Leven, Inkomen, Pensioen en Hypotheek

Voor klanten met een Allianz Absoluut AOV, een Allianz Essentie AOV, een Allianz Fundament AOV of een Allianz Maatwerk AOV staan de counselors van MentaVitalis 24/7 klaar om een luisterend oor te bieden. Jouw klant kan zonder kosten bij MentaVitalis terecht met persoonlijke en werk gerelateerde vragen. MentaVitalis is een onafhankelijke coaching- en counselingsdienst met 15 jaar ervaring in het bieden van psychische ondersteuning en het voorkomen van burn-out. De counselors zijn telefonisch, per mail en via chat bereikbaar. Wij ontvangen geen informatie over de inhoud van het contact dat jouw klant met MentaVitalis heeft. 
Het coronavirus heeft grote impact in onze samenleving. De druk op de zorgsector heeft gevolgen voor de medische acceptatie van verzekeringen. Keuringsartsen, huisartsen en medisch specialisten hebben op dit moment hun handen vol aan de bestrijding van het coronavirus. Hierdoor kunnen de doorlooptijden van de medische acceptatie van onze arbeidsongeschiktheidsverzekering oplopen. We rekenen op jouw begrip.
Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval. Daar is in deze situatie geen sprake van. 

Als jouw klant werkzaam is als arts/(para)medicus en zijn werk niet mag uitvoeren omdat hij drager is van het coronavirus, zien wij dit als arbeidsongeschiktheid. En ontvangt jouw klant van ons - met in acht name van de door jouw klant gekozen dekking - een uitkering vanuit zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Als jouw klant uit voorzorg in quarantaine wordt geplaatst (en niet zelf ziek is), is er geen dekking.

Ja. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval. Als er sprake is van ziekte door het coronavirus is er dekking volgens de voorwaarden. Bij de uitkering houden wij vanzelfsprekend rekening met de door jouw klant gekozen dekking en de van toepassing zijnde voorwaarden.

Als jouw klant uit voorzorg in quarantaine wordt geplaatst (en niet zelf ziek is), is er geen dekking.

Ja. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval, ook als dat zich voor doet in een land of gebied waar volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken een oranje of rood reisadvies geldt. Als er sprake is van ziekte door het coronavirus omdat jouw klant in één van deze gebieden is geweest en jouw klant kan daardoor niet werken, is er dekking volgens de voorwaarden. Bij de uitkering houden wij vanzelfsprekend rekening met de door jouw klant gekozen dekking en de van toepassing zijnde voorwaarden.

Als jouw klant uit voorzorg in quarantaine wordt geplaatst (en niet zelf ziek is), is er geen dekking.

Op internet en social media circuleren berichten dat verzekeraars niet uitkeren bij overlijden of arbeidsongeschiktheid na coronavaccinatie. Deze berichten zijn onjuist. In geval één van jouw klanten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Allianz arbeidsongeschikt raakt na vaccinatie, dan keren wij uit als verder aan de voorwaarden wordt voldaan.

Nee, een verkoudheid waarbij de klachten niet leiden tot gezondheidsbeperkingen die werken in de weg staan, is geen reden om een werknemer ziek te melden. De werknemer is op basis van overheidsadvies wel verplicht om thuis te blijven. In geval thuiswerken geen mogelijkheid is, kan jouw klant met de werknemer overleggen voor een oplossing. Als er geen oplossing voor handen is, moet jouw klant het loon van de werknemer doorbetalen. 

Heeft jouw klant te maken met deze situatie? Raadpleeg dan het KVK Coronaloket, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op 0800 2117. Hier kunnen ondernemers terecht met vragen over de impact van het coronavirus op hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of overheidsregelingen.

Bij omzetverlies vanwege de coronacrisis kan jouw klant mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Nee, de verzuimverzekering vergoedt de kosten voor loondoorbetaling als een werknemer door ziekte niet kan werken. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Heeft jouw klant te maken met deze situatie? Raadpleeg dan het KVK Coronaloket, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op 0800 2117. Hier kunnen ondernemers terecht met vragen over de impact van het coronavirus op hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of overheidsregelingen.

Bij omzetverlies vanwege de coronacrisis kan uw klant mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Geen. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een werknemer arbeidsongeschikt is. Er kan mogelijk een samenloop tussen de beide ‘regelingen’ ontstaan, omdat de NOW een vergoeding verleent voor de loonkosten van alle werknemers van jouw klant, ziek of niet ziek.
Nee. De verzekerde loonsom blijft gelijk. De NOW is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Een voorwaarde van de NOW is daarom dat de werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door werknemers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-vergoeding kan door het UWV ook een correctie plaatsvinden als er toch sprake is geweest van een daling van de loonsom.
We kunnen ons voorstellen dat het betalen van de premie voor jouw klant op dit moment problemen kan opleveren. Neem jij of jouw klant in dat geval contact met ons op via e-mailadres [email protected]. We denken graag mee over een passende oplossing.
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Bij de uitkering houden wij vanzelfsprekend rekening met de door jouw klant gekozen dekking en de van toepassing zijnde voorwaarden.
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Bij de uitkering houden wij vanzelfsprekend rekening met de door jouw klant gekozen dekking en de van toepassing zijnde voorwaarden.

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, (bijvoorbeeld omdat een hij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet mag verlaten), is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Heeft jouw klant te maken met deze situatie? Raadpleeg dan het KVK Coronaloket, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op 0800 2117. Hier kunnen ondernemers terecht met vragen over de impact van het coronavirus op hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of overheidsregelingen.

Bij omzetverlies vanwege de coronacrisis kan jouw klant mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Bij de uitkering houden wij vanzelfsprekend rekening met de door jouw klant gekozen dekking en de van toepassing zijnde voorwaarden.
Ja, Allianz keert dan uit. Dit geldt ook voor de situatie dat jouw klant in Nederland komt te overlijden als gevolg van het coronavirus. 
Het coronavirus heeft grote impact in onze samenleving. De druk op de zorgsector heeft gevolgen voor de medische acceptatie van verzekeringen. Keuringsartsen, huisartsen en medisch specialisten hebben op dit moment hun handen vol aan de bestrijding van het coronavirus. Hierdoor kunnen de doorlooptijden van de medische acceptatie van onze overlijdensrisicoverzekering oplopen. We rekenen op jouw begrip.
Op internet en social media circuleren berichten dat verzekeraars niet uitkeren bij overlijden of arbeidsongeschiktheid na coronavaccinatie. Deze berichten zijn onjuist. In geval één van jouw klanten met een overlijdensrisicoverzekering van Allianz komt te overlijden na vaccinatie, dan keren wij uit als verder aan de voorwaarden wordt voldaan.
De NOW is in het leven geroepen vanwege de coronacrisis en is er op gericht werkgevers een tegemoetkoming te bieden in het betalen van de loonkosten. Op 31 maart 2020 is bekend gemaakt dat naast de loonsom, ook de pensioenpremies die werkgevers moeten betalen onder de werking van deze noodmaatregel vallen. Je leest er meer over in het artikel ‘Het betalen van pensioenpremies en de NOW'.
Het coronavirus heeft grote impact op onze wereld. Ook in financieel opzicht. De afgelopen weken is de Nederlandse beurs bijvoorbeeld 30% in waarde gedaald. Je leest er meer over in het artikel ‘Allianz Pensioen en de coronacrisis’. 
Ook wij helpen getroffen werkgevers waar mogelijk, bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Je leest er meer over in het artikel 'Een update over het betalen van pensioenpremies'.
We zetten de verschillende mogelijkheden op een rij in het artikel Wat nu te doen met vrijkomend pensioenkapitaal?’.
Ja, Allianz keert in die situatie uit. Standaard hebben we in de voorwaarden van het Allianz Pensioen en het Allianz DGA Pakket geen uitsluiting voor reizen naar een land of gebied met een oranje of rood (negatief) reisadvies. 
Wij kunnen ons voorstellen dat het nu niet altijd lukt om binnen de gestelde termijn van drie weken het bindend hypotheek renteaanbod bij ons aan te leveren. Bijvoorbeeld omdat het per post naar jouw kantoor is gestuurd en jouw kantoor vanwege de coronacrisis gesloten is. Daarom gaan wij coulant om met de tekentermijn voor het bindend aanbod. Dreigt de offertetermijn te verstrijken? Neem dan contact op met onze acceptatieafdeling via 088-5774395.
Nee dat is niet nodig. Wel ontvangen we het indicatieve aanbod graag retour om het dossier compleet te maken.
We kunnen ons voorstellen dat het betalen van de hypotheek voor jouw klant op dit moment problemen kan opleveren. Neemt jij of jouw klant in dat geval contact op met onze servicing partner Quion op 088-2051595. We denken graag mee over een passende oplossing voor jouw klant. Is het inkomen van jouw klant door de coronacrisis gedaald, dan komt hij mogelijk in aanmerking om de betaling van de hypotheeklasten tot drie maanden uit te stellen.
Neem dan contact op met jouw vaste aanspreekpunt bij Allianz.