Hoe blijf je de concurrentie voor in 2018?

|

Ondernemend Nederland is op stoom en draait op volle toeren. Ook dit jaar staan alle seinen op groen: meer economische groei, meer consumptie, meer export, meer investeringen. Kortom, vol vertrouwen onderneemt ons land. En toch zijn niet alle ondernemers helemaal gerust. Ruim 40% van hen vreest de toenemende concurrentie. De vraag voor hen is: hoe blijf ik mijn concurrenten voor?

Blog

Ondernemers houden de concurrentie in de gaten

Ruim 40% van de ondernemers noemt groeiende concurrentie een punt van zorg. Van de mkb’ers verwacht ruim 30% toenemende concurrentie dit jaar en bij zzp’ers denkt ruim 20% met meer concurrentie te maken te krijgen. Dat blijkt uit de Ondernemersbarometer van Allianz die de meningen en verwachtingen van ondernemers meet.

Zijn ondernemers up-to-date?

De zorgen van ondernemers over groeiende concurrentie zijn goed te verklaren. In hetzelfde onderzoek geeft bijna de helft aan zich zorgen te maken over de eigen kennis van ontwikkelingen in het vakgebied. Dat speelt bij mkb’ers nog meer dan bij zzp’ers en bij jongere ondernemers (18 tot 34 jaar) meer dan bij ondernemers van 35 jaar en ouder. Wie twijfelt aan de eigen kennis en het eigen vermogen om de ontwikkelingen in het eigen vakgebied bij te houden, vreest de concurrent.

Concurrentie hoort bij markteconomie

Zorgen over concurrentie en om achter te blijven is van alle tijden. In een markteconomie is er altijd competitie tussen bedrijven. Je bent niet de enige die dingt naar een opdracht of de gunst van de klant. En dat is maar goed ook. Want concurrentie leidt tot hogere kwaliteit, lagere prijzen, meer keuze en snellere innovatie. Marktwerking en concurrentie zijn efficiënte prikkels om het beter te doen, op alle aspecten van het ondernemen.

Permanent verbeteren

En daar ligt dus ook het antwoord op de zorgen over concurrentie: een permanent streven het beter te doen dan nu. Je moet voortdurend je bedrijf, product en dienstverlening onder de loep nemen om te kijken wat eraan verbeterd kan worden. Wie dat consequent en consciëntieus doet, hoeft zich geen zorgen te maken over de concurrentie.

Hoe blijf ik mijn concurrenten voor? 8 tips

Veel ondernemers maken zich zorgen over de concurrentie. Ze vrezen voor hun positie op de markt. Hoe zorg je ervoor dat je de concurrentie voorblijft? Hier 8 tips die je daarbij kunnen helpen.

  1. Ken je concurrenten. Wie zijn ze? Wat maakt hen anders? En wat zijn hun succesfactoren?
  2. Ken je klanten. Waar hebben je klanten behoefte aan? Wat willen ze? Wat vinden ze waardevol?
  3. Wees onderscheidend. Waarom kiest een klant voor jou? Prijs? Kwaliteit? Service?
  4. Blijf communiceren. Vertel je doelgroep wat jouw toegevoegde waarde is, wat je onderscheidt van de concurrentie.
  5. Koester je klanten. Geef aandacht aan je bestaande klanten en check regelmatig of ze tevreden zijn over je prestaties.
  6. Richt je op een nieuwe markt. Met een nieuwe markt of doelgroep spreid je je risico’s en ben je minder afhankelijk van marktbewegingen.
  7. Verbreed je aanbod. Waaraan hebben je klanten nog meer behoefte en kun je dat leveren?
  8. Kijk vooruit! Welke kansen of bedreigingen komen op je af door ontwikkelingen in de markt, regelgeving of technologie? En wat betekenen ze voor jouw bedrijf?