Productinformatie voor werknemers

Uw werkgever heeft ervoor gekozen uw pensioenregeling onder te brengen bij Allianz. Het Allianz Pensioen is uitgebreid met ‘gemengde’ lifecycles. Met de huidige lage rente neemt de populariteit van doorbeleggen toe. Maar 100% doorbeleggen is niet ieders smaak. Daarom kunt u bij Allianz kiezen uit het assortiment met ‘gemengde’ lifecycles die keuze bieden uit 25%, 50% of 75% doorbeleggen. Dit is uniek in de markt! Zo kan u het risico op een lager pensioen verkleinen en toch de kans op een hoger pensioen benutten. De nieuwe lifecycles sluiten naadloos aan op de mogelijkheden van Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen in de uitkeringsfase.

Over het Allianz Pensioen

Uw werkgever heeft een pensioen voor u afgesloten bij Allianz. Het Allianz Pensioen is voor uzelf en uw eventuele partner. Het Allianz Pensioen is een beschikbare premieregeling. Dat wil zeggen dat de hoogte van de pensioenpremie vooraf wel is vastgesteld. Het bedrag waar u uiteindelijk pensioen mee gaat aankopen niet.

Met het Allianz Pensioen beleggen wij voor u de pensioenpremies. Als u met pensioen gaat, koopt u met dit pensioenkapitaal een levenslang ouderdomspensioen aan. Het ouderdomspensioen is een bruto-uitkering die u maandelijks ontvangt vanaf uw pensioen tot u overlijdt. Het is een aanvulling op uw eventuele AOW-uitkering. Naast het ouderdomspensioen is het mogelijk dat uw werkgever aanvullende onderdelen in de pensioenregeling heeft verzekerd. U kunt op uw deelnamebevestiging en in het Pensioen123 zien welke onderdelen voor u van toepassing zijn. Log nu in op uw Persoonlijke Pensioen Portaal met behulp van uw Digid om uw documenten te bekijken.

Pensioenbeleggen

Voor de opbouw van uw pensioenkapitaal beleggen we voor u de pensioenpremie in beleggingsfondsen. Met beleggen loopt u risico. Om dat risico te beperken beleggen we voor u via lifecycles. Dat betekent  zo goed mogelijk afstemmen van risico op een levensfase. Hoe korter de periode voordat u met pensioen gaat duurt, hoe minder risicovol de beleggingen worden. Een lifecycle beweegt als het ware met uw leven mee. En bouwt het risico automatisch af. Dit doen we door de risicovollere beleggingen (bijvoorbeeld aandelen) te verkopen. Daar kopen we beleggingen met minder risico voor terug (bijvoorbeeld obligaties). Zo wordt de pensioenuitkering voor u minder afhankelijk van de marktomstandigheden. Onze lifecycles zijn ontwikkeld door Risklab samen met Allianz Global Investors. Door een groot aantal economische scenario’s door te rekenen, hebben we lifecycles ontwikkeld met een aanvaardbaar risico en een zo hoog mogelijk te verwachten pensioen voor u. We bieden zowel passieve als actieve lifecycles aan. Uw werkgever bepaalt of u in een passieve of in een actieve lifecycles kunt beleggen of dat u een keuze heeft uit beiden.

Keuzes in het Allianz Pensioen

In het Allianz Pensioen kunt u een aantal keuzes maken. Wilt u weten welke keuzes u kunt maken? In deze brochure  leggen we het u uit. Het is mogelijk dat uw werkgever het aantal keuzes voor u beperkt. U kunt op uw deelnamebevestiging zien welke keuzes u heeft. Maakt u geen keuze? Dan gaan we uit van de standaard instellingen. Wilt een andere keuze maken? Logt u dan in op uw Persoonlijke Pensioen Portal met behulp van uw Digid.

 

Persoonlijke Pensioen Portal

U krijgt door uw deelname aan Allianz Pensioen toegang tot de nieuwe Persoonlijke Pensioen Portal. De eerste keer dat u inlogt stellen we u een aantal korte vragen. Voor deze vragen hoeft u niets op te zoeken. Met behulp van deze vragen stellen we vast welke lifecycle het best bij uw risicoprofiel past. Daarna helpen we u met het maken van een keuze bij eventueel doorbeleggen. Op uw Persoonlijke Pensioen Portaal  bekijkt u de actuele gegevens van uw pensioen.En heeft u inzicht in uw beleggingen, zoals de waardeontwikkeling, de fondsen waarin u belegt via de lifecycles en de transacties die we voor u uitvoeren.

Ook kunt u alle pensioengegevens van www.mijnpensioenoverzicht.nl importeren en aanvullen met overige financiële data. Met behulp van deze informatie kunt u eenvoudig diverse scenario’s berekenen over hoe hoog uw inkomen is als u eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaat.

Als u twijfelt over hoeveel pensioen u straks nodig heeft, hebben we de invulhulp van het Nibud voor u klaargezet.

U logt in met uw eigen Digi-D.

 

Waardeoverzicht

Ieder jaar krijgt u van ons een waardeoverzicht. Hierin ziet u de waardeontwikkeling van uw pensioenverzekering. U ontvangt het waarde-overzicht aan het eind van de maand maart.

U kunt de waardeontwikkeling van uw pensioenverzekering ook elke dag raadplegen op uw Persoonlijke Pensioen Portaal.

Heeft u een vraag over uw waardeoverzicht?

UPO

Ieder jaar ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat wat u aan pensioen kunt verwachten en wat de beleggingswaarde per 31 december van dat jaar is. Daarnaast kunt u ook zien wat uw partner en/of kinderen ontvangen als u komt te overlijden. Ook ex-werknemers ontvangen een UPO.

De UPO is bij alle pensioenuitvoerders in Nederland gelijk. Daardoor kunt u de pensioenopbouw vergelijken. Als u pensioenregelingen bij verschillende pensioenuitvoerders heeft, dan kunt u de bedragen van de verschillende UPO’s bij elkaar optellen. Dat maakt uw financiële planning een stuk eenvoudiger.

Heeft u een vraag over de UPO?

Verantwoord beleggen

Allianz neemt verantwoord beleggen serieus. We houden ons aan verschillende standaards en richtlijnen. Zoals de VN-richtlijnen voor verantwoord beleggen (UNPRI) en de Global Compact-principes van de VN. Zo zijn we in in 2017 als nummer 1 uit de bus gekomen in de Dow Jones Sustainability Index (DISI).

Bij onze beleggingsbeslissingen tellen niet alleen economische aspecten mee. We letten ook op het milieu, op sociale factoren en op governance (de wijze van besturen). Dit zijn de ESG-aspecten: ‘environmental, social and governance’. Wij houden ons als Allianz Group aan internationale ESG-standaards.Het Allianz ESG Integration Framework kunt u hier downloaden.

Daarnaast scoren we goed in de belangrijkste duurzaamheidsindexen: Dow Jones Sustainability Index (Industry Group Leader), FTSE4Good, CDP’s Carbon Disclosure Leadership Index, oekom research, Sustainalytics en Vigeo.

Op 8 september 2017  is Allianz Group beoordeeld als nummer 1 in de laatste Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Allianz is een van de meest duurzame verzekeringsmaatschappijen ter wereld sinds 2000. Meer weten? Lees hier ons Engelstalige nieuwsbericht of het complete rapport van DJSI.

De Verenigde Naties hebben met een internationaal netwerk van investeerders zes principes voor verantwoord beleggen opgesteld: de Principles for Responsible Investments (UNPRI). Allianz Group heeft deze principes ondertekend.

De zes Principles for Responsible Investment zijn:

 1. We betrekken de ESG-aspecten bij onze investeringsanalyse en besluitvormingsprocessen.
 2. We zijn actieve aandeelhouders en nemen ESG-aspecten mee in ons investeringsbeleid en onze investeringsactiviteiten.
 3. We zorgen ervoor dat de bedrijven waarin we investeren rapporteren over ESG-aspecten.
 4. We promoten de aanvaarding en implementatie van deze principes in de beleggingssector.
 5. We werken samen om de principes steeds beter te implementeren.
 6. We doen verslag van de implementatie van deze principes.

In 2012 hebben we de Global Compact-principes van de Verenigde Naties ondertekend. Dit zijn tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding.

De tien Global Compact-principes zijn:

 1. Bedrijven moeten de bescherming van internationaal uitgevaardigde mensenrechten ondersteunen en respecteren.
 2. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij niet betrokken raken bij de schending van mensenrechten.
 3. Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen handhaven.
 4. Bedrijven moeten alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid tegengaan.
 5. Bedrijven moeten kinderarbeid tegengaan.
 6. Bedrijven moeten discriminatie in arbeid en beroep bestrijden.
 7. Bedrijven moeten voorzichtig handelen bij milieu-gerelateerde activiteiten.
 8. Bedrijven moeten initiatieven ontwikkelen om een sterker milieubewustzijn te realiseren.
 9. Bedrijven moeten de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleren.
 10. Bedrijven moeten alle vormen van corruptie bestrijden, inclusief uitbuiting en omkoping.