Veelgestelde vragen over richtleeftijd

Mensen worden steeds ouder. En we verwachten dat in de toekomst de mensen nog ouder zullen worden. Om de AOW betaalbaar te houden stijgt de AOW-leeftijd sinds 2013. Vanaf 1 januari 2018 gaat de AOW-leeftijd (voor iedereen die jonger is dan 64 jaar) naar 67 jaar en 3 maanden. Dat betekent dat mensen langer moeten doorwerken en dus langer meebetalen aan de AOW. Dit bespaart de overheid geld. En het helpt om de overheidsfinanciën op orde te brengen en de AOW-regeling betaalbaar te houden. 

Of de AOW-leeftijd na 1 januari 2018 nog verder omhoog gaat, hangt af van de levensverwachting. Als mensen gemiddeld langer blijven leven, stijgt de AOW-leeftijd steeds in stappen van 3 maanden mee.

Vanaf 1 januari 2018 gaat de AOW-leeftijd (voor iedereen die jonger is dan 64 jaar) naar 67 jaar en 3 maanden. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website vaan de Rijksoverheid.

Op 1 januari 2017 stijgt de fiscale pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Het blijft echter mogelijk om met pensioen te gaan vanaf 65 jaar.

De AOW-leeftijd stijgt. De AOW-leeftijd kan hierdoor steeds meer gaan afwijken van de pensioenrichtleeftijd. Houdt daarom rekening met een periode waarin het pensioen en de AOW-uitkering niet samen worden uitgekeerd. In de Persoonlijke Pensioen Portaal is het mogelijk om de effecten van een andere pensioenleeftijd te berekenen.

Niet elke pensioenregeling hoeft vanaf de verhoging van de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 aangepast te worden. De pensioenrichtleeftijd wordt gewijzigd. Het pensioen mag nog steeds eerder ingaan. Wel moet een pensioenregeling voldoen aan nieuwe fiscale eisen. Deze nieuwe beschikbare premiestaffels zijn iets lager geworden.

Vanaf augustus 2017 zullen wij de bestaande contracten bij Allianz gaan toetsen of zij nog voldoen aan de nieuwe fiscale eisen. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

  1. De regeling voldoet. Wij doen verder niets
  2. De regeling voldoet niet. De regeling kan gewijzigd worden. Dit doen we niet automatisch. Neem hiervoor contact op met Allianz.

Wij nemen hiervoor vanaf begin augustus 2017 contact op met de verzekeringsadviseurs. Een werkgever hoeft niet (nog) niets zelf te doen.

  • Wij streven er naar om u voor 1 oktober te informeren over de status van uw pensioenregeling. Als blijkt dat uw pensioenregeling fiscaal bovenmatig is, dan passen wij de pensioenregeling aan. U ontvangt een addendum met daarin de aanpassingen aan de pensioenregeling.
  • In het eerste kwartaal van 2018 zullen wij werknemers die deelnemen in pensioenregelingen die nu fiscaal bovenmatig zijn een aangepaste polis toezenden. Daarin verwerken wij de wijziging van de pensioenregeling.

Bij het verlengen van uw pensioenregeling passen we de pensioenrichtleeftijd aan naar 68 jaar.

Voor beschikbare premieregelingen gelden vanaf 1 januari 2018 nieuwe beschikbare premiestaffels op basis van een pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Als de huidige pensioenopbouw hoger is, zullen we deze pensioenopbouw (zoals overeengekomen in de uitvoeringsovereenkomst) aan het fiscale maximum aanpassen.