Overzicht van bijzonderheden bij de omzetting

Onderstaand treft u een overzicht van de bijzonderheden die spelen bij de omzetting van de oude- naar de nieuwe Allianz verzekeringen. Het overzicht is op hoofdlijnen. Onderaan op deze pagina vindt u ook een document met alle wijzigingen. Wilt u de verschillen per product bekijken? Klikt u dan op de toelichting per product. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Conversiedesk, telefoon: 088 - 577 84 00, e-mail conversiedesk@allianz.nl . U kunt ons bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.

Algemeen

Veruit de meeste lopende particuliere verzekeringen zijn omgezet met een paar uitzonderingen: kostbaarhedenverzekeringen, losse glasverzekeringen (zonder inboedel- en/of woonhuisverzekering) en collectieve (particuliere) verzekeringen. Ook zijn geschorste, vervallen polissen en polissen met een betalingsachterstand niet omgezet.

Alle klanten krijgen de nieuwste voorwaarden van Allianz. Vaak zijn die voorwaarden beter. Toch kan het voorkomen dat dat niet zo is. Daarom geldt de clausule ’Garantie beste dekking’. Dat betekent dat wij een schade behandelen volgens de voorwaarden die voor uw klant de ruimste dekking bieden. Dit kunnen de oude- of de nieuwe Allianz voorwaarden zijn. Zie voor de belangrijkste verschillen tussen de voorwaarden de toelichting per product.toelichting per product.

Wilt u weten wat de verschillen tussen de oude- en de nieuwe particuliere Allianz-verzekeringen zijn? In dit overzicht worden de verschillen toegelicht.

Deze garantie geldt vanaf het moment van omzetting tot 1 jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum. Of als de verzekering eerder wijzigt door een wijziging in het risico, zoals objectwijziging of wijziging van het risico-adres. Daarna gelden uitsluitend de nieuwe Allianz-voorwaarden.

Meer informatie over de eigen risico’s vindt u bij de toelichting per product (zie hieronder).

Wij attenderen u erop dat de nieuwe Allianz Autoverzekering een actieve sturing op schadeherstel via een Allianz Tophersteller kent. De Allianz Autoverzekering heeft standaard geen eigen risico. De schade moet wel gerepareerd worden door een Allianz Tophersteller. Als de schade niet gerepareerd wordt of als de auto niet gerepareerd wordt bij een Allianz Tophersteller, dan betalen we € 500,- minder. In de nieuwe verzekeringsstukken wijzen wij de klant op deze actieve sturing. Deze bepaling passen we na het vervallen van de clausule ‘Garantie beste dekking’ in alle gevallen toe. Het is voor uw klant dus belangrijk dat uw klant bij schade gebruikmaakt van een Allianz Tophersteller. U kunt uw klant ook de optie “ Vrije reparatiekeuze” aanbieden. Voor de optie “Vrije reparatiekeuze” geldt een extra premie.

Ja, bij de omzetting is de huidige premie overgenomen. Er kunnen wel kleine afrondingsverschillen zijn. De premie kan per eerstkomende hoofdpremievervaldatum natuurlijk wel wijzigen door (eerder) aangekondigde premiewijzigingen (zie onze eerdere nieuwsbrieven hierover) of bijvoorbeeld wijzigingen in de bonusmalus of index-aanpassingen.

ABS is het nieuwe digitale platform voor de nieuwste particuliere schadeverzekeringen van Allianz. Met ABS kunt u eenvoudig offertes maken, polissen aanvragen, muteren en inzien. ABS werkt volledig papierloos en is gekoppeld met ADN en Aplaza. Hierdoor hoeft u de gegevens maar één keer in te voeren en uw administratie wordt direct bijgewerkt. ABS is de opvolger van AllianzNet (particulier).

Bijzonderheden

Soms staan er op het polisblad of in de ABS-portal “standaardwaardes” omdat deze gegevens niet in de administratie beschikbaar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor namen en geboortedata van verzekerden, voor zover u deze niet eerder heeft aangeleverd. Maar ook voor bepaalde risico-gegevens. Het plaatsen van “standaardwaardes” heeft geen effect op de dekking en de premie. Klik hier voor een overzicht van de gebruikte standaardwaardes.

Toelichting bijzonderheden per product

Alle klanten hebben bij de omzetting de nieuwste voorwaarden van Allianz gekregen. Vaak zijn die voorwaarden beter. Toch kan het voorkomen dat dat niet zo is. Daarom geldt op alle omgezette polissen de clausule ’Garantie beste dekking’. Dat betekent dat wij een schade behandelen volgens de voorwaarden die voor uw klant de ruimste dekking bieden. Dit kunnen de oude- of de nieuwe Allianz-voorwaarden zijn.

Deze garantie geldt vanaf het moment van omzetting tot 1 jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum. Of als de verzekering eerder wijzigt door een wijziging in het risico, zoals objectwijziging of wijziging van het risico-adres. Daarna gelden uitsluitend de nieuwe Allianz-voorwaarden.

Omzetting Aansprakelijkheidsverzekering

Alle verzekerde bedragen blijven gelijk, maar klanten met een verzekerd bedrag van € 1.000.000,- krijgen nu een verzekerd bedrag van € 1.250.000,-. De nieuwe Allianz Aansprakelijkheids­verzekering biedt de keuze uit twee verzekerde bedragen: € 1.250.000,- of € 2.500.000,- per gebeurtenis. Bij de oude Allianz Aansprakelijkheids­verzekering was dit € 1.000.000,- of € 2.500.000,- per gebeurtenis.

De nieuwe Allianz Aansprakelijkheids­verzekering kent een standaard eigen risico van € 100,-. Het is mogelijk om te kiezen voor een eigen risico van € 0,- of € 250,-. Het standaard eigen risico van de oude verzekering was € 0,-, wat kon worden verhoogd tot een algemeen eigen risico van € 90,- of een eigen risico bij schade door kinderen van € 155,-. Deze keuzes zijn komen te vervallen. Bij de omzetting geldt het dichtstbijzijnde eigen risico.

De voorwaarden van de nieuwe Allianz Aansprakelijkheids­verzekering wijken op onderdelen af van die van de oude Allianz Aansprakelijkheids­verzekering. Kijk hier voor de belangrijkste veranderingen. Zie voor meer details de polisvoorwaarden van de Aansprakelijkheids­verzekering.

Omzetting Autoverzekering

Alle bestaande oude Allianz autoverzekeringen zetten we om naar één product, namelijk de Allianz Autoverzekering.

Standaard eigen risico

Het standaard eigen risico blijft gelijk. Dit eigen risico vindt u in deze clausule op de polis:

“Eigen risico
Laat u uw schade door een Allianz Tophersteller repareren? Dan geldt een eigen risico van <totaal eigen risico op bestaande polis/clausule klant - €135,->.  Doet u dit niet, of laat u de auto niet repareren, dan geldt een eigen risico van <totaal eigen risico op bestaande polis klant>.

Voor ruitvervanging dient u gebruik te maken van een met Allianz samenwerkende ruithersteller. Doet u dit niet, dan betalen we € 68,- minder. Voor ruitreparatie geldt geen eigen risico.

Het bedrag van € 500,- in de bijzondere voorwaarden voor volledig en beperkt casco (artikel 12) geldt niet voor u.”

Vrijwillig eigen risico
Alle klanten houden in principe hetzelfde vrijwillige eigen risico. Soms bestaat deze waarde niet in het nieuwe product, dan hebben we gekozen voor het lagere eigen risico. Uw klant houdt dezelfde premiekorting.

Let op! Schadeherstel via Allianz Tophersteller
Wij attenderen u erop dat de nieuwe Allianz Autoverzekering een actieve sturing op schadeherstel via een Allianz Tophersteller kent. De Allianz Autoverzekering heeft standaard geen eigen risico. De schade moet wel gerepareerd worden door een Allianz Tophersteller. Als de schade niet gerepareerd wordt of als de auto niet gerepareerd wordt bij een Allianz Tophersteller, dan betalen we € 500,- minder. In de nieuwe verzekeringsstukken wijzen wij de klant op deze actieve sturing. Deze bepaling passen we na het vervallen van de clausule ‘Garantie beste dekking’ in alle gevallen toe. Het is voor uw klant dus belangrijk dat uw klant bij schade  gebruikmaakt van een Allianz Tophersteller. U kunt uw klant ook de optie “ Vrije reparatiekeuze” aanbieden.  Voor de optie “Vrije reparatiekeuze” geldt een extra premie.  

De bonus-malusladder is niet altijd volledig gelijk. We houden zoveel mogelijk hetzelfde percentage aan. Bestaat het oude percentage niet in de nieuwe tabel? Dan geldt het eerstvolgende hogere percentage.

De Ongevallendekking voor Inzittenden binnen het Allianz Verzekeringspakket kent 4 vaste combinaties van verzekerde bedragen voor Overlijden en Invaliditeit. Bij de omzetting is leidend het huidig verzekerd bedrag voor Overlijden. Het kan zijn dat hierdoor het verzekerd bedrag voor Invaliditeit gewijzigd is voor uw klant. In de meeste gevallen is deze wijziging in het voordeel van uw klant. Onderstaand ziet u welke 4 vaste combinaties mogelijk zijn. Mocht uw klant een andere dekking willen, dan kunt u deze via de ABS-portal wijzigen.

  Overlijden Blijvend Invaliditeit Geneeskundige kosten
Combinatie A €  5.000,- € 10.000,- € 500,-
Combinatie B €  7.500,- € 15.000,- € 500,-
Combinatie C € 10.000,- € 20.000,- € 500,-
Combinatie D €  12.500,- € 25.000,- € 500,-

 

De voorwaarden van de nieuwe Allianz Autoverzekering wijken op onderdelen af van die van de oude. Klik hier voor de belangrijkste veranderingen. Zie voor meer details de polisvoorwaarden van de Allianz Autoverzekering.

Omzetting Caravanverzekering

De nieuwe Allianz Caravanverzekering is voor toercaravans en vouwwagens. Stacaravans krijgen een Woonhuisverzekering.

Het eigen risico blijft gelijk door toevoeging van de volgende clausule:

Eigen risico
Op uw polisblad staat een eigen risico. Dat geldt niet voor u. U heeft een eigen risico van € <45 OF het eigen risico op de bestaande polis/clausule klant>. Dat is hetzelfde eigen risico als op uw vorige verzekering."

De nieuwe Allianz Caravanverzekering kent 2 dekkingsvarianten: Standaard en Uitgebreid. Dat is niet veranderd. De premie blijft uiteraard gelijk.

De voorwaarden van de nieuwe Allianz Caravanverzekering wijken op onderdelen af van die van de oude. Klik hier voor de polisvoorwaarden van de Allianz Caravanverzekering.

Omzetting Doorlopende reisverzekering

De nieuwe Allianz Doorlopende reisverzekering kent 2 dekkingen: Budget en Comfort. Afhankelijk van de dekking zijn de verschillende verzekerde bedragen anders. De oude Doorlopende reisverzekering van Allianz wordt omgezet naar de Allianz Doorlopende reisverzekering Comfort.

De uitvoering van de hulpverlening en het regelen van schades wordt uitgevoerd door Allianz Global Assistance (AGA). Allianz Global Assistance heeft meer dan 50 jaar ervaring in wereldwijde hulpverlening en een eigen alarmcentrale in 29 landen. Hiermee is uw klant altijd verzekerd van professionele hulp in de Nederlandse taal.

De voorwaarden van de nieuwe Allianz Doorlopende reisverzekering wijken op onderdelen af van die van de oude. Klik hier voor de belangrijkste veranderingen. Zie voor meer details de polisvoorwaarden van de Doorlopende reisverzekering.

Omzetting Gezinsongevallenverzekering

  Budget Comfort Premium
Overlijden volwassene €5.000,- €12.500,- €25.000,-
Overlijden kind €5.000,- €5.000,- €5.000,-
Blijvende invalide €15.000,- €25.000,- €50.000,-
Medische kosten €2.500,- €5.000,- €7.500,-

Klanten met een oude Allianz Gezinsongevallenverzekering met Combinatie 1 worden omgezet naar het Budget-pakket van de nieuwe Allianz Gezinsongevallenverzekering. Klanten met Combinatie 2 worden omgezet naar het Comfort-pakket. En klanten met Combinatie 3 worden omgezet naar het Premium-pakket.

De voorwaarden van de nieuwe Allianz Gezinsongevallenverzekering wijken op onderdelen af van die van de oude verzekering. Klik hier voor de belangrijkste veranderingen. Zie voor meer details de polisvoorwaarden van de Gezinsongevallen­verzekering.

Omzetting Inboedelverzekering

De Allianz Inboedelverzekering kent 2 dekkingen: Comfort en Premium. Klanten met een oude Plus-dekking krijgen de vergelijkbare Comfort-dekking. Klanten met een oude Optimaal-dekking krijgen een Premium-dekking.

Bij de Allianz Inboedelverzekering is het maximaal verzekerde bedrag standaard € 125.000,-. Uw klant is verzekerd met garantie tegen onderverzekering tot maximaal dit bedrag.

Ook in dit geval wordt de polis omgezet naar de Allianz Inboedelverzekering met een maximaal verzekerd bedrag van € 125.000,-. Uw klant is verzekerd met garantie tegen onderverzekering tot maximaal dit bedrag.

In dit geval wordt de polis omgezet naar de Allianz Inboedelverzekering met het verzekerd bedrag dat op de polis stond. Met garantie tegen onderverzekering.

Dan blijft dat zo bij de Allianz Inboedelverzekering.

Het standaard maximum verzekerd bedrag binnen de Allianz Inboedelverzekering is:

bij diefstal van:

 • Lijfsieraden                                                      € 5.000
 • Audiovisuele en computerapparatuur    € 15.000
 • Kunst, antiek en verzamelingen                € 15.000

Had uw klant een verhoging van de standaardbedragen? Dan is deze verhoging meegenomen.

In de vragen hiervoor is aangegeven welke uitgangspunten we hebben gehanteerd bij de omzetting met betrekking tot het verzekerde bedrag. In het kort gezegd is het verzekerde bedrag of overgenomen of verhoogd naar € 125.000,-. 

In een aantal gevallen is het verzekerde bedrag (nog verder) verhoogd. Veelal gaat dit om een bedrag van € 10.000,-. Dit komt door het volgende:

De nieuwe Allianz Inboedelverzekering kent voor bijzondere bezittingen standaard een maximaal verzekerd bedrag bij diefstal, inbraak en beroving. Als dit verzekerde bedrag verhoogd wordt, wordt het totale verzekerde bedrag ook hoger.

Op de nieuwe Allianz Inboedelverzekering zijn kunst, antiek en verzamelingen standaard voor diefstal, inbraak en beroving verzekerd tot € 15.000,-. Op oude polis waren deze limieten standaard € 12.500,‐ voor verzamelingen, € 12.500,‐ voor antiek en € 25.000,‐ voor schilderijen.

Omdat op de oude polis een hoger bedrag gold voor schilderijen is er bij de omzetting voor gekozen om het verzekerd bedrag voor kunst, antiek en verzamelingen te verhogen met € 10.000,- naar € 25.000,-. Op een omgezette polis geldt dus een verzekerd bedrag voor kunst, antiek en verzamelingen van € 25.000,-.

Dit is € 10.000,- meer dan de standaard, dus is dit bedrag opgeteld bij het verzekerd bedrag. Door de omzetting op deze manier te doen garanderen we dat u uw klant dezelfde ruime dekking tegen dezelfde premie behoudt.

Wijkt het verzekerd bedrag verder af? Dan komt dit waarschijnlijk omdat u of uw klant heeft aangegeven ook ruimer verzekerd te willen zijn voor Sieraden of Audiovisuele‐ en computerapparatuur.

Zie voor meer informatie over het meeverzekeren van bijzondere verzekeringen dit overzicht.

Bij de Allianz Inboedelverzekering geldt standaard een eigen risico van € 100,- voor iedere schade. Dit was € 45,- voor schade door een plotseling onvoorziene gebeurtenis. Uw klant kan ook voor een ander vrijwillig eigen risico kiezen.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun huis tijdelijk te verhuren. Als ze zelf met vakantie zijn bijvoorbeeld, zoals via Airbnb. Toch kan er ook schade ontstaan als het woonhuis verhuurd wordt. Op de Allianz Inboedelverzekering kan uw klant ervoor kiezen om dit mee te verzekeren. Schade die ontstaat tijdens de periode dat het woonhuis wordt verhuurd is dan ook verzekerd. Maar tijdens deze periode geldt alleen een Comfort-dekking.

De voorwaarden van de nieuwe Allianz Inboedelverzekering wijken op onderdelen af van die van de oude. Klik hier voor de belangrijkste veranderingen. Zie voor meer details de polisvoorwaarden van de Inboedelverzekering.

Omzetting Kampeerautoverzekering (nieuwe naam: Allianz Camperverzekering)

Het eigen risico blijft gelijk door toevoeging van de volgende clausule:

Eigen risico
Op uw polisblad staat een eigen risico. Dat geldt niet voor u. U heeft een eigen risico van € <135 +  vrijwillig extra eigen risico>. Dat is hetzelfde eigen risico als op uw vorige verzekering.”

De voorwaarden van de nieuwe Allianz Camperverzekering wijken op onderdelen af van die van de oude. Klik hier voor de polisvoorwaarden van de Allianz Camperverzekering.

Omzetting Motorverzekering

Alle motoren worden omgezet naar de nieuwe Allianz Motorverzekering. Ook oldtimer-motoren.

Het eigen risico blijft gelijk door toevoeging van de volgende clausule:

Eigen risico
Op uw polisblad staat een eigen risico. Dat geldt niet voor u. U heeft een eigen risico van € <90 + vrijwillig extra eigen risico>. Dat is hetzelfde eigen risico als op uw vorige verzekering.”

De oude Allianz Motorverzekering kende een daggeldvergoeding bij diefstal. Bij de nieuwe Allianz Motorverzekering is er bij diefstal recht op maximaal 30 dagen vervangend vervoer.

De voorwaarden van de nieuwe Allianz Motorverzekering wijken op onderdelen af van die van de oude verzekering. Klik hier voor de belangrijkste veranderingen. Zie voor meer details de polisvoorwaarden van de Allianz Motorverzekering.

Omzetting Oldtimerverzekering

De Allianz Oldtimerverzekering is alleen bestemd voor oldtimer-auto’s. Oldtimer-motoren zijn verzekerd op de reguliere Motorverzekering.

Het eigen risico blijft gelijk door toevoeging van de volgende clausule:

Eigen risico
Op uw polisblad staat een eigen risico. Dat geldt niet voor u. U heeft een eigen risico van € <135 OF het eigen risico op de bestaande polis/clausule klant>. Dat is hetzelfde eigen risico als op uw vorige verzekering.”

De voorwaarden van de nieuwe Allianz Oldtimerverzekering wijken op onderdelen af van die van de oude. Klik hier voor de polisvoorwaarden van de Allianz Oldtimerverzekering

Omzetting Rechtsbijstandverzekering

De nieuwe Allianz Rechtsbijstandverzekering is opgebouwd in modules. De basisdekking is verplicht en kan daarna worden uitgebreid met de volgende modules:

  • Consumeren en wonen
   1. Met deze module krijgt uw klant juridische hulp bij conflicten in en rond uw huis. Denk aan een slecht uitgevoerde verbouwing, geluidsoverlast of een geschil met buren. En ook voor zaken rond aankopen die niet zijn geleverd of die zijn beschadigd.
  • Werk
   1. Deze module is bedoeld voor hulp bij conflicten met een werkgever. Bijvoorbeeld bij een faillissement of reorganisatie.
  • Belasting en vermogen
   1. Heeft uw klant juridische hulp nodig bij conflicten met de Belastingdienst? Of bij conflicten over vermogensbeheer, aandelen of een erfenis? Met deze module is uw klant daarvoor verzekerd.

De oude Allianz Rechtsbijstandverzekering voor particulieren bestaat uit een basisdekking die is uit te breiden met een Plusdekking. Heeft de klant nu een oude Allianz Rechtsbijstandverzekering met Basisdekking? Dan krijgt de klant een nieuwe Allianz Rechtsbijstandverzekering met Basisdekking uitgebreid met de modules “Consumeren en wonen” en “Werk”. Heeft de klant nu een oude Allianz Rechtsbijstandverzekering met een Plusdekking? Dan wordt krijgt de klant een nieuwe Allianz Rechtsbijstandverzekering met Basisdekking aangevuld met de modules “Consumeren en wonen”, “Werk” en “Belasting en vermogen”.

De voorwaarden van de nieuwe Allianz Rechtsbijstandverzekering wijken op onderdelen af van die van de oude. Klik hier voor de belangrijkste veranderingen. Zie voor meer details de polisvoorwaarden van de Allianz Rechtsbijstandverzekering.

Omzetting Woonhuisverzekering

De nieuwe Allianz Woonhuisverzekering kent 2 dekkingen: Comfort en Premium. Klanten met een oude Plus-dekking krijgen de vergelijkbare Comfort-dekking. Klanten met een oude Optimaal-dekking krijgen een Premium-dekking.

Bij de nieuwe Allianz Woonhuisverzekering is het maximaal verzekerde bedrag standaard € 600.000,-. Uw klant is verzekerd met garantie tegen onderverzekering tot maximaal dit bedrag.

Ook in dit geval wordt de polis omgezet naar de Allianz Woonhuisverzekering met een standaard maximaal verzekerd bedrag van € 600.000,-. Uw klant is verzekerd met garantie tegen onderverzekering tot maximaal dit bedrag.

In dit geval wordt de polis overgezet naar een nieuwe Allianz Woonhuisverzekering met het verzekerd bedrag dat op de oude polis stond. Met garantie tegen onderverzekering.

Dan blijft dat zo bij de nieuwe Allianz Woonhuisverzekering.

Bij de nieuwe Allianz Woonhuisverzekering geldt voor schade aan het woonhuis door storm altijd een eigen risico van € 250,-. Het standaard eigen risico voor storm bij de oude verzekering was een percentage van het verzekerde bedrag met een minimum van € 225,- en een maximum van € 450,-. Voor schade door alle andere gebeurtenissen blijft het eigen risico standaard € 100,-. Had uw klant een hoger eigen risico, dan geldt dat ook voor de Allianz Woonhuisverzekering.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun huis tijdelijk te verhuren. Als ze zelf met vakantie zijn bijvoorbeeld, zoals via Airbnb. Toch kan er ook schade ontstaan als het woonhuis verhuurd wordt. Op de Allianz Woonhuisverzekering kan uw klant ervoor kiezen om dit mee te verzekeren. Schade die ontstaat tijdens de periode dat het woonhuis wordt verhuurd is dan ook verzekerd. Maar tijdens deze periode geldt alleen een Comfort-dekking.

De voorwaarden van de nieuwe Allianz Woonhuisverzekering wijken op onderdelen af van die van de oude. Klik hier voor de belangrijkste veranderingen. Zie voor meer details de polisvoorwaarden van de Allianz Woonhuisverzekering.