Uw klanten met een lopende particuliere verzekering ontvangen een nieuwe polis

Via het digitale platform ABS kunt u het Allianz Verzekeringspakket offreren en afsluiten. Het Allianz Verzekeringspakket kent moderne voorwaarden en is de opvolger van het Allianz Verzekerd Wonen Pakket en het Veilig op Weg Pakket. Ook uw particuliere klanten, die op onze “oude” producten verzekerd zijn, willen we van deze nieuwe productlijn laten profiteren. Daarom zetten wij dit najaar de oude verzekeringen van uw klanten om naar deze nieuwe productlijn. Inmiddels zijn de particuliere schadeportefeuilles van de eerste groep van adviseurs in het weekend van 14 september 2019 omgezet. En in het weekend van 12 oktober worden de particuliere schadeportefeuilles van de overige adviseurs omgezet.

Bij de omzetting worden de verzekeringen van uw particuliere klanten, die in uw portefeuille op onze “oude” producten verzekerd waren, in één keer geautomatiseerd omgezet naar het Allianz Verzekeringspakket. Uw klant ontvangt een nieuwe polis met nieuwe voorwaarden en gedurende 1 jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum de Garantie beste dekking.

Wij verrekenen geen premie en de hoofdpremievervaldatum, betaaltermijn, incassowijze en het provisiepercentage zijn bij de omzetting gelijk gebleven. Wel is bij een aantal producten de manier van provisie-uitbetaling veranderd en verandert bij een aantal producten te zijner tijd (per 1 november 2020) het provisiepercentage.

U ontvangt van deze omzetting geen ADN-berichten. Zo voorkomen wij dat u uw klanthistorie in uw administratie kwijtraakt.

Inmiddels zijn de particuliere schadeportefeuilles van de eerste groep van adviseurs in het weekend van 14 september omgezet. Behoort u tot die groep van adviseurs? Dan heeft u hierover diverse e-mailberichten van ons ontvangen en kunt u de omzetting in uw administratie verwerken.

In het weekend van 12 oktober zetten wij de particuliere schadeportefeuilles van de overige adviseurs om. Behoort u tot die tweede groep? Dan heeft u op 30 september een e-mail met detailinformatie over de omzetting ontvangen.

Soms staan er op het polisblad of in de ABS-portal “standaardwaardes” omdat deze gegevens niet in de administratie beschikbaar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor namen en geboortedata van verzekerden, voor zover u deze niet eerder heeft aangeleverd. Maar ook voor bepaalde risico-gegevens. Het plaatsen van “standaardwaardes” heeft geen effect op de dekking en de premie. Klik hier voor een overzicht van de gebruikte standaardwaardes.

Zie voor meer bijzonderheden die spelen bij de omzetting van de oude- naar de nieuwe Allianz verzekeringen het tabblad Toelichting.
Neemt u dan contact op met de Conversiedesk, telefoon: 088 - 577 84 00, e-mail [email protected]. U kunt ons bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag verder.