Pensioenbeleggen

Allianz Pensioen

Bij het Allianz Pensioen bouwt een werknemer pensioen op via beleggingen. Door te kiezen voor Allianz kiest een werkgever voor verantwoord beleggen. Wij beleggen de pensioenpremie volgens een goed uitgedachte financiële strategie, met de juiste mix tussen rendement en risico. En dat doen we in fondsen die uitstekende resultaten laten zien.

Is een werknemer nog jong, dan kan hij meer risico nemen om het startkapitaal flink te laten groeien. Nadert de pensioendatum, dan is het verstandig de beleggingsrisico’s te beperken. We noemen dit beleggen via lifecycles.

De Allianz Pensioen Lifecycles zijn er in twee varianten: actief en passief. Hiermee bieden we een werkgever de mogelijkheid om op basis van eigen overtuiging een keuze te maken welke lifecycle(s) hij beschikbaar wil stellen aan zijn werknemers. Een keuze is echter niet noodzakelijk, een werkgever kan er ook voor kiezen om zowel de actieve als de passieve lifecycles aan zijn werknemers aan te bieden.

Hiernaast kan de werkgever zijn werknemer de mogelijkheid bieden om te kiezen voor Allianz Pensioen Zelf Beleggen. Met Allianz Pensioen Zelf Beleggen kan een werknemer zelf een keuze maken uit de verschillende fondsen.

Allianz Pensioen Beleggen, de mogelijkheden:

  • Nieuwe actieve en passieve lifecycles ontwikkeld door de beleggingsexperts van Allianz.
  • Ervaring met beleggen? En maakt uw werknemer liever zijn eigen keuzes? Bij Allianz Pensioen Zelf Beleggen maakt uw werknemer zelf zijn fonds- en beleggingskeuzes.
  • Een deel van het pensioen veiligstellen, de Allianz Pensioenklik maakt het mogelijk.
  • Liever doorbeleggen bij het bereiken van de pensioenleeftijd?