Werknemerportaal

Deelnemers aan een pensioenregeling bij Allianz krijgen toegang tot de nieuwe Allianz Pensioen Portal. Op deze persoonlijke online portal kunnen zij de actuele gegevens van hun pensioen bij Allianz bekijken en hebben zij inzage in de beleggingen.

Ook kunnen deelnemers alle pensioengegevens van www.mijnpensioenoverzicht.nl importeren en aanvullen met overige financiële data. Met behulp van deze informatie kunnen zij met de pensioenplanner eenvoudig diverse scenario’s berekenen over hoe hoog het inkomen is bij eerder/later/gedeeltelijk met pensioen gaan en in geval van arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, uitdiensttreding en overlijden.

Wilt u weten hoe dit werkt? U kunt bij uw Accountmanager een demonstratie vragen van de vernieuwde portaal.