen. 

Ja. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval. Als er sprake is van ziekte door het coronavirus is er dekking volgens de voorwaarden. Bij de uitkering houden wij vanzelfsprekend rekening met de door jij gekozen dekking en de van toepassing zijnde voorwaarden.

Als jij uit voorzorg in quarantaine wordt geplaatst (en niet zelf ziek bent), is er geen dekking.

Voor klanten met een Allianz Absoluut AOV, een Allianz Essentie AOV, een Allianz Fundament AOV of een Allianz Maatwerk AOV staan de counselors van MentaVitalis 24/7 klaar om een luisterend oor te bieden. Jij kunt zonder kosten bij MentaVitalis terecht met persoonlijke en werk gerelateerde vragen. MentaVitalis is een onafhankelijke coaching- en counselingsdienst met 15 jaar ervaring in het bieden van psychische ondersteuning en het voorkomen van burn-out. De counselors zijn telefonisch, per mail en via chat bereikbaar. Wij ontvangen geen informatie over de inhoud van het contact dat jij met MentaVitalis heeft. Kijk op onze website voor meer informatie.
Het coronavirus heeft grote impact in onze samenleving. De druk op de zorgsector heeft gevolgen voor de medische acceptatie van verzekeringen. Keuringsartsen, huisartsen en medisch specialisten hebben op dit moment hun handen vol aan de bestrijding van het coronavirus. Hierdoor kunnen de doorlooptijden van de medische acceptatie van onze arbeidsongeschiktheidsverzekering oplopen. We rekenen op jouw begrip.
Op internet en social media circuleren berichten dat verzekeraars niet uitkeren bij overlijden of arbeidsongeschiktheid na coronavaccinatie. Deze berichten zijn onjuist. Mocht jij arbeidsongeschikt raken na vaccinatie, dan keren wij uit als verder aan de voorwaarden wordt voldaan.
We kunnen ons voorstellen dat het betalen van de premie voor jouw inkomensverzekering op dit moment problemen voor jou kan opleveren. Neem in dat geval contact met ons op via e-mailadres [email protected]. We denken graag met jou mee over een passende oplossing.
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Bij de uitkering houden wij vanzelfsprekend rekening met de door jou gekozen dekking en de van toepassing zijnde voorwaarden.
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Bij de uitkering houden wij vanzelfsprekend rekening met de door jou gekozen dekking en de van toepassing zijnde voorwaarden.

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken (bijvoorbeeld omdat een hij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet mag verlaten), is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Heb jij te maken met dit soort situaties? Raadpleeg dan het KVK Coronaloket, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op 0800 2117. Hier kunnen ondernemers terecht met vragen over de impact van het coronavirus op hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of overheidsregelingen.

Bij omzetverlies vanwege de coronacrisis kan jij mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Kijk voor meer informatie op de website van het UWV

Nee, de verzuimverzekering vergoedt de kosten voor loondoorbetaling als een werknemer door ziekte niet kan werken. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Heb jij te maken met dit soort situaties? Raadpleeg dan het KVK Coronaloket, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op 0800 2117. Hier kunnen ondernemers terecht met vragen over de impact van het coronavirus op hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of overheidsregelingen.

Bij omzetverlies vanwege de coronacrisis kan jij mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Kijk voor meer informatie op de website van het UWV

Nee, een verkoudheid waarbij de klachten niet leiden tot gezondheidsbeperkingen die werken in de weg staan, is geen reden om jouw werknemer ziek te melden. Jouw werknemer is op basis van overheidsadvies wel verplicht om thuis te blijven. In geval thuiswerken geen mogelijkheid is, kan jij met jouw werknemer overleggen voor een oplossing. Als er geen oplossing voor handen is, moet jij het loon van de werknemer doorbetalen.

Heb jij te maken met dit soort situaties? Raadpleeg dan het KVK Coronaloket, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op 0800 2117. Hier kunnen ondernemers terecht met vragen over de impact van het coronavirus op hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of overheidsregelingen.

Bij omzetverlies vanwege de coronacrisis kan jij mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Kijk voor meer informatie op de website van het UWV

Geen. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een werknemer arbeidsongeschikt is. Er kan mogelijk een samenloop tussen de beide ‘regelingen’ ontstaan, omdat de NOW een vergoeding verleent voor de loonkosten van al jouw werknemers, ziek of niet ziek. 
Nee. De verzekerde loonsom blijft gelijk. De NOW is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Een voorwaarde van de NOW is daarom dat de werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door werknemers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-vergoeding kan door het UWV ook een correctie plaatsvinden als er toch sprake is geweest van een daling van de loonsom.
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Bij de uitkering houden wij vanzelfsprekend rekening met de door jou gekozen dekking en de van toepassing zijnde voorwaarden.
Nee, de Bedrijfsschadeverzekering dekt schade als gevolg van bepaalde gedekte evenementen, bijvoorbeeld brand, ontploffing, storm en inbraak. Tot de gedekte evenementen hoort niet schade als gevolg van virussen.

Loopt jouw bedrijf inkomsten mis door het coronavirus? Raadpleeg dan het KVK Coronaloket. Hier kunnen ondernemers terecht kunnen met vragen over de impact van het coronavirus hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of regelingen. 
Ja, Allianz keert in die situatie uit. Standaard hebben we in de voorwaarden van het Allianz Pensioen en het Allianz DGA Pakket geen uitsluiting voor reizen naar een land of gebied met een oranje of rood (negatief) reisadvies.