Algemene vragen over beleggen via lifecycles

Bij het Allianz Pensioen bouwt u pensioen op via beleggingen. Wij beleggen uw pensioenpremie volgens een goed uitgedachte financiële strategie, met de juiste mix tussen rendement en risico. En dat doen we in fondsen die al jarenlang uitstekende resultaten laten zien.

Bent u nog jong, dan kunt u meer risico nemen om het startkapitaal flink te laten groeien. Nadert u de pensioendatum, dan is het verstandig de beleggingsrisico’s te beperken, zodat uw pensioenkapitaal niet daalt. We noemen dit beleggen via lifecycles.

De Allianz Pensioen Lifecycles zijn er in twee varianten: actief en passief.

Hiermee bieden we een werkgever de mogelijkheid om op basis van eigen overtuiging een keuze te maken welke lifecycle(s) hij beschikbaar wil stellen aan zijn werknemers. Een keuze is echter niet noodzakelijk, een werkgever kan er ook voor kiezen om zowel de actieve als de passieve lifecycles aan zijn werknemers aan te bieden.

In het Allianz Pensioen zijn de volgende lifecycles beschikbaar:

 • Allianz Passieve Lifecycle Defensief
 • Allianz Passieve Lifecycle Neutraal
 • Allianz Passieve Lifecycle Offensief
 • Allianz Actieve Lifecycle Defensief
 • Allianz Actieve Lifecycle Neutraal
 • Allianz Actieve Lifecycle Offensief

Bij het Allianz Pensioen bouwt een werknemer pensioen op via beleggingen. Door te kiezen voor Allianz kiest een werkgever voor verantwoord beleggen. Wij beleggen de pensioenpremie volgens een goed uitgedachte financiële strategie, met de juiste mix tussen rendement en risico. En dat doen we in fondsen die uitstekende resultaten laten zien. Is een werknemer nog jong, dan kan hij meer risico nemen om het tartkapitaal flink te laten groeien. Nadert de pensioendatum, dan is het verstandig de beleggingsrisico’s te beperken. We noemen dit een lifecycle. De Allianz Pensioen Lifecycles zijn er in twee varianten: actief en passief.

In het kort:

 • Nieuwe actieve en passieve lifecycles ontwikkeld door de beleggingsexperts van Allianz.
 • Ervaring met beleggen? En maakt een werknemer liever zijn eigen keuzes? Bij Allianz Pensioen Zelf Beleggen maakt uw werknemer zelf zijn fonds- en beleggingskeuzes.
 • Een deel van het pensioen veiligstellen, de Allianz Pensioenklik maakt het mogelijk.
 • Liever doorbeleggen bij het bereiken van de pensioenleeftijd?

Als pensioenuitvoerder wordt Allianz verantwoordelijk voor de beleggingen in uw pensioenverzekering. Dit wordt de zorgplicht voor premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid genoemd. Dat betekent dat wij voor u als deelnemer een beleggingsmix samenstellen op basis van de prudent-person regel (financieel degelijk). Hierbij blijft het beleggingsrisico weliswaar voor uw rekening, maar moeten wij degelijk en verstandig beleggen en de risico’s spreiden alsof het om onze eigen beleggingen gaat.

 • U profiteert van de ervaring en deskundigheid van Allianz Nederland Asset Management.
 • U kunt bouwen op goed presterende Allianz beleggingsfondsen (door Morningstar beoordeeld met gemiddeld 4 sterren, dat een bovengemiddeld resultaat betekent).
 • U heeft geen omkijken naar uw beleggingen.

Voor uw Allianz Pensioen Beleggen we in Allianz fondsen. De resultaten van onze beleggingsfondsen zijn al jarenlang uitstekend. Van Morningstar krijgen onze fondsen gemiddeld vier van de maximaal vijf sterren.

We beleggen in de volgende fondsen:

Door de beheerder van een fonds worden beheerkosten in rekening gebracht. Hiernaast zijn er de overige kosten binnen een fonds, zoals operationele kosten (marketing, administratie, accountant, juristen etc). Het totaal van de beheerkosten en overige kosten wordt lopende kosten (ratio) genoemd, voorheen de Total Expense Ratio. Deze lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht. De hoogte van deze totale fondskosten (lopende kosten) fluctueert en wordt ieder jaar per fonds opnieuw bepaald. De actuele lopende kosten kunt u vinden bij Fondsen en koersen op onze website www.allianz.nl.

Op de beheerkosten van de fondsbeheerder wordt een compensatie gegeven. De lopende kosten voor de fondsen die aangeboden worden in Allianz Pensioen worden hiermee verlaagd. De lopende kosten zijn na compensatie voor alle fondsen gelijk en bedragen 0,55%.

Uw werkgever bepaalt of u voor een andere lifecycle mag kiezen, en welke dat dan zijn. U vindt uw keuzemogelijkheden in de startbrief van uw pensioenregeling. Wilt u beleggen in een andere lifecycle? Dan is het nodig dat u een profieltest invult. De uitkomst van de test bepaalt welk profiel bij u past. Zijn er veranderingen in uw privé-situatie of inkomen? Dan moet u de profieltest opnieuw invullen.

Gaat u binnenkort met pensioen? En heeft u een pensioenverzekering waarbij een bedrag (koopsom) beschikbaar komt? Dan moet u binnenkort kiezen waar u uw pensioenuitkering aankoopt. Dit kan bij Allianz, maar mag ook bij een andere verzekeraar. Ook neemt u een beslissing voor welke uitkeringsvorm u kiest; een vaste uitkering, een variabele uitkering (doorbeleggen) of een combinatie van beide. Allianz ondersteunt u bij het maken van deze keuzes. Lees meer.