Productinformatie voor werkgevers

Het Allianz Pensioen is een aantrekkelijke pensioenregeling voor uw werknemers. U betaalt iedere maand een vooraf afgesproken bedrag aan pensioenpremie. De hoogte van de premie hangt af van onder andere het salaris en de leeftijd van uw werknemers. Omdat u van te voren afspraken maakt over de hoogte van de premie, komt u nooit voor verrassingen te staan.

Mogelijkheden Allianz Pensioen

Allianz Pensioen kent diverse mogelijkheden. U kunt kiezen voor een basisregeling, maar ook voor een complete regeling met verscheidene aanvullende dekkingen. En u bepaalt daarbij zelf welke keuzes u aan uw werknemers wilt aanbieden. Wij vinden het belangrijk dat u een pensioenregeling bij Allianz afsluit via een financieel adviseur. Deze kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Wat is er verzekerd voor werknemers in het Allianz Pensioen?

Standaard verzekert u in het Allianz Pensioen:

 • Levenslang ouderdomspensioen na de pensioendatum voor uw werknemer.
 • Partnerpensioen na de pensioendatum. Een pensioen voor de partner van uw werknemer als deze werknemer na de pensioendatum overlijdt. De partner ontvangt dan levenslang iedere maand 70% van het oorspronkelijke ouderdomspensioen.
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid heeft uw werknemer inkomensverlies. Dat betekent een lagere pensioenopbouw, omdat de pensioenpremies gekoppeld zijn aan het inkomen. Allianz betaalt dan de pensioenpremie voor u voor het deel dat uw werknemer arbeidsongeschikt is.

U kunt het Allianz Pensioen gratis uitbreiden met de volgende pensioensoorten:

 • Partnerpensioen bij overlijden van uw werknemer tijdens het dienstverband. Een levenslang pensioen voor de partner van uw werknemer als uw werknemer voor de pensioendatum overlijdt.
 • Wezenpensioen bij overlijden van uw werknemer tijdens het dienstverband. Een tijdelijke maandelijkse uitkering voor de kinderen als uw werknemer tijdens het dienstverband overlijdt.
 • Anw-hiaatpensioen bij overlijden van uw werknemer tijdens het dienstverband. Dit noemen we een tijdelijk aanvullend nabestaandenpensioen. Dit pensioen keert uit tot de AOW-leeftijd van de partner.
 • WGA-hiaat. Een aanvullend pensioen wanneer uw werknemer een WGA-uitkering ontvangt voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.
 • WIA-excedent. Een aanvullend pensioen boven het WIA dagloon wanneer uw werknemer een WIA-uitkering ontvangt voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
 • De mogelijkheid voor uw werknemers om bij te sparen tot aan het fiscale maximum.

Heeft uw medewerker een bruto-jaarinkomen van meer dan € 105.075,-? Hiervoor bieden wij Allianz Netto Pensioen.

Hoe wordt het pensioen opgebouwd?

Het Allianz Pensioen is een premieovereenkomst op basis van beleggingen, dit betekent dat de hoogte van het pensioenkapitaal niet van tevoren vaststaat. Het uiteindelijke pensioenkapitaal dat een werknemer op de einddatum krijgt, is onder meer afhankelijk van de hoogte van de premie, het aantal jaren dat de werknemer pensioen opbouwt en de resultaten op zijn beleggingen. Ook is het belangrijk hoe hoog de marktrente is op de pensioendatum. En hoe oud mensen dan worden. Jaarlijks informeren wij uw werknemers per brief hoe hun pensioen er voor staat. Elke dag kunnen uw werknemers op hun persoonlijke portaal de waarde van hun beleggingen bekijken. U betaalt als werkgever de premie, die de basis is voor het pensioenkapitaal. U kunt met uw werknemers afspreken of zij een deel van de premie meebetalen. Allianz belegt de premie in een beleggingsmix. Dat gebeurt via lifecycles: de Allianz Pensioen Lifecycles, een specifieke beleggingsstrategie voor pensioenopbouw. De betaalde premie en de beleggingen resulteren in een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal kopen uw werknemers op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aan. Bij Allianz kan deze pensioenuitkering bestaan uit een volledig gegarandeerde maandelijkse uitkering, maar ook een combinatie met een variabele pensioenuitkering is mogelijk.

Wat is Allianz Pensioen Beleggen?

Met de lifecycles van Allianz Pensioen beleggen wij de pensioenpremie volgens een goed uitgedachte financiële strategie, met de juiste mix tussen rendement en risico. En dat doen we in fondsen die al jarenlang uitstekende resultaten laten zien. Is uw werknemer nog jong, dan kan hij of zij meer risico nemen om het startkapitaal flink te laten groeien. Nadert de pensioendatum, dan is het verstandig de beleggingsrisico’s te beperken, zodat zijn of haar pensioenkapitaal niet daalt. Als uw werknemer geen keuze maakt, dan bouwen we het risico automatisch af. Allianz Pensioen is een flexibel pensioen. U kunt zowel passieve als actieve lifecycles aanbieden aan uw werknemers. Of allebei. Maar u kunt ze ook laten kiezen voor zelf beleggen. De werknemer kan dan zelf een keuze maken uit de verschillende fondsen waarin hij of zij wil beleggen. En wil uw werknemer een deel van zijn pensioen veiligstellen? Dan kan hij of zij kiezen voor de Allianz Pensioenklik. Wil uw werknemer liever doorbeleggen bij het bereiken van de pensioenleeftijd? Ook dat kan. En in alle gevallen gebeurt het beleggen op een verantwoorde manier.

Wat kost het Allianz Pensioen voor u als werkgever?

Voor de opbouw van het pensioen betaalt u iedere maand een pensioenpremie. De hoogte van deze premie hangt af van de afspraken die u hierover maakt, het salaris en de leeftijd van uw werknemers.

Voor de aanvullende verzekeringen betaalt u risicopremie. De hoogte van die premie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Die premie is namelijk afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, de marktrente en van andere factoren, zoals salarisontwikkelingen. In een offerte kunt u zien wat de lasten van de eerste 5 jaar zouden zijn. Kiest u ook voor aanvullende vrijwillige verzekeringen? Dan brengen wij de premies ook bij u in rekening. U verrekend deze dan met het salaris van uw werknemers.

U betaalt voor het administreren van de pensioenregeling administratiekosten. Wij rekenen geen aanvullende kosten voor mutaties. De administratiekosten zijn afhankelijk van het aantal werknemers. Elk jaar kijken we hoeveel werknemers deelnemen aan het Allianz Pensioen.

Administratiekosten per maand per werknemer (2018)

Aantal werknemers Vaste kosten
1 t/m 9 € 7,08
10 t/m 24 € 7,08
25 t/m 49 € 7,08
50 t/m 99 € 6,25
100 en meer € 5,00

Als u uw werknemers gebruik wilt laten maken van Allianz Pensioenklik, dan betaalt u hiervoor € 1,67 per maand extra.

Wat kost het Allianz Pensioen voor uw werknemer?

Uw werknemer betaalt een vast percentage beleggingskosten per lifecycle. Voor de passieve lifecycles zijn deze kosten bijvoorbeeld nooit meer dan 0,43% per jaar.

De totale beleggingskosten bestaan uit de beheerkosten en de lopende kosten. Lopende kosten zijn kosten die de vermogensbeheerder binnen het fonds in rekening brengt. Deze kosten worden verwerkt in de koers van het fonds. Uw werknemer betaalt deze kosten dus indirect. De beheerkosten zijn de kosten die Allianz maandelijks in rekening brengt voor alle werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de administratie van de beleggingen en de informatievoorziening. Deze kosten worden maandelijks in rekening gebracht door het verkopen van participaties uit de beleggingsportefeuille van uw werknemer. Klik hier voor een overzicht van alle kosten.

Waarom uw pensioen verzekeren bij Allianz?

U kunt alle informatie 24/7 inzien op uw eigen werkgeversportal. Via deze portal kunt u de pensioenregeling ook zelf beheren:

 • Met één klik kunt u de meest voorkomende wijzigingen in uw pensioenregeling zelf verwerken.
 • U weet op ieder moment precies wat de kosten zijn van de pensioenregeling.
 • Alle juridische documenten zijn in de portal voor u beschikbaar.
 • Werknemers hebben hun Persoonlijke Pensioen Portaal.

Uw werknemers krijgen toegang tot hun eigen portal. Op deze persoonlijke online portal kunnen zij de actuele gegevens van hun pensioen bij Allianz bekijken en hebben zij inzage in de beleggingen. Zij kunnen alle pensioengegevens van www.mijnpensioenoverzicht.nl importeren en aanvullen met overige financiële data. Met behulp van deze informatie is het mogelijk om met de pensioenplanner eenvoudig diverse scenario’s te berekenen over hoe hoog het inkomen is bij eerder/later/gedeeltelijk met pensioen gaan en in geval van arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, uitdiensttreding en overlijden. Ook kunnen zij het effect bekijken van vrijwillige premiestortingen.

Pensioen is een ingewikkelde materie. En een kwestie van lange termijn. Pensioen is een zaak van vertrouwen. De pensioenuitvoerder moet daarom deskundig zijn en zich volledig inzetten om u en uw werknemers te begeleiden bij de uitvoering van de pensioenregeling. Goede samenwerking met uw financieel adviseur is daarbij noodzakelijk. Wij  ondersteunen uw financieel adviseur met een accountmanager en met onze pensioenteams die de pensioenregeling beheren en administreren.

U bepaalt hoe de pensioenregeling eruitziet en welke keuzes uw werknemers kunnen maken. Allianz is duidelijk over de inhoud en de kosten zodat de pensioenregeling voor u eenvoudig te budgetteren is. Met het Allianz Pensioen heeft u een efficiënte en degelijke pensioenregeling waarover ú de controle heeft.

Collectieve waardeoverdracht

Heeft u een pensioentoezegging. En overweegt u een nieuwe pensioentoezegging bij Allianz onder te brengen? Het is dan mogelijk om alle beleggingswaardes op te nemen in de nieuwe pensioenregeling van Allianz. Dan heeft u al de pensioenen overzichtelijk bij één uitvoerder. Ook uw werknemers hebben dan in één oogopslag de door u beschikbaar gestelde pensioenen beschikbaar in hun persoonlijke pensioenportaal. Uw financieel adviseur kan samen met u bekijken of een collectieve waardeoverdracht zinvol is.

Advies

Allianz biedt het Allianz Pensioen aan via deskundige en professionele financieel adviseurs. Zij kunnen uw wensen goed vertalen naar een pensioenproduct op maat. Wilt u meer weten? Informeer bij uw financieel adviseur naar de mogelijkheden van het Allianz Pensioen voor uw organisatie.

Als u al een Allianz Pensioen heeft, kunt u inloggen op de MijnAllianzPensioen portal. Hier vindt u in de rechterkolom alle contactgegevens van uw financieel adviseur.

Neem contact op met een adviseur

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de inhoud van de pensioenregeling? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Voor vragen over de onderdelen van de pensioenregeling verwijzen wij u naar uw financieel adviseur. Hij kan u nader informeren.