De Allianz Pensioen Lifecycles

Extra lifecycles in het vernieuwde Allianz Pensioen

Omdat smaken verschillen, biedt Allianz verschillende unieke lifecycles. De kracht van onze lifecycles zit in de samenstelling van de beleggingsfondsen. Het gaat om zorgvuldig geselecteerde beleggings­fondsen van Allianz en van BlackRock en Lyxor. Vanaf deze zomer hebben we ook een aantal combinaties toegevoegd om de keuze makkelijker te maken. Van de 4 bestaande lifecycles gaan we nu naar 10 lifecycles (passief én actief, in totaal dus 20). De nieuwe lifecycles zijn optimaal afgestemd op doorbeleggen na de pensioendatum (Allianz Direct Ingaand Keuz Pensioen). Met de nieuwe  doorbeleg lifecycles heeft u extra keuze:  25% doorbeleggen, 50% doorbeleggen of 75% doorbeleggen. De beschikbare keuzes zijn afhankelijk van het risicoprofiel.

Actief en passief

In het Allianz Pensioen is actief en passief beleggen mogelijk.  De actieve lifecycle bestaat uit beleggingsfondsen waarin door een fondsbeheerder wordt gehandeld met als doel de benchmark te verslaan. De passieve lifecycle bestaat uit beleggingsfondsen die een index volgen. De fondsbeheerder volgt de samenstelling van de gekozen index.

We bieden een werkgever de mogelijkheid om op basis van eigen overtuiging een keuze te maken welke lifecycle(s) hij beschikbaar wil stellen aan zijn werknemers. Een keuze is echter niet noodzakelijk. Een werkgever kan er ook voor kiezen om zowel de actieve als de passieve lifecycles aan zijn werknemers aan te bieden.

Passieve lifecyles

In de passieve lifecycles wordt uitsluitend gebruik gemaakt van beleggingsfondsen van vermogensbeheerders BlackRock en Lyxor. Deze fondsen zijn geselecteerd na een zorgvuldig selectieproces. Klik op de links hieronder voor meer informatie over de fondsen. U komt dan bij aanvullende informatie over het fonds, bijvoorbeeld een factsheet, prospectus, en(half)jaarverslag.

Beleggingscategorie

Fonds

Aandelen ontwikkelde markten (wereld)

iShares Developed World Index Fund (IE)

Aandelen emerging markets

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Staatsobligaties EUR

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Staatsobligaties long duration

Lyxor Ultra Long Duration EURO Govt FTSE MTS 25y+

Bedrijfsobligaties

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

High-yield-obligaties

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Emerging market debt

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)


Let op: bij de fondsen van BlackRock en Lyxor komt u op de website van deze aanbieders zelf. Dit zijn sites voor institutionele klanten van deze aanbieders. Dat betekent dat de kosten die u hier vindt, afwijken van de kosten die u voor het fonds betaalt binnen uw pensioenproduct. Omdat de kosten afwijken, wijken ook de rendementen en koersen (iets) af. 

Actieve lifecycles

In de actieve lifecycles wordt gebruikgemaakt van beleggingsfondsen van Allianz en van fondsen van BlackRock en Lyxor. De basis van de lifecycle wordt gevormd door de actief beheerde kwalitatieve beleggingsfondsen van Allianz. Dit geldt voor de belangrijkste beleggingscategorieën: aandelen ontwikkelde markten, staatsobligaties EUR en staatsobligaties long duration (met lange duur). De beleggingscategorie aandelen wordt hierbij op een duurzame manier ingevuld met het Allianz Duurzaam Wereld Aandelenfonds. De overige beleggingscategorieën (bedrijfsobligaties, high-yield-obligaties, emerging market debt en aandelen opkomende markten) worden ingevuld met passieve beleggingsfondsen. Het percentage actieve beleggingen in de actieve lifecycles is hieronder weergegeven:

 

% belegd in actieve fondsen jonge deelnemer

% belegd in actieve fondsen vlak voor pensioendatum

Defensieve lifecycle

65%

95%

Neutrale lifecycle

70%

95%

Offensieve lifecycle

75%

90%

Fondsen bij de actieve lifecycles

De actieve lifecycles zijn samengesteld uit onderstaande fondsen. Wilt u meer informatie over het fonds? Klik dan op de link in onderstaand overzicht. U komt dan bij aanvullende informatie over het fonds, zoals een factsheet, prospectus en(half)jaarverslag.

Beleggingscategorie

Fonds

Aandelen ontwikkelde markten (wereld)

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds N

Aandelen emerging markets

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Staatsobligaties EUR

Allianz Europa Obligatie Fonds N

Staatsobligaties long duration

Allianz Langlopend Obligatie Fonds N

Bedrijfsobligaties

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

High-yield-obligaties

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Emerging market debt

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)


Let op: bij de fondsen van BlackRock en Lyxor komt u op de website van deze aanbieders zelf. Dit zijn sites voor institutionele klanten van deze aanbieders. Dat betekent dat de kosten die u hier vindt, afwijken van de kosten die u voor het fonds betaalt binnen uw pensioenproduct. Omdat de kosten afwijken, wijken ook de rendementen en koersen (iets) af. Hier vindt u een overzicht van de kosten binnen de Allianz Pensioen Lifecycles.

Nieuwe lifecycles

Het Allianz Pensioen heeft al de Allianz Actieve Lifecycle Doorbeleggen en de Allianz Passieve Lifecycle Doorbeleggen. Nu voegen we daar 25% doorbeleggen, 50% doorbeleggen en 75% doorbeleggen aan toe. Met deze nieuwe lifecycles wordt optimaal voorgesorteerd op (deels) doorbeleggen. Omdat hierdoor de beleggingshorizon voor de werknemer toeneemt hebben we het rendements/risico profiel iets verhoogd. Dit leidt tot hogere verwachte pensioenuitkomsten voor de werknemer.

Bestaande lifecycles geoptimaliseerd

Naast de introductie van nieuwe lifecycles hebben we de samenstelling van bestaande lifecycles geoptimaliseerd. Wij vinden het belangrijk dat een werknemer een zo hoog mogelijk pensioen krijgt. Maar ook dat hij niet te veel risico loopt om dat pensioen te halen. Het vervangen van een gedeelte obligaties door aandelen levert naar verwachting 3% meer rendement op, tegen een heel beperkt extra risico. Deze aanpassing geld voor alle pensioenregelingen bij Allianz met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2017.

Fase-optimalisatie

Voor het ontwikkelen van de lifecycles voor doorbeleggen gebruiken we 5 fases die elke werknemer meemaakt. Elke fase heeft zijn eigen invulling van de beleggingsmix. De beleggingsmix wordt in deze fases afgestemd op het risico en het rendement dat op dat moment nodig is. We onderscheiden hiervoor de volgende fases:

Vanaf het begin tot ongeveer 25 jaar voor pensioenrichtdatum. De beleggingshorizon is nog lang. Het is noodzakelijk om rendement te maken. Er is nog voldoende tijd om eventuele koersdalingen later op te vangen. Daarom bestaat de beleggingsmix (bijna) volledig uit zakelijke waarden We beleggen in deze periode niet in staatsobligaties. Deze leveren te weinig rendement op als we kijken naar de beleggingshorizon van de werknemer.

De beleggingshorizon is nog maximaal circa 25 jaar. Het is belangrijk de gemaakte rendementen veilig te stellen. Dit doen we door de beleggingen te spreiden over meer beleggingscategorieen (diversificatie). We spreiden de beleggingen over 7 verschillende beleggingscategorieen. Wilt u weten welke fondsverdeling we aanhouden? Klik dan hier.

Het is bijna zover. De werknemer bereid zich voor op zijn pensioen. Hij kan kiezen tussen een vaste uitkering en een variabele uitkering. Wij bieden hem zelfs de keuze om deze 2 te combineren in 1 polis.

Langzamerhand gaan we meer zekerheid inbouwen, en het renterisico proberen we te beperken. We verkopen een gedeelte van de beleggingen in zakelijke waarden. Op pensioendatum is (afhankelijk van risicoprofiel) ongeveer 1/3 in langlopende leningen belegd.

De werknemer gaat met pensioen. Als hij kiest voor een variabel pensioen bij Allianz gaat hij beleggen in de lifecycle van het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen. Wist u dat een werknemer kan kiezen uit 4 verschillende smaken? De beleggingsmix passen we niet meer aan. We zorgen er wel voor dat de rente-afdekking wordt afgestemd op de verwachte resterende pensioenuitkeringen van de werknemer.

Fase 5: 20 jaar na de pensioendatum. De gepensioneerde heeft 20 jaar belegd volgens de lifecycle van het variabele pensioen (doorbeleggen). Het renterisico is volledig afgebouwd. Het maken van rendement is niet meer belangrijk in deze fase. Wel belangrijk is op dat moment om zeker te weten dat de pensioenuitkeringen levenslang gegarandeerd zijn. En niet meer schommelen. Daarom nemen we dan alle beleggingsrisico’s en het langlevenrisico van de gepensioneerde over. De pensioenuitkeringen vanaf dat moment wijzigen daarom niet meer.

Wilt u de verdeling weten over de beleggingscategorieën? Klik dan hier