Pensioenklik

Allianz biedt vanaf begin 2017 de Pensioenklik. Met de Allianz Pensioenklik heeft de werknemer de mogelijkheid om voor zijn pensioendatum (een deel van) het pensioenkapitaal dat hij heeft opgebouwd met beleggingen om te zetten in een gegarandeerd pensioen. Wij noemen dat vastklikken. Het vastgeklikte pensioen gaat in op de pensioendatum en wordt door Allianz gegarandeerd. De werknemer weet dus na het vastklikken zeker welk pensioen hij vanaf zijn pensioendatum ontvangt. Heeft de werknemer een bedrag vastgeklikt? Dan maakt hij geen rendement meer over dit bedrag. Ook vindt er geen indexatie plaats.

Hoe werkt het?

Elke maand worden er premies betaald, waarmee een pensioenkapitaal in beleggingen wordt opgebouwd. Met de Allianz Pensioenklik kan een werknemer het kapitaal of een deel daarvan al voor de pensioendatum gebruiken om een pensioen te kopen. Het gaat dan om een ouderdomspensioen en een partnerpensioen (ook al heeft hij geen partner). Bij het bepalen van de prijs gaan we van het onbepaald partnersysteem uit. Een werknemer heeft dan (voor de berekening) altijd een partner die 3 jaar jonger is. Op de pensioendatum kunt hij het partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als hij op dat moment een partner heeft, moet die daarmee instemmen.

Voorwaarden aan een Pensioenklik

Voor het vastklikken van pensioen gelden de volgende voorwaarden:

 • Het beleggingssaldo is minimaal € 10.000,-.
 • De werknemer is nog in dienst bij de werkgever.
 • De premies van de werkgever zijn allemaal voldaan.
 • Eenmaal vastgeklikt pensioen kan niet meer worden teruggedraaid.
 • De werknemer kan maximaal 1 keer per jaar ‘klikken’.

Wat kost een Pensioenklik?

De eerste Pensioenklik kost € 750,-. Na de eerste Pensioenklik rekenen we geen aanvullende kosten meer. De werkgever betaalt daarnaast hogere administratiekosten voor het aanbieden van de Allianz Pensioenklik aan zijn werknemers. De extra administratiekosten voor de Allianz Pensioenklik zijn € 1,67 per deelnemer per maand. Deze kosten zijn verschuldigd voor alle werknemers die bij de werkgever werkzaam zijn, ongeacht of ze gebruik (gaan) maken van de Pensioenklik. De kosten kunnen jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van de CBS prijsindex.

Het tarief voor de aankoop van de Pensioenklik bestaat daarnaast nog uit de volgende componenten:

 1. De overlevingskans. Deze wordt berekend op basis van de Sterfteprognosetafel AG 2014 startjaar 2021.
 2. Allianz Pensioenklik-marktrente. Elke 2 weken publiceren we de marktrente op onze website. Op de marktrente brengen we een afslag in rekening. Dit doen we als wettelijke verplichting voor onze solvabiliteit en voor het beheer van de Pensioenklik.
 3. 0,25% verkoopkosten voor de beleggingen. Deze kosten houden we in op de beleggingsrekening.

Voor voorbeeld

 • Werknemer is 55 jaar.
 • Werknemer heeft minimaal € 10.000,- opgebouwde waarde op de beleggingsverzekering.
 • Hij klikt € 10.000,- vast naar gegarandeerd pensioen vanaf uw pensioendatum. Hier halen we bij de eerste klik € 750,- aan kosten vanaf.
 • Het gegarandeerde pensioen vanaf de pensioendatum is volgens dit voorbeeld dan € 650,- per jaar.

Hoe vraagt u een offerte aan?
U kunt bij ons een offerte opvragen voor een Pensioenklik. Dat kan via een formulier dat u binnenkort vindt op deze website. U ontvangt dan van ons de offerte met het gegarandeerde ouderdoms- en partnerpensioen. Deze offerte is 2 weken geldig. Zodra wij de getekende offerte van u hebben ontvangen, verwerken wij de Pensioenklik.

Marktrente Pensioenklik

De marktrente die geldt voor de Pensioenklik was 0,75% op 24-5-2017. 

Op deze marktrente brengen we een afslag in rekening voor solvabiliteit en het beheer van de Pensioenklik.

Wil u meer informatie over de marktrente of een offerte voor Pensioenklik? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088 - 577 41 43.