Ongevallen op de bouwplaats

|

Het aantal bedrijven in de bouw neemt toe. Vergeleken met 2017 is er een stijging van ruim 3%. Het aantal zelfstandigen in de bouw is zelfs met meer dan 4% gestegen. Ook de omzet neemt verder toe: bijna 5,5%. Positieve cijfers natuurlijk, maar aan het werken in de bouw kleven ook veel risico’s. Dat ziet ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): het aantal ongevallen op de bouwplaats is dit jaar wederom flink toegenomen.

Blog

Top 5 van ongevallen op de bouwplaats

Een bouwplaats is niet altijd overzichtelijk. Er lopen vaak veel verschillende mensen rond. Niet alleen de aannemer met zijn personeel, maar ook veel zelfstandigen. En de rolverdeling is dan niet altijd even duidelijk. Wie is er verantwoordelijk? En waarvoor? Voor het werk of ook de veiligheid? 

De Inspectie SZW heeft geconstateerd dat het aantal ongevallen op de bouwplaats met 7% is toegenomen. Uit de Staat van de arbeidsveiligheid blijkt dat er jaarlijks tussen 50 en 70 werknemers overlijden als gevolg van een ongeval op het werk. Dit is de top 5 van ongevallen:

  1. Vallen van hoogte en struikelen (29%)
  2. Contact met machines, voertuigen en gereedschap (22%)
  3. Getroffen worden door (vallende) voorwerpen en onderdelen (13%)
  4. Aanrijdingen van een voetganger door een voertuig (4,4%)
  5. Beknelling tussen een machine en ander object (4,2%)

Ongevallen voorkomen

Als je als zelfstandige of werknemer op de bouwplaats bent, kun je niet aan alle risico’s werken. Maar er zijn wel veel dingen die je zelf kunt doen:

  • Ben je zelf verantwoordelijk voor de bouwplaats? Zorg er dan voor dat dat bij iedereen op de bouwplaats bekend is. En dat veiligheidsmaatregelen bekend zijn en worden nageleefd. Werk je op de bouwplaats? Zorg er dan voor dat je weet wie er verantwoordelijk is. En wie het werk coördineert en toezicht houdt op de veiligheid.
  • Gebruik altijd beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidshelm, werkschoenen en mondkapjes. En zorg er als toezichthouder voor dat ze ook daadwerkelijk worden gedragen of gebruikt.
  • Zorg regelmatig voor aandacht voor arbeidsomstandigheden. Er zijn cursussen die je kunt volgen, zoals bedrijfshulpverlening of EHBO. Of je kunt ze via je werkgever doen.

Kijk ook eens op http://www.werkveilig.nu/. Hier krijg je handige tips om onveilige werksituaties in de praktijk te voorkomen.

Toch een ongeluk?

Helaas gaat het nog wel vaak fout. In dat geval hebben werknemers in de bouw recht op een bruto- uitkering van € 25.000,- bij overlijden als gevolg van een ongeval. Bij blijvende invaliditeit is dat € 50.000,-. Dat is in de CAO (Bouw en Infra 2017-2018) geregeld. Maar werk je als zelfstandige? Dan moet je zelf een ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering regelen. Maar je kunt ook afspraken maken met je opdrachtgever. In de modelovereenkomst van de Belastingdienst staat hiervoor al een bepaling. Maar dat is geen verplichting. Beter is het om zelf een verzekering te regelen. Dan weet je dat je altijd goed verzekerd bent, waar en voor wie je ook werkt.