Allianz Pensioenklik

Allianz biedt vanaf begin 2017 de Pensioenklik. Met de Allianz Pensioenklik heeft uw werknemer de mogelijkheid om voor zijn pensioendatum (een deel van) het pensioenkapitaal dat hij heeft opgebouwd met beleggingen om te zetten in een gegarandeerd pensioen. Wij noemen dat vastklikken. Het vastgeklikte pensioen gaat in op de pensioendatum en wordt door Allianz gegarandeerd. Uw werknemer weet dus na het vastklikken zeker welk pensioen hij vanaf zijn pensioendatum ontvangt. Heeft uw werknemer een bedrag vastgeklikt? Dan maakt hij geen rendement meer over dit bedrag. Ook vindt er geen indexatie plaats.

Hoe werkt het?

Elke maand worden er premies betaald, waarmee uw werknemer een pensioenkapitaal opbouwt. Met dit pensioenkapitaal koopt hij op de pensioendatum een ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen. Met de Allianz Pensioenklik kan hij met dit kapitaal of een deel daarvan al voor de pensioendatum een pensioen aankopen. Het gaat dan om een ouderdomspensioen en een partnerpensioen (ook al heeft de werknemer geen partner). Bij het maken van de berekening gaan we ervan uit dat uw werknemer een partner heeft die 3 jaar jonger is, ook als uw werknemer op dat moment geen partner heeft. Op de pensioendatum ruilt hij het partnerpensioen uit voor een hoger ouderdomspensioen. Als hij op dat moment een partner heeft, moet zijn partner daarmee instemmen.

Voorwaarden aan een Pensioenklik

Voor het vastklikken van pensioen gelden de volgende voorwaarden:

  • Het beleggingssaldo is minimaal € 10.000,-.
  • Uw werknemer is nog in dienst bij u.
  • De premies u als werkgever zijn allemaal voldaan.
  • Eenmaal vastgeklikt pensioen kan niet meer worden teruggedraaid.
  • Uw werknemer kan maximaal 1 keer per jaar ‘klikken’. 

Wat kost een Pensioenklik?

De eerste Pensioenklik kost € 750,-. Na de eerste Pensioenklik rekenen we geen aanvullende kosten meer. De werkgever betaalt hiernaast administratiekosten voor het aanbieden van de Allianz Pensioenklik aan zijn werknemers. De extra administratiekosten voor de Allianz Pensioenklik zijn € 1,67 per deelnemer per maand. Deze kosten zijn verschuldigd voor alle werknemers die bij de werkgever werkzaam zijn, ongeacht of ze gebruik (gaan) maken van de Pensioenklik. De kosten kunnen jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van de CBS prijsindex.

Het tarief voor de aankoop van het pensioen bestaat daarnaast nog uit de volgende componenten:

1. Uw overlevingskans. Deze wordt berekend op basis van de Sterfteprognosetafel AG 2014 startjaar 2021. De sterftekans wordt door ons wel gecorrigeerd.

2. Allianz Pensioenklik-marktrente. Elke 2 weken publiceren we de marktrente op onze website. Op de marktrente is een afslag in rekening gebracht. Dit doen we als wettelijke verplichting voor onze solvabiliteit en voor het beheer van de Allianz Pensioenklik.       

3. Wij rekenen 0,25% verkoopkosten voor de beleggingen. Deze kosten houden we in op de waarde van de beleggingsportefeuille van uw werknemer.

Een voorbeeld

  • Werknemer is 55 jaar.
  • Werknemer heeft minimaal € 10.000,- opgebouwde waarde op de beleggingsverzekering.
  • Hij klikt € 10.000,- vast naar gegarandeerd pensioen vanaf uw pensioendatum. Hier halen we bij de eerste klik € 750,- aan kosten vanaf.
  • Het gegarandeerde pensioen vanaf de pensioendatum is volgens dit voorbeeld dan € 650,- per jaar.

Hoe vraagt u een offerte aan?

Uw financieel adviseur kan bij ons een offerte opvragen voor een Pensioenklik. Dat kan via een formulier dat u binnenkort vindt op deze website. Uw werknemer ontvangt dan van ons de offerte met het gegarandeerde ouderdoms- en partnerpensioen. Deze offerte is 2 weken geldig. Zodra wij de getekende offerte getekend retour hebben ontvangen, verwerken wij de Allianz Pensioenklik. Uw werknemer ziet dan in zijn pensioenportal www.allianz.nl/mijnpensioen het vastgeklikte bedrag en de beleggingswaarde die voor de Allianz Pensioenklik gebruikt is.