Vanaf 1-9-2018 verbeterd werknemersportaal

  1. Centraal dashboard voor de werknemer met in 1 oogopslag het pensioendoel en de huidige stand
  2. Stapsgewijze begeleiding werknemers bij keuze lifecycle (profieltest). De deelnemer zit volledig aan het stuur en bepaalt zelf wat zijn beleggingen zijn (uitgaande van pensioendoel, risicobehoefte en draagkracht)
  3. Communicatie ingericht vanuit het pensioendoel van de werknemer. Dan kan met behulp van de Nibud-module, downloads vanuit www.pensioenkijker.nl, of invullen van de Persoonlijke Pensioen Portaal
  4. Inzicht werknemers op basis van economische scenario’s
  5. Online bepaling risicoprofiel van de werknemer.

Werknemers aan een nieuwe pensioenregeling bij Allianz krijgen toegang tot de nieuwe Persoonlijke Pensioen Portal. Op deze persoonlijke online portal kunnen zij de actuele gegevens van hun pensioen bij Allianz bekijken en hebben zij inzage in de beleggingen. De nieuwe werknemersportaal begeleidt werknemers optimaal bij het bepalen van zijn lifecycle.  Dit werkt als volgt:

  1. Met behulp van een wizard helpen bepaalt een werknemer zijn risicodraagvlak (hoeveel risico kan hij lopen) en risicohouding (hoeveel risico wil hij lopen)
  2. Na het bepalen van het risicoprofiel is het mogelijk om direct zijn beleggingskeuze te wijzigen.
  3. Overweegt uw werknemer doorbeleggen na pensioendatum, dan helpen wij hem bij het bepalen van deze keuze.
  4. Met een handige tool kan de werknemer zijn pensioendoel bepalen en onderzoeken in hoeverre de werknemer met zijn huidige pensioenvoorzieningen kan voorzien in dit pensioendoel. Hij kan hier gebruik maken van de gegevens van het Nibud.

Ook kunnen werknemers alle pensioengegevens van www.mijnpensioenoverzicht.nl importeren en aanvullen met overige financiële data. Met behulp van deze informatie kunnen zij met de pensioenplanner eenvoudig diverse scenario’s berekenen over hoe hoog het inkomen is bij eerder/later/gedeeltelijk met pensioen gaan en in geval van arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, uitdiensttreding en overlijden.

Wilt u weten hoe dit werkt? U kunt bij uw Accountmanager een demonstratie vragen van de vernieuwde portaal.