Algemene informatie

Allianz houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Dat gebeurt in task forces, zowel internationaal vanuit de Allianz Group als in Nederland. Gezondheid staat daarbij voorop, van onze relaties, klanten en medewerkers.

Juist om gezondheidsredenen en vanwege het bieden van bedrijfscontinuïteit aan jij en jouw klanten hebben we wij de volgende maatregelen genomen:

  • ons kantoor in Rotterdam is niet meer open voor bezoek
  • alle bijeenkomsten van Allianz gaan tot nadere berichtgeving niet door
  • al onze medewerkers werken, op een aantal medewerkers met kernfuncties na, volledig vanuit huis. Zij blijven bereikbaar zoals jij dat van ons gewend bent.
  • onze account- en riskmanagers doen tot nadere berichtgeving geen fysieke bezoeken meer. Al onze bezoeken worden in overleg met jou omgezet naar alternatieve contactmogelijkheden, zoals telefoon, FaceTime, Skype of andere digitale mogelijkheden. Onze account- en riskmanagers zullen dit persoonlijk met jou afstemmen.

Kan jij onverhoopt een medewerker niet bereiken? Stuur dan een e-mail met wie jij contact op wilt nemen naar [email protected]. Vermeld daarin ook jouw vraag. Tot op heden kunnen wij hierop binnen 24 uur reageren.

Jij kunt ons bereiken via de gebruikelijke telefoonnummers en algemene e-mailadressen. Deze zijn niet gewijzigd. Gebruik daarbij zoveel mogelijk de algemene team-telefoonnummers en e-mailadressen.

Kan jij onverhoopt een medewerker niet bereiken? Stuur dan een e-mail met wie jij contact op wilt nemen naar [email protected]. Vermeld daarin ook jouw vraag. Gaat het om een specifieke klantvraag? Vermeld dan ook de naam van jouw klant, het eventuele polisnummer/offertenummer en de verzekering waar het omgaat. Tot op heden kunnen wij hierop binnen 24 uur reageren.

Het coronavirus heeft grote impact in onze samenleving. De druk op de zorgsector heeft gevolgen voor de medische acceptatie van verzekeringen. Keuringsartsen, huisartsen en medisch specialisten hebben op dit moment hun handen vol aan de bestrijding van het coronavirus. Hierdoor kunnen de doorlooptijden van de medische acceptatie van onze verzekeringen (ORV, AOV, DGA Pakket) oplopen. We rekenen op jouw begrip.

Bij klanten die al bij ons verzekerd zijn en waar preventiemaatregelen uitgevoerd moeten worden, gaan we uiteraard waar nodig en waar mogelijk coulant om met de termijnen die gelden voor het implementeren van preventiemaatregelen. 

Lukt het niet om preventiemaatregelen die al met jij zijn besproken te realiseren? Neem dan contact met ons op. Per geval zoeken we een passende oplossing.

Veel bedrijven maken zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus in Nederland en daarbuiten. Wij adviseren jij en jouw relaties daarom – net zoals wij dat doen - de voorzorgsmaatregelen en de richtlijnen van het RIVM nadrukkelijk te volgen.

Daarnaast adviseren wij jou en jouw relaties om ook met betrekking tot het coronavirus een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen. Op basis daarvan kunnen jij en jouw zakelijke relatie maatregelen treffen om de mogelijke impact van coronavirus op de continuïteit van het bedrijf te beperken. Denk bijvoorbeeld aan praktische maatregelen als het treffen van thuiswerkvoorzieningen en het vormen van pools van flexibele arbeidskrachten. Maar ook aan maatregelen om toevoer van voorraden en (half)fabricaten te waarborgen.

Wij wijzen jij daarbij op het draaiboek wat MKB-Nederland en het VNO-NCW met betrekking tot het coronavirus voor bedrijven hebben ontwikkeld. Ook jij en jouw relaties kunnen van dit draaiboek gebruikmaken. Tot slot wijzen wij jou op het KVK Coronaloket waar bedrijven terecht kunnen met vragen over de impact van het coronavirus hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of regelingen.

Dreigt jouw klant langdurig in betalingsproblemen te komen? Neem dan vroegtijdig contact met ons op. Gaat het daarbij om een klant met een zakelijke schadeverzekering? Dan kan jij contact opnemen met het team Debiteurenbeheer Maatschappij-Incasso, e-mail [email protected]. Gaat het om WIA- en Verzuimverzekeringen? Dan kan jij contact met ons opnemen via e-mailadres [email protected]. Voor AOV kan jij dit doen via [email protected]. Wij denken graag met jou mee over een passende oplossing.

Andere mogelijkheden om financiële lasten voor jouw klant te verlichten
Jij kunt ook de betalingstermijn op lopende verzekeringen aanpassen. Bijvoorbeeld van kwartaal naar maandbetaling (bij maandbetaling is automatische incasso verplicht). Wijzigt jouw klant de betaaltermijn? Dan wijzigt ook de eventuele betaaltermijntoeslag. Eventuele wijzigingen in de betalingstermijn kan jij via de mkb-portal www.allianzbedrijven.nl aan ons doorgeven.

 

Ja. Dreigt jouw klant langdurig in betalingsproblemen te komen? Neem dan vroegtijdig contact met ons op. Gaat het daarbij om een klant met een zakelijke schadeverzekering? Dan kan jij contact opnemen met het team Debiteurenbeheer Maatschappij-Incasso, e-mail [email protected]. Gaat het om WIA- en Verzuimverzekeringen? Dan kan jij contact met ons opnemen via e-mailadres [email protected]. Voor AOV kan jij dit doen via [email protected]. Wij denken graag met jou mee over een passende oplossing.

Andere mogelijkheden om financiële lasten voor jouw klant te verlichten
Jij kunt ook de betalingstermijn op lopende verzekeringen aanpassen. Bijvoorbeeld van kwartaal naar maandbetaling (bij maandbetaling is automatische incasso verplicht). Wijzigt jouw klant de betaaltermijn? Dan wijzigt ook de eventuele betaaltermijntoeslag. Eventuele wijzigingen in de betalingstermijn kan jij via de mkb-portal  www.allianzbedrijven.nl aan ons doorgeven.

 

De NOW is in het leven geroepen vanwege de coronacrisis en is er op gericht werkgevers een tegemoetkoming te bieden in het betalen van de loonkosten. Op 31 maart 2020 is bekend gemaakt dat naast de loonsom, ook de pensioenpremies die werkgevers moeten betalen onder de werking van deze noodmaatregel vallen. Je leest er meer over in het artikel ‘Het betalen van pensioenpremies en de NOW'.
We kunnen ons voorstellen dat het betalen van de hypotheek voor jouw klant op dit moment problemen kan opleveren. Neemt jij of jouw klant in dat geval contact op met onze servicing partner Quion op 088-2051595. We denken graag mee over een passende oplossing voor jouw klant. Is het inkomen van jouw klant door de coronacrisis gedaald, dan komt hij mogelijk in aanmerking om de betaling van de hypotheeklasten tot drie maanden uit te stellen.
Ja, dat kan. Let op dat bij wijziging van kwartaal naar maandbetaling betaling van de premie via automatische incasso verplicht is. Eventuele wijzigingen in de betalingstermijn kan jij via de mkb-portal www.allianzbedrijven.nl  aan ons doorgeven.
Dreigt jouw klant langdurig in betalingsproblemen te komen? Neem dan vroegtijdig contact op met ons team Debiteurenbeheer Maatschappij-Incasso.
Ons beleid van incasso-overname voor adviseurs die zelf de premie voor de zakelijke schadeverzekeringen bij hun relaties incasseren wijzigt niet. Normaal neemt Allianz de premie-incasso van de adviseur over, als de adviseur de incasso overdraagt, binnen 90 dagen na de premievervaldatum. Deze periode van 90 dagen wijzigt niet.
Ook wij helpen getroffen werkgevers waar mogelijk, bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Je leest er meer over in het artikel 'Een update over het betalen van pensioenpremies'.
We kunnen ons voorstellen dat het betalen van de premie voor jouw klant op dit moment problemen kan opleveren. Neem jij of jouw klant in dat geval contact met ons op via e-mailadres [email protected]. We denken graag mee over een passende oplossing.
Nee, het onderhoud- en naverrekeningsproces van onze zakelijke schadeverzekeringen gaat gewoon door. Het onderhoudsproces en het naverrekeningsproces zorgen er ook voor dat de verzekering voor jouw klanten actueel zijn. Dit is zowel voor u, jouw klanten en ons van belang. Wij vragen jij de verzochte gegevens aan te leveren.
Heb jij vragen? Neem dan contact op met jouw vaste aanspreekpunt bij Allianz.