• Conversie particulier

Uw klanten met een lopende particuliere verzekering ontvangen een nieuwe polis

Via het digitale platform ABS kunt u het Allianz Verzekeringspakket offreren en afsluiten. Het Allianz Verzekeringspakket kent moderne voorwaarden en is de opvolger van het Allianz Verzekerd Wonen Pakket en het Veilig op Weg Pakket. Ook uw particuliere klanten, die op onze “oude” producten verzekerd zijn, willen we van deze nieuwe productlijn laten profiteren. Daarom hebben wij in het weekend van 29 en 30 juni 2019 de oude verzekeringen van uw klanten omgezet naar deze nieuwe productlijn.

Op deze website leest u daar meer over.

Wat houdt de omzetting in?

In het weekend van 29 en 30 juni 2019 zijn de verzekeringen van uw particuliere klanten, die op onze “oude” producten verzekerd waren, in één keer geautomatiseerd omgezet naar het Allianz Verzekeringspakket. Uw klant ontvangt een nieuwe polis met nieuwe voorwaarden en gedurende 1 jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum de Garantie beste dekking.

Wij verrekenen geen premie en de hoofdpremievervaldatum, betaaltermijn, incassowijze en het provisiepercentage blijven gelijk. U heeft van deze conversie geen ADN-berichten ontvangen. Zo voorkomen wij dat u uw klanthistorie in uw administratie kwijtraakt.

Ondersteuning vanuit Allianz

Allianz biedt u ondersteuning om de omzetting geautomatiseerd in uw administratiepakket te verwerken. Dit kan geautomatiseerd als u werkt met Anva, CCS, Unit4/Dias, Assistent, Assu/AI of Online. Het conversiebestand heeft u 29 juni per e-mail ontvangen.

Gebruikt u niet één van deze pakketten? Dan kunt u de omnummering handmatig in uw administratie verwerken. U moet daarbij het oude Allianz-pakketnummer en -polisnummer wijzigen in het nieuwe Allianz-pakketnummer en -polisnummer.

Voor de geautomatiseerde conversie moet u het bestand in edifact-formaat gebruiken. Voor de handmatige conversie kunt u het bestand in csv-formaat gebruiken.

Veelgestelde vragen

Polissen worden ‘as is’ gemigreerd:

 • Premie blijft gelijk (behoudens afrondingsverschillen, indexatie, eerder aangekondigde premie aanpassingen)
 • Garantie beste dekking: op de nieuwe Allianz-polis geldt de clausule ‘’Garantie beste dekking". Dat betekent dat wij een schade, die ontstaan is na de omzetting, behandelen volgens de voorwaarden die uw klant de ruimste dekking bieden. Dit kunnen de nieuwe of de oude Allianz-voorwaarden zijn. Deze garantie geldt vanaf het moment van omzetting tot 1 jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum. Of tot de verzekering gewijzigd wordt door een wijziging in het risico, zoals een andere auto of een adreswijziging.
 • Provisiepercentage blijft onveranderd. Wel verandert bij een aantal producten de manier van provisie-uitbetaling. Bij een aantal producten ontvangt u de provisie in twee delen.

U vindt onder het tabblad “Toelichting” een toelichting op de bijzonderheden per product.

Zorg ervoor dat u de omnummering uiterlijk 2 juli 2019 in uw administratiepakket heeft verwerkt. Het is daarbij van belang dat u voor de omnummering de juli-prolongatie van de oude verzekeringen al hebt verwerkt en dat uw Allianz ABS-rekeningcourant nummer in uw administratie staat. Op 3 juli versturen wij de nieuwe kopie-polissen digitaal aan u via EMS/Aplaza. Op dat moment moet de conversie in uw administratie verwerkt zijn. Is de conversie dan niet verwerkt? Dan levert dit uitval op.

U kunt de omzetting geautomatiseerd in uw administratie verwerken als u werkt met Anva, CCS, Unit4/Dias, Assistent, Assu/AI of Online. Het conversiebestand heeft u als bijlage bij de e-mail ontvangen die u op 29 juni ontvangen hebt. Bij deze e-mail heeft u ook informatie ontvangen hoe u de conversie in uw administratiepakket kunt verwerken.

Gebruikt u niet één van deze pakketten? Dan kunt u de omnummering ook handmatig in uw administratie verwerken. U moet daarbij het oude Allianz-pakketnummer en -polisnummer wijzigen in het nieuwe Allianz-ABS-pakketnummer en nieuwe ABS-polisnummer.

 1. Download de bestanden op uw lokale schijf.
 2. Gebruik het bestand in edifact-formaat (.edi) voor het geautomatiseerd verwerken van de omzetting in uw administratie. Dit kunt u doen als u werkt met Anva, CCS, Unit4/Dias, Assistent, Assu/AI of Online.
 3. Gebruikt u een ander administratiepakket? Dan kunt u de migratie handmatig in uw administratie verwerken. U kunt hierbij het bestand in csv-formaat als naslagwerk gebruiken. Dit bestand bevat een overzicht van het oude Allianz-pakketnummer en -polisnummer en het nieuwe Allianz-pakketnummer en -polisnummer.
 4. Lees voordat u start met de verwerking van de conversie eerst de informatie de conversiehandleiding van uw administratiepakket. En maak voordat u de bestanden inleest en verwerkt eerste een kopie van uw administratie.

 

Heeft u hulp nodig bij het verwerken van de omzetting in uw administratie? Neem dan contact op met de leverancier van uw administratiepakket.

Naast de wijziging van het pakket- en het polisnummer verandert er nog iets bij de omzetting.

Wijziging provisie-uitbetaling bij een aantal producten

Het provisie-percentage op de omgezette polissen verandert niet bij de omzetting. Bij een aantal producten wijzigt wel de manier van provisie-uitbetaling. Het gaat hierbij om de volgende producten/dekkingen: de Ongevallen-inzittendendekking op de Autoverzekering, de Ongevallenverzekering, de Doorlopende Reisverzekering en de Rechtsbijstandverzekering. De standaardprovisieregeling in ABS op deze producten verschilt namelijk. U ontvangt daarom bij die producten de provisie in twee delen.

U ontvangt standaard de provisie zoals deze geldt binnen het Allianz Verzekeringspakket. Die provisie ziet u terug op de borderellen en in de ADN-berichten. En aanvullend hierop ontvangt u via uw rekeningcourant het verschil ten opzichte van de provisie zoals die eerder van toepassing was. Op onze website www.allianz.nl/absinfo/verzekeringspakket (onder het kopje ‘Provisieoverzicht’) treft u een overzicht aan van de provisies die standaard gelden voor de producten binnen het Allianz Verzekeringspakket.

Sommige polissen zijn als losse polis opgemaakt

Heeft uw klant bij Allianz meerdere pakketten lopen? Dan krijgt uw klant na de conversie 1 pakket. De polissen die in de andere pakketten lopen worden omgezet naar “losse” verzekeringen.

Daarnaast wordt de premie bij het Allianz Verzekeringspakket per polis geïncasseerd; bij het Allianz Verzekerd Wonen Pakket was dat op pakketniveau.

 1. Nieuwe verzekeringspolis
  Uw klant ontvangt voor elk product een nieuwe verzekeringspolis met een nieuw polisnummer. In de aanbiedingsbrief lichten wij de omzetting toe. Wij verwijzen uw klant voor meer informatie naar u. Ook verwijzen wij de klant voor meer informatie naar de website www.allianz.nl/vernieuwdeverzekering. Hier lichten we de omzetting toe en vindt uw klant de antwoorden op veelgestelde vragen.
 2. Garantie beste dekking
  Alle klanten krijgen de nieuwste voorwaarden van Allianz. Vaak zijn die voorwaarden beter. Toch kan het voorkomen dat dat niet zo is. Daarom geldt de clausule ’Garantie beste dekking’. Dat betekent dat wij een schade, die ontstaat na de omzetting, behandelen volgens de voorwaarden die voor uw klant de ruimste dekking bieden. Dit kunnen de oude- of de nieuwe Allianz-voorwaarden zijn. Deze garantie geldt vanaf het moment van omzetting tot 1 jaar na de eerstkomende hoofdpremievervaldatum. Of als de verzekering eerder wijzigt door een wijziging in het risico, zoals objectwijziging of wijziging van het risico-adres. Daarna gelden uitsluitend de nieuwe Allianz-voorwaarden.
 3. Geen premiewijziging
  De premie blijft bij de omzetting gelijk, maar er kunnen kleine afrondingsverschillen zijn. De premie kan per eerstkomende hoofdpremievervaldatum natuurlijk wel wijzigen door (eerder) aangekondigde premiewijzigingen of bijvoorbeeld wijzigingen in de bonus-malus of index-aanpassingen.
 4. Wijziging bankrekeningnummer bij maatschappij-incasso
  Betaalt uw klant de premie via een acceptgiro? Dan moet uw klant voortaan vanaf de eerstvolgende premievervaldatum de premie overmaken naar een ander rekeningnummer van Allianz. Is hiervan sprake, dan wijzen wij de klant daarop in de aanbiedingsbrief die hij bij zijn nieuwe verzekeringspolis ontvangt. Betaalt uw klant de premie per automatische incasso? Dan verandert dit niet. De premie incasseren wij daarbij in het vervolg via het andere rekeningnummer voortgezet. Ook hierover informeren wij uw klant.
 5. Premiebetaling per polis i.p.v. pakket
  Bij het Allianz Verzekeringspakket incasseren wij de premie per polis geïncasseerd. Bij het Allianz Verzekerd Wonen Pakket was dat per pakket.

Op het tabblad “Toelichting” kunt u per product zien hoe de migratie wordt uitgevoerd. Ook ziet u welke bijzonderheden er gelden. Ook kunt u zien of er dekkingsverschillen tussen de oude- en de nieuwe Allianz-verzekeringen zijn.

Incasseren wij de premie bij uw klant? Dan versturen wij de originele polisstukken naar uw klant. Dit doen wij vanaf 4 juli. Incasseert u de premie bij uw klant? Dan ontvangt u de originele polisstukken.

Op 3 juli versturen wij de nieuwe kopie-polissen digitaal aan u via EMS/Aplaza. U ontvangt geen kopie-polissen per post. Vanaf 4 juli kunt u via het digitale platform ABS alle polisstukken bekijken. U kunt ook eenvoudig en snel nieuwe offertes maken, polissen bijsluiten en schade melden. Maar ook verzekeringsbewijzen als kopie-polissen en “Groene Kaarten” afgeven. Meer informatie over de ABS-portal en het Allianz Verzekeringspakket vindt u op www.allianz.nl/absinfo.

Heeft u een EMS-postbus, maar ontvangt u nu nog geen digitale kopie-polissen van Allianz? Stuur dan een mail met uw EMS-postbusnummer naar tussenpersoonbeheer@allianz.nl. U kunt met EMS veel tijd en kosten besparen. Heeft u nog geen EMS-postbus? En wilt u informatie over het ontvangen van digitale documenten? Kijk dan op Aplaza of neem contact op met uw systeemhuis.

Nee. Alle polissen zijn na de migratie overgevoerd naar ABS. U kunt vanaf nu de nieuwe polissen via ABS inzien en muteren. ABS is de nieuwe digitale portal van Allianz.

Heeft u een vraag over de inloggegevens voor de ABS-portal? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van het Customer Care Center, via telefoonnummer 088 - 577 25 10.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Neemt u dan contact op met de Conversiedesk, telefoon: 088 - 577 84 00, e-mail conversiedesk@allianz.nl. U kunt ons bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.