Allianz Fundament AOV

De Allianz Fundament AOV geeft iedere maand een uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Zodat uw klant bij arbeidsongeschiktheid de vaste lasten gewoon kan betalen. Deze verzekering heeft een heel eenvoudig uitkeringsschema.

Eenvoudig uitkeringsschema

Bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid betalen wij een uitkering van 50%. Bij meer dan 65% arbeidsongeschiktheid keren we het volledige bedrag uit. Geen ingewikkelde berekeningen, wel zo helder. We houden een ondergrens van 25% arbeidsongeschiktheid aan. 

U kunt maximaal 70% van het inkomen verzekeren. En u kunt kiezen uit verschillende perioden:

  • jaar 1
  • jaar 2
  • jaar 3 t/m 5
  • jaar 6 tot eindleeftijd

Het eerste jaar en het tweede jaar kunnen niet los worden gesloten. De gekozen jaren moeten op elkaar aansluiten. Voor alle gekozen jaren geldt het zelfde verzekerd bedrag.

Wat kost de Allianz Fundament AOV?

De kosten van de Allianz Fundament AOV hangen voor een deel af van de keuzes die u uw klant adviseert. Zoals de looptijd en het eigen risico. U kunt dus gedeeltelijk zelf bepalen hoeveel premie uw klant betaalt. Wilt u weten wat deze AOV voor hem kost? Bereken de premie op AllianzBedrijven.

Premievoorbeelden

De Fundament AOV van Hugo -sportleraar

Leeftijd 42 Verzekerd bedrag € 45.000 Uitkeringsduur tot 60 jaar Eigenrisicotermijn 3 maanden Premie per maand € 289

De Fundament AOV van Tom -aannemer

Leeftijd 47 Verzekerd bedrag € 30.000 Uitkeringsduur tot 67 jaar Eigenrisicotermijn 3 maanden Premie per maand € 347