Allianz Pensioen Lifecycles

Bij het Allianz Pensioen bouwt een werknemer pensioen op via beleggingen. Wij beleggen de pensioenpremie volgens een goed uitgedachte financiële strategie, met de juiste mix tussen rendement en risico. Is een werknemer nog jong, dan kan hij meer risico nemen om het startkapitaal flink te laten groeien. Nadert de pensioendatum, dan is het verstandig de beleggingsrisico’s te beperken. We noemen dit beleggen via lifecycles.

De lifecycles van Allianz

De Allianz Pensioen Lifecycles zijn er in twee varianten: actief en passief. Bij de actieve lifecycles worden de beleggingsfondsen actief beheerd, bij de passieve lifecycles volgen de fondsen een index. En worden niet actief beheerd. U kunt zelf kiezen welke lifecycle u aanbiedt. Maar u kunt ook beide varianten aan uw werknemers aanbieden. Iedere werknemer kan dan zelf kiezen in welke lifecycle hij of zij wil beleggen. Als uw werknemer geen keuze maakt, wordt standaard belegd in de Allianz Passieve Lifecycle Neutraal.

Bij het Allianz Pensioen zijn de volgende lifecycles beschikbaar:

  • Allianz Passieve Lifecycle Defensief
  • Allianz Passieve Lifecycle Neutraal
  • Allianz Passieve Lifecycle Offensief
  • Allianz Actieve Lifecycle Defensief
  • Allianz Actieve Lifecycle Neutraal
  • Allianz Actieve Lifecycle Offensief 

Passieve lifecyles

In de passieve lifecycles wordt uitsluitend gebruik gemaakt van beleggingsfondsen van vermogensbeheerders Blackrock en Lyxor. Deze fondsen zijn geselecteerd na een zorgvuldig selectieproces. Klik op de links hieronder voor meer informatie over de fondsen. U komt dan bij aanvullende informatie over het fonds, bijvoorbeeld een factsheet, prospectus, en(half)jaarverslag.

Beleggingscategorie

Fonds

Aandelen ontwikkelde markten (wereld)

iShares Developed World Index Fund (IE)

Aandelen emerging markets

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Staatsobligaties EUR

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Staatsobligaties long duration

Lyxor Ultra Long Duration EURO Govt FTSE MTS 25y+

Bedrijfsobligaties

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

High-yield-obligaties

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Emerging market debt

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)


Let op: bij de fondsen van Blackrock en Lyxor komt u op de website van deze aanbieders zelf. Dit zijn sites voor institutionele klanten van deze aanbieders. Dat betekent dat de kosten die u hier vindt, afwijken van de kosten die u voor het fonds betaalt binnen uw pensioenproduct. Omdat de kosten afwijken, wijken ook de rendementen en koersen (iets) af.

Actieve lifecycles

In de actieve lifecycles wordt gebruikgemaakt van beleggingsfondsen van Allianz Paraplufonds en van fondsen van Blackrock  en Lyxor. De basis van de lifecycle wordt gevormd door de actief beheerde kwalitatieve beleggingsfondsen van Allianz Paraplufonds. Dit geldt voor de belangrijkste beleggingscategorieën: aandelen ontwikkelde markten, staatsobligaties EUR en staatsobligaties long duration (met lange duur). De beleggingscategorie aandelen wordt hierbij op een duurzame manier ingevuld met het Allianz Duurzaam Wereld Aandelenfonds. De overige beleggingscategorieën (bedrijfsobligaties, high-yield-obligaties, emerging market debt en aandelen opkomende markten) worden ingevuld met passieve beleggingsfondsen. Het percentage actieve beleggingen in de actieve lifecycles is hieronder weergegeven:

 

% belegd in actieve fondsen jonge deelnemer

% belegd in actieve fondsen vlak voor pensioendatum

Defensieve lifecycle

65%

95%

Neutrale lifecycle

70%

95%

Offensieve lifecycle

75%

90%

 

Fondsen bij de actieve lifecycles

De actieve lifecycles zijn samengesteld uit onderstaande fondsen. Wilt u meer informatie over het fonds? Klik dan op de link in onderstaand overzicht. U komt dan bij aanvullende informatie over het fonds, zoals een factsheet, prospectus en(half)jaarverslag.

Beleggingscategorie

Fonds

Aandelen ontwikkelde markten (wereld)

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds N

Aandelen emerging markets

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Staatsobligaties EUR

Allianz Europa Obligatie Fonds N

Staatsobligaties long duration

Allianz Langlopend Obligatie Fonds N

Bedrijfsobligaties

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

High-yield-obligaties

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Emerging market debt

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)


Let op: bij de fondsen van Blackrock en Lyxor komt u op de website van deze aanbieders zelf. Dit zijn sites voor institutionele klanten van deze aanbieders. Dat betekent dat de kosten die u hier vindt, afwijken van de kosten die u voor het fonds betaalt binnen uw pensioenproduct. Omdat de kosten afwijken, wijken ook de rendementen en koersen (iets) af.