De lifecycles van Allianz

De Allianz Pensioen Lifecycles zijn er in twee varianten: actief en passief.

Hiermee bieden we een werkgever de mogelijkheid om op basis van eigen overtuiging een keuze te maken welke lifecycle(s) hij beschikbaar wil stellen aan zijn werknemers. Een keuze is echter niet noodzakelijk, een werkgever kan er ook voor kiezen om zowel de actieve als de passieve lifecycles aan zijn werknemers aan te bieden.

In het Allianz Pensioen zijn de volgende lifecycles beschikbaar:

  • Allianz Passieve Lifecycle Defensief
  • Allianz Passieve Lifecycle Neutraal
  • Allianz Passieve Lifecycle Offensief
  • Allianz Actieve Lifecycle Defensief
  • Allianz Actieve Lifecycle Neutraal
  • Allianz Actieve Lifecycle Offensief 

Passieve lifecyles

In de passieve lifecycles wordt uitsluitend gebruik gemaakt van beleggingsfondsen van Blackrock en Lyxor. Deze fondsen zijn geselecteerd na een zorgvuldig selectieproces.
De passieve lifecycles zijn samengesteld uit onderstaande fondsen. Wilt u meer informatie over het fonds? Klik dan op de link in onderstaand overzicht. U komt dan bij aanvullende informatie over het fonds, bijvoorbeeld een factsheet, prospectus, en(half)jaarverslag.

Beleggingscategorie Fonds
Aandelen ontwikkelde markten (wereld)              iShares Developed World Index Fund (IE)
Aandelen emerging markets iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
Staatsobligaties EUR iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
Staatsobligaties long duration Lyxor Ultra Long Duration EURO Govt FTSE
MTS 25y+
Bedrijfsobligaties iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)
High-yield-obligaties iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Emerging market debt iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

 

Actieve lifecycles

In de actieve lifecycles wordt gebruik gemaakt van beleggingsfondsen van Allianz Nederland Asset Management (ANAM) en van fondsen van Blackrock en Lyxor.
De basis van de lifecycle wordt gevormd door de actief beheerde kwalitatieve beleggingsfondsen van ANAM. Dit geldt voor de belangrijkste beleggingscategorieën: aandelen ontwikkelde markten, staatsobligaties EUR en staatsobligaties long duration. De beleggingscategorie aandelen wordt hierbij op een duurzame manier ingevuld met het Allianz Duurzaam Wereld Aandelenfonds. De overige beleggingscategorieën (bedrijfsobligaties, high-yield-obligaties, emerging market debt en aandelen opkomende markten) worden ingevuld met passieve beleggingsfondsen. Het percentage actieve beleggingen in de actieve lifecycles is hieronder weergegeven:

  % belegd in actieve fondsen jonge deelnemer % belegd in actieve fondsen vlak voor pensioendatum
Defensieve lifecycle 65% 95%
Neutrale lifecycle 70% 95%
Offensieve lifecycle 75%

90%

 

 

 

 

 

 

 

Fondsen bij de actieve lifecycles

De actieve lifecycles zijn samengesteld uit onderstaande fondsen. Wilt u meer informatie over het fonds? Klik dan op de link in onderstaand overzicht. U komt dan bij aanvullende informatie over het fonds, zoals een factsheet, prospectus en(half)jaarverslag.

Beleggingscategorie Fonds
Aandelen ontwikkelde markten (wereld) Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds N
Aandelen emerging markets iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
Staatsobligaties EUR Allianz Europa Obligatie Fonds N
Staatsobligaties long duration Allianz Langlopend Obligatie Fonds N
Bedrijfsobligaties iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)
High-yield-obligaties iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Emerging market debt iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

 

Let op: bij de fondsen van BlackRock en Lyxor komt u op de website van deze aanbieders zelf. Dit zijn sites voor institutionele klanten van deze aanbieders. Dat betekent dat de kosten die u hier vindt, afwijken van de kosten die u voor het fonds betaalt binnen uw pensioenproduct. Omdat de kosten afwijken, wijken ook de rendementen en koersen (iets) af. Hier vindt u een overzicht van de kosten binnen de Allianz Pensioen Lifecycles.