Verantwoord beleggen

Allianz neemt verantwoord beleggen serieus. We houden ons aan verschillende standaards en richtlijnen. Zoals de VN-richtlijnen voor verantwoord beleggen (UNPRI) en de Global Compact-principes van de VN.

United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI)

De Verenigde Naties hebben met een internationaal netwerk van investeerders zes principes voor verantwoord beleggen opgesteld: de Principles for Responsible Investments (UNPRI). Allianz Group heeft deze principes ondertekend:

1.     We betrekken de ESG-aspecten bij onze investeringsanalyse en besluitvormingsprocessen.

2.     We zijn actieve aandeelhouders en nemen ESG-aspecten mee in ons investeringsbeleid en onze investeringsactiviteiten.

3.     We zorgen ervoor dat de bedrijven waarin we investeren rapporteren over ESG-aspecten.

4.     We promoten de aanvaarding en implementatie van deze principes in de beleggingssector.

5.     We werken samen om de principes steeds beter te implementeren.

6.     We doen verslag van de implementatie van deze principes.

De Global Compact-principes van de Verenigde Naties

In 2012 hebben we de Global Compact-principes van de Verenigde Naties ondertekend. Dit zijn tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding:

1.     Bedrijven moeten de bescherming van internationaal uitgevaardigde mensenrechten ondersteunen en respecteren.

2.     Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij niet betrokken raken bij de schending van mensenrechten.

3.     Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen handhaven.

4.     Bedrijven moeten alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid tegengaan.

5.     Bedrijven moeten kinderarbeid tegengaan.

6.     Bedrijven moeten discriminatie in arbeid en beroep bestrijden.

7.     Bedrijven moeten voorzichtig handelen bij milieu-gerelateerde activiteiten.

8.     Bedrijven moeten initiatieven ontwikkelen om een sterker milieubewustzijn te realiseren.

9.     Bedrijven moeten de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleren.

10.  Bedrijven moeten alle vormen van corruptie bestrijden, inclusief uitbuiting en omkoping.