• Conversie particulier

Uw klanten met een lopende particuliere verzekering ontvangen een nieuwe polis

Via het digitale platform ABS kunt u het Allianz Verzekeringspakket offreren en afsluiten. Het Allianz Verzekeringspakket kent moderne voorwaarden en is de opvolger van het Allianz Verzekerd Wonen Pakket en het Veilig op Weg Pakket. Ook uw particuliere klanten, die op onze “oude” producten verzekerd zijn, willen we van deze nieuwe productlijn laten profiteren. Daarom zetten wij dit najaar de oude verzekeringen van uw klanten om naar deze nieuwe productlijn. Inmiddels zijn de particuliere schadeportefeuilles van de eerste groep van adviseurs in het weekend van 14 september 2019 omgezet. En in het weekend van 12 oktober worden de particuliere schadeportefeuilles van de overige adviseurs omgezet.

Wat houdt de omzetting in?

Bij de omzetting worden de verzekeringen van uw particuliere klanten, die in uw portefeuille op onze “oude” producten verzekerd waren, in één keer geautomatiseerd omgezet naar het Allianz Verzekeringspakket. Uw klant ontvangt een nieuwe polis met nieuwe voorwaarden en gedurende 1 jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum de Garantie beste dekking.

Wij verrekenen geen premie en de hoofdpremievervaldatum, betaaltermijn, incassowijze en het provisiepercentage zijn bij de omzetting gelijk gebleven. Wel is bij een aantal producten de manier van provisie-uitbetaling veranderd en verandert bij een aantal producten te zijner tijd (per 1 november 2020) het provisiepercentage.

U ontvangt van deze omzetting geen ADN-berichten. Zo voorkomen wij dat u uw klanthistorie in uw administratie kwijtraakt.

Inmiddels zijn de particuliere schadeportefeuilles van de eerste groep van adviseurs in het weekend van 14 september omgezet. Behoort u tot die groep van adviseurs? Dan heeft u hierover diverse e-mailberichten van ons ontvangen en kunt u de omzetting in uw administratie verwerken.

In het weekend van 12 oktober zetten wij de particuliere schadeportefeuilles van de overige adviseurs om. Behoort u tot die tweede groep? Dan heeft u op 30 september een e-mail met detailinformatie over de omzetting ontvangen.

Ondersteuning vanuit Allianz

Allianz biedt u ondersteuning om de omzetting in uw administratiepakket te verwerken. Dit kan geautomatiseerd als u werkt met Anva, CCS, Unit4/Dias, Assistent, Assu/AI of Online. Het conversiebestand kunt u downloaden van www.allianzbedrijven.nl.

Gebruikt u niet één van deze pakketten? Dan kunt u de omnummering ook handmatig in uw administratie verwerken. U moet daarbij het oude Allianz-pakketnummer en -polisnummer wijzigen in het nieuwe Allianz-pakketnummer en -polisnummer. Ook voor deze handmatige omnummering kunt u een bestand met alle details downloaden van www.allianzbedrijven.nl.

Voor de geautomatiseerde conversie moet u het bestand in edifact-formaat gebruiken. Voor de handmatige conversie kunt u het bestand in csv-formaat gebruiken.
Behoort u tot de groep van adviseurs waarvan de portefeuille per 14 september is omgezet? Dan heeft u  op 16 september een e-mail van ons ontvangen met een uitleg hoe u de omzetting in uw administratie kunt verwerken.

Behoort u tot de groep van adviseurs waarvan de portefeuille per 12 oktober wordt omgezet? Dan ontvangt u na de omzetting een e-mail en een uitleg hoe u de omzetting in uw administratie kunt verwerken.

Veelgestelde vragen

Polissen worden ‘as is’ gemigreerd:

 • Premie blijft gelijk (behoudens afrondingsverschillen, indexatie, eerder aangekondigde premie aanpassingen)
 • Garantie beste dekking: op de nieuwe Allianz-polis geldt de clausule ‘’Garantie beste dekking". Dat betekent dat wij een schade, die ontstaan is na de omzetting, behandelen volgens de voorwaarden die uw klant de ruimste dekking bieden. Dit kunnen de nieuwe of de oude Allianz-voorwaarden zijn. Deze garantie geldt vanaf het moment van omzetting tot 1 jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum. Of tot de verzekering gewijzigd wordt door een wijziging in het risico, zoals een andere auto of een adreswijziging.
 • Provisiepercentage blijft bij de omzetting onveranderd. Wel verandert bij een aantal producten de manier van provisie-uitbetaling. Bij een aantal producten ontvangt u de provisie in twee delen. Daarnaast verandert te zijner tijd (per 1 november 2020) het provisiepercentage van een aantal producten.

Behoort u tot de groep van adviseurs waarvan de portefeuille per 12 oktober wordt omgezet?
Zorg ervoor dat u de omnummering uiterlijk 24 oktober 2019 in uw administratiepakket heeft verwerkt. Het is daarbij van belang dat u, voordat u de omnummering in uw administratie verwerkt, eerst de  november-prolongatie van de oude verzekeringen hebt verwerkt en dat uw Allianz ABS-rekeningcourant nummer in uw administratie staat. Rond 25 oktober versturen wij de nieuwe kopie-polissen digitaal aan u via EMS/Aplaza. Op dat moment moet de conversie in uw administratie verwerkt zijn. Is de conversie dan niet verwerkt? Dan levert dit uitval op.

Behoort u tot de groep van adviseurs waarvan de portefeuille per 14 september is omgezet? En heeft u de omzetting nog niet verwerkt? Doe dit dan alsnog.

Behoort u tot de groep van adviseurs waarvan de portefeuille per 14 september is omgezet? Dan heeft u  op 16 september een e-mail van ons ontvangen met een uitleg hoe u de omzetting in uw administratie kunt verwerken.

Behoort u tot de groep van adviseurs waarvan de portefeuille per 12 oktober wordt omgezet? Dan ontvangt u na de omzetting een e-mail en een uitleg hoe u de omzetting in uw administratie kunt verwerken. Hieronder treft u alvast een korte uitleg.

U kunt de omzetting geautomatiseerd in uw administratie verwerken als u werkt met Anva, CCS, Unit4/Dias, Assistent, Assu/AI of Online. Het conversiebestand kunt u (nadat de omzetting is uitgevoerd) downloaden van www.allianzbedrijven.nl.

Gebruikt u niet één van deze pakketten? Dan kunt u de omnummering ook handmatig in uw administratie verwerken. U moet daarbij het oude Allianz-pakketnummer en -polisnummer wijzigen in het nieuwe Allianz-pakketnummer en -polisnummer. Ook voor deze handmatige omnummering kunt u na de omzetting een bestand met alle details downloaden van www.allianzbedrijven.nl.

Voor de geautomatiseerde conversie moet u het bestand in edifact-formaat gebruiken. Voor de handmatige conversie kunt u het bestand in csv-formaat gebruiken.

Naast de wijziging van het pakket- en het polisnummer verandert er nog iets bij de omzetting.

Wijziging provisie-uitbetaling bij een aantal producten

Het provisie-percentage op de polissen is bij de omzetting in principe gelijk gebleven. Echter in sommige gevallen wijzigt de manier van provisie-betaling, namelijk als:

 • het huidige provisiepercentage op een polis hoger is dan het maximale provisiepercentage zoals deze in het Allianz Verzekeringspakket voor de betreffende polis van toepassing is, of
 • als het huidige provisiepercentage van de nevendekking hoger is dan het provisiepercentage van de hoofddekking.

In die gevallen ontvangt u de provisie voor de betreffende polis / dekking in twee delen. U ontvangt standaard de provisie zoals deze geldt binnen het Allianz Verzekeringspakket. Die provisie ziet u terug op de borderellen en in de ADN-berichten. En aanvullend hierop ontvangt u maandelijks via uw rekeningcourant het verschil ten opzichte van de provisie zoals die eerder van toepassing was.

De wijziging van de manier van provisie-betaling kan bijvoorbeeld voorkomen bij:

 • de producten:
  • Woonhuis- , Inboedel- , Rechtsbijstands- en Gezinsongevallen­verzekering,
 • en de nevendekkingen:
  • Ongevallendekking voor Inzittenden, Pechhulp, Schadeverzekering voor Inzittenden en de Rechtsbijstand voor Motorvoertuigen bij de Auto-, Camper-, Motor- of Oldtimerverzekering en de Glasdekking bij de Woonhuis- of Inboedelverzekering.

De hierboven genoemde aanvulling ontvangt u tot 1 november 2020. Vanaf die datum geldt uitsluitend de provisieregeling van het Allianz Verzekeringspakket. Op de website www.allianz.nl/absinfo/verzekeringspakket treft u onderaan de pagina onder het kopje ‘Provisieoverzicht’ een overzicht aan van de provisies die standaard gelden voor de producten binnen het Allianz Verzekeringspakket.

Soms samenvoeging van polissen
Het Allianz Verzekeringspakket wijkt af van het Allianz Verzekerd Wonen Pakket. Hierdoor zijn sommige losse dekkingen onder het huidige pakket in het Allianz Verzekeringspakket samengevoegd onder één polis. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de glasdekking. Deze is altijd met een Woonhuisverzekering en – indien niet beschikbaar- met een Inboedelverzekering samengevoegd.

Premie-incasso per polis in plaats van per pakket
Bij het Allianz Verzekeringspakket wordt de premie per polis geïnd; bij het Allianz Verzekerd Wonen Pakket was dat per pakket.

Soms gebruik van “standaardwaardes”
Soms staan er op het polisblad of in de ABS-portal “standaardwaardes” omdat deze gegevens niet in de oude administratie beschikbaar waren. Dat geldt bijvoorbeeld voor namen en geboortedata van verzekerden, voor zover u deze niet eerder heeft aangeleverd. Maar ook voor bepaalde risico-gegevens. Het plaatsen van “standaardwaardes” heeft geen effect op de dekking en de premie.

Van 3 t/m 13 oktober geldt er een “freeze-periode” voor AllianzNet
Ter voorbereiding van de omzetting op 12 oktober voeren wij vanaf 3 tot en met 13 oktober 2019 voor AllianzNet een “freeze-periode” in. Deze “freeze” geldt voor die adviseurs waarvan hun portefeuille dan omgezet worden. Tijdens de “freeze” kunnen zij AllianzNet niet gebruiken. Vanaf 14 oktober kunnen zij  AllianzNet weer gebruiken.

Wij merken op dat u de nieuwe polissen na de omzetting via het digitale platform ABS (www.absportal.nl) kunt raadplegen en aanpassen.

Tijdens omzettingsweekend is de ABS-portal niet beschikbaar
In verband met de omzetting is de ABS-portal vanaf vrijdag 11 oktober (vanaf 17.30 uur) t/m maandag 14 oktober (9.00 uur) niet beschikbaar.

 1. Nieuwe verzekeringspolis
  Uw klant ontvangt voor elk product een nieuwe verzekeringspolis met een nieuw polisnummer. In de aanbiedingsbrief lichten wij de omzetting toe. Wij verwijzen uw klant voor meer informatie naar u. Ook verwijzen wij de klant voor meer informatie naar de website www.allianz.nl/vernieuwdeverzekering. Hier lichten we de omzetting toe en vindt uw klant de antwoorden op veelgestelde vragen.
   
 2. Garantie beste dekking
  Alle klanten krijgen de nieuwste voorwaarden van Allianz. Vaak zijn die voorwaarden beter. Toch kan het voorkomen dat dat niet zo is. Daarom geldt de clausule ’Garantie beste dekking’. Dat betekent dat wij een schade, die ontstaat na de omzetting, behandelen volgens de voorwaarden die voor uw klant de ruimste dekking bieden. Dit kunnen de oude- of de nieuwe Allianz-voorwaarden zijn. Deze garantie geldt vanaf het moment van omzetting tot 1 jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum. Of als de verzekering eerder wijzigt door een wijziging in het risico, zoals objectwijziging of wijziging van het risico-adres. Daarna gelden uitsluitend de nieuwe Allianz-voorwaarden.
   
 3. Geen premiewijziging
  De premie is bij de omzetting gelijk gebleven, maar er kunnen kleine afrondingsverschillen zijn. De premie kan per eerstkomende hoofdpremievervaldatum natuurlijk wel wijzigen door (eerder) aangekondigde premiewijzigingen of bijvoorbeeld wijzigingen in de bonus-malus of index-aanpassingen.
   
 4. Wijziging bankrekeningnummer bij maatschappij-incasso
  Betaalt uw klant de premie via een acceptgiro? Dan moet uw klant voortaan vanaf de eerstvolgende premievervaldatum de premie overmaken naar een ander rekeningnummer van Allianz. Is hiervan sprake, dan wijzen wij de klant daarop in de aanbiedingsbrief die hij bij zijn nieuwe verzekeringspolis ontvangt. Betaalt uw klant de premie per automatische incasso? Dan verandert dit niet. De premie incasseren wij daarbij in het vervolg via een ander rekeningnummer. Ook hierover informeren wij uw klant.
   
 5. Premiebetaling per polis i.p.v. pakket
  Bij het Allianz Verzekeringspakket incasseren wij de premie per polis. Bij het Allianz Verzekerd Wonen Pakket was dat per pakket.
   
 6. Nu ook mogelijkheid om verzekeringspapieren digitaal te ontvangen
  Eén van de voordelen voor uw klant is dat uw klant ervoor kan kiezen om zijn verzekeringspapieren voortaan digitaal te ontvangen.
   • Verzorgen wij de premie-incasso voor u? Dan attenderen wij uw klant op deze mogelijkheid. Uw klant kan dat zelf doorgeven via de website www.allianz.nl/digitaal. Wij vragen uw klant daarbij ter verificatie een aantal gegevens en een unieke identificatiecode in te voeren. De unieke identificatiecode van de klant staat in de brief die de klant bij zijn polis heeft ontvangen. Als uniek identificatienummer gebruiken wij het relatienummer waaronder de klant bij ons geregistreerd is. Op de verzekeringsdocumenten is dit nummer ook vermeld. Het nummer begint met 89999. De website www.allianz.nl/digitaal is vanaf 27 september live.
   • Incasseert u zelf de premie bij uw klant? Ook dan heeft de klant de mogelijkheid om de verzekeringspapieren voortaan digitaal te ontvangen. U kunt dit via de ABS-portal regelen. De klant ontvangt dan rechtstreeks van ons zijn verzekeringspapieren. De premie voor de verzekering kunt u dan zelf blijven incasseren.

Alle klanten krijgen de nieuwste voorwaarden van Allianz. Vaak zijn die voorwaarden beter. Toch kan het voorkomen Dat dat niet zo is. Daarom geldt de clausule ’Garantie beste dekking’. Dat betekent dat wij een schade behandelen Volgens de voorwaarden die voor uw klant de ruimste dekking bieden. Dit kunnen de oude- of de nieuwe Allianz voorwaarden zijn. Deze garantie geldt vanaf het moment van omzetting tot 1 jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum. Of als de verzekering eerder wijzigt door een wijziging in het risico, zoals objectwijziging of wijziging van het risico-adres. Daarna gelden uitsluitend de nieuwe Allianz-voorwaarden.

Een overzicht van de belangrijkste verschillen vindt u hier. Op het tabblad “Toelichting” kunt u per product zien hoe de migratie wordt uitgevoerd. Ook ziet u welke bijzonderheden er gelden en welke dekkingsverschillen tussen de oude- en de nieuwe Allianz-verzekeringen zijn.

Op het tabblad “Toelichting” kunt u per product zien hoe de migratie wordt uitgevoerd. Ook ziet u welke bijzonderheden er gelden. Ook kunt u zien of er dekkingsverschillen tussen de oude- en de nieuwe Allianz-verzekeringen zijn.

Incasseren wij de premie bij uw klant? Dan versturen wij de originele polisstukken naar uw klant. Incasseert u de premie bij uw klant? Dan ontvangt u de originele polisstukken.

De originele polisstukken van de klanten, waarvan hun verzekering in september zijn omgezet, zijn rond 27 september verzonden. De originele polissen stukken van de klanten, waarvan hun verzekering in oktober worden omgezet, worden vanaf 25 oktober verzonden.

Behoort u tot de groep van adviseurs waarvan de portefeuille per 14 september is omgezet? Dan heeft u rond 27 september de nieuwe kopie-polissen digitaal via EMS/Aplaza ontvangen.

Behoort u tot de groep van adviseurs waarvan de portefeuille per 12 oktober wordt omgezet? Dan ontvangt u de nieuwe kopie-polissen rond 25 oktober via EMS/Aplaza.

U ontvangt geen kopie-polissen per post.

Heeft u een EMS-postbus, maar ontvangt u nu nog geen digitale kopie-polissen van Allianz? Stuur dan een mail met uw EMS-postbusnummer naar tussenpersoonbeheer@allianz.nl. U kunt met EMS veel tijd en kosten besparen. Heeft u nog geen EMS-postbus? En wilt u informatie over het ontvangen van digitale documenten? Kijk dan op Aplaza of neem contact op met uw systeemhuis.

Ja, dat klopt. U ontvangt na de omzetting geen geprinte kopie-polissen per post. ABS werkt volledig papierloos en is gekoppeld met ADN en Aplaza. Alle kopie-polissen en kopie-prolongatiestukken ontvangt u digitaal via EMS/Aplaza.

Heeft u een EMS-postbus, maar ontvangt u nu nog geen digitale kopie-polissen van Allianz? Stuur dan een mail met uw EMS-postbusnummer naar tussenpersoonbeheer@allianz.nl. U kunt met EMS veel tijd en kosten besparen. Heeft u nog geen EMS-postbus? En wilt u informatie over het ontvangen van digitale documenten? Kijk dan op Aplaza of neem contact op met uw systeemhuis.

Overigens kunt u na de omzetting de omgezette polissen en de daarbij behorende documenten in de ABS-portal (www.absportal.nl) inzien en raadplegen.

Dit kunt u eenvoudig en snel doen met uw Digitaal Paspoort via Digidentity. Om via Digidentity in te kunnen loggen, moet u zich bij Digidentity éénmalig registreren. U heeft hiervoor uw Allianz registratienummer nodig wat uw kantoor van ons ontvangen heeft. Nadat u zich geregistreerd heeft, kunt u eenvoudig, veilig en snel, zonder ingewikkelde inlogprocedure ABS gebruiken. In dit filmpje leggen wij de registratieprocedure uit. Zie voor meer informatie ook de handleiding: “Hoe registreer ik mij bij Digidentity?”

Weet u uw Allianz registratienummer niet meer? Neem dan contact met de Conversiedesk op, telefoon: 088 - 577 84 00, e-mail conversiedesk@allianz.nl. U kunt ons bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.

Op website www.allianz.nl/absinfo treft u alle informatie aan over de ABS-portal en het Allianz Verzekeringspakket. U vindt daar ook een overzicht met de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Ja en nee.

Voor de particuliere polissen in principe niet meer. Alle “oude” particuliere polissen zijn van AllianzNet overgevoerd naar ABS. U kunt vanaf nu de nieuwe polissen via ABS inzien en muteren.  
Let op: een aantal particuliere polissen zijn niet omgezet namelijk:
a. kostbaarhedenverzekeringen,
b. losse glasverzekeringen (zonder inboedel- en/of woonhuisverzekering)
c. gesloten (bedrijfs)collectiviteiten
d. geschorste en vervallen polissen
e. polissen met een betalingsachterstand
De onder a t/m c genoemde polissen kunt u nog steeds via AllianzNet beheren en muteren. Daarnaast kunt u AllianzNet weer gebruiken voor het beheren en muteren van de collectieve verzekeringen.

Heeft u een vraag over de inloggegevens voor de ABS-portal? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van het Customer Care Center, via telefoonnummer 088 - 577 25 10.

Bijzonderheden

Soms staan er op het polisblad of in de ABS-portal “standaardwaardes” omdat deze gegevens niet in de administratie beschikbaar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor namen en geboortedata van verzekerden, voor zover u deze niet eerder heeft aangeleverd. Maar ook voor bepaalde risico-gegevens. Het plaatsen van “standaardwaardes” heeft geen effect op de dekking en de premie. Klik hier voor een overzicht van de gebruikte standaardwaardes.

Zie voor meer bijzonderheden die spelen bij de omzetting van de oude- naar de nieuwe Allianz verzekeringen het tabblad Toelichting.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Neemt u dan contact op met de Conversiedesk, telefoon: 088 - 577 84 00, e-mail conversiedesk@allianz.nl. U kunt ons bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.