Productinformatie voor financieel adviseurs

Zoals u onmisbaar bent voor het Allianz Pensioen, is het Allianz Pensioen onmisbaar in het aanbod van de pensioenprofessional. Ontdek de vele voordelen van het Allianz Pensioen en bied uw relaties een betaalbaar, deskundig en gemakkelijk product van een betrouwbare pensioenuitvoerder.

Over het Allianz Pensioen

Het Allianz Pensioen is een aantrekkelijke pensioenregeling voor uw relaties. Zij betalen iedere maand een vooraf afgesproken bedrag aan pensioenpremie. De hoogte van de premie hangt af van onder andere het salaris en de leeftijd van zijn werknemers. Omdat uw relatie van te voren afspraken maakt over de hoogte van de premie, komt hij nooit voor verrassingen te staan.

Mogelijkheden van het Allianz Pensioen

Allianz Pensioen kent diverse mogelijkheden. De werkgever kan kiezen voor een basisregeling, maar ook voor een complete regeling met verscheidene aanvullende dekkingen. De werkgever bepaalt daarbij zelf welke keuzes hij aan zijn werknemers wil aanbieden.

Wat is er verzekerd voor werknemers in het Allianz Pensioen?

Standaard is er in het Allianz Pensioen verzekerd:

 • Levenslang ouderdomspensioen na de pensioendatum voor de werknemer.
 • Partnerpensioen na de pensioendatum. Een pensioen voor de partner van de werknemer als deze werknemer na de pensioendatum overlijdt. De partner ontvangt dan levenslang iedere maand 70% van het oorspronkelijke ouderdomspensioen.
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer inkomensverlies. Dat betekent een lagere pensioenopbouw, omdat de pensioenpremies gekoppeld zijn aan het inkomen. Allianz betaalt dan de pensioenpremie voor het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt is.

Een werkgever kan het Allianz Pensioen gratis uitbreiden met de volgende pensioensoorten:

 • Partnerpensioen bij overlijden van de werknemer tijdens het dienstverband. Een levenslang pensioen voor de partner van de werknemer als de werknemer voor de pensioendatum overlijdt.
 • Wezenpensioen bij overlijden van de werknemer tijdens het dienstverband. Een tijdelijke maandelijkse uitkering voor de kinderen als de werknemer tijdens het dienstverband overlijdt.
 • Anw-hiaatpensioen bij overlijden van de werknemer tijdens het dienstverband. Dit noemen we een tijdelijk aanvullend nabestaandenpensioen. Dit pensioen keert uit tot de AOW-leeftijd van de partner.
 • WGA-hiaat. Een aanvullend pensioen wanneer de werknemer een WGA-uitkering ontvangt voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.
 • WIA-excedent. Een aanvullend pensioen boven het WIA dagloon wanneer de werknemer een WIA-uitkering ontvangt voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
 • De mogelijkheid voor de werknemers om bij te sparen tot aan het fiscale maximum.

Voor medewerkers met een bruto-jaarinkomen van meer dan € 103.317,- biedt Allianz het Allianz Netto Pensioen.

Hoe wordt het pensioen opgebouwd?

Het Allianz Pensioen is een premieovereenkomst op basis van beleggingen, dit betekent dat de hoogte van het pensioenkapitaal niet van tevoren vaststaat. Het uiteindelijke pensioenkapitaal dat een werknemer op de einddatum krijgt, is onder meer afhankelijk van de hoogte van de premie, het aantal jaren dat de werknemer pensioen opbouwt en de resultaten op zijn beleggingen. Ook is het belangrijk hoe hoog de marktrente is op de pensioendatum. En hoe oud mensen dan worden. Jaarlijks informeren wij deelnemers per brief hoe hun pensioen er voor staat. Elke dag kunnen zij op hun persoonlijke portaal de waarde van hun beleggingen bekijken. De werkgever betaalt  de premie, die de basis is voor het pensioenkapitaal. Hij kan met zijn werknemers afspreken of zij een deel van de premie meebetalen. Allianz belegt de premie in een beleggingsmix. Dat gebeurt via lifecycles: de Allianz Pensioen Lifecycles, een specifieke beleggingsstrategie voor pensioenopbouw. De betaalde premie en de beleggingen resulteren in een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal kopen werknemers op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aan. Bij Allianz kan deze pensioenuitkering bestaan uit een volledig gegarandeerde maandelijkse uitkering, maar ook een combinatie met een variabele pensioenuitkering is mogelijk.

Wat is Allianz Pensioen Beleggen?

Met de lifecycles van Allianz Pensioen beleggen wij de pensioenpremie volgens een goed uitgedachte financiële strategie, met de juiste mix tussen rendement en risico. En dat doen we in fondsen die al jarenlang uitstekende resultaten laten zien. Is de werknemer nog jong, dan kan hij of zij meer risico nemen om het startkapitaal flink te laten groeien. Nadert de pensioendatum, dan is het verstandig de beleggingsrisico’s te beperken, zodat zijn of haar pensioenkapitaal niet daalt. Als de werknemer geen keuze maakt, dan bouwen we het risico automatisch af. Allianz Pensioen is een flexibel pensioen. Uw relatie kan zowel passieve als actieve lifecycles aanbieden aan zijn werknemers. Of allebei. Maar hij kan ze ook laten kiezen voor zelf beleggen. De werknemer kan dan zelf een keuze maken uit de verschillende fondsen waarin hij of zij wil beleggen. En wil de werknemer een deel van zijn pensioen veiligstellen? Dan kan hij of zij kiezen voor de Allianz Pensioenklik. Wil de werknemer liever doorbeleggen bij het bereiken van de pensioenleeftijd? Ook dat kan. En in alle gevallen gebeurt het beleggen op een verantwoorde manier.

Wat kost het Allianz Pensioen voor uw relatie?

Voor de opbouw van het pensioen betaalt uw relatie iedere maand een pensioenpremie. De hoogte van deze premie hangt af van de afspraken die u hierover maakt, het salaris en de leeftijd van de werknemers.

Voor de aanvullende verzekeringen betaalt uw relatie een risicopremie. De hoogte van die premie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Die premie is namelijk afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, de marktrente en van andere factoren, zoals salarisontwikkelingen. In een offerte kunt u zien wat de lasten van de eerste 5 jaar zouden zijn. Kiest uw relatie ook voor aanvullende vrijwillige verzekeringen? Dan brengen wij de premies ook bij hem in rekening. Uw relatie verrekend deze dan met het salaris van zijn werknemers.

Uw relatie betaalt voor het administreren van de pensioenregeling administratiekosten. Wij rekenen geen aanvullende kosten voor mutaties. De administratiekosten zijn afhankelijk van het aantal werknemers. Elk jaar kijken we hoeveel werknemers deelnemen aan het Allianz Pensioen.

Administratiekosten per jaar per werknemer (2017)

Aantal werknemers Vaste kosten
1 t/m 9 € 7,08
10 t/m 24 € 7,08
25 t/m 49 € 7,08
50 t/m 99 € 6,25
100 en meer € 5,00

Als uw relatie zijn werknemers gebruik wil laten maken van Allianz Pensioenklik, dan betaalt hij hiervoor per deelnemer € 1,67 per maand extra.

Wat kost het Allianz Pensioen voor de werknemer?

De werknemer betaalt een vast percentage beleggingskosten per lifecycle. Voor de passieve lifecycles zijn deze kosten bijvoorbeeld nooit meer dan 0,43% per jaar.

De totale beleggingskosten bestaan uit de beheerkosten en de lopende kosten. Lopende kosten zijn kosten die de vermogensbeheerder binnen het fonds in rekening brengt. Deze kosten worden verwerkt in de koers van het fonds. De werknemer betaalt deze kosten dus indirect. De beheerkosten zijn de kosten die Allianz maandelijks in rekening brengt voor alle werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de administratie van de beleggingen en de informatievoorziening. Deze kosten worden maandelijks in rekening gebracht door het verkopen van participaties uit de beleggingsportefeuille van de werknemer. Klik hier voor een overzicht van alle kosten.

Waarom pensioen verzekeren bij Allianz?

Uw relatie kan alle informatie 24/7 inzien op zijn eigen werkgeversportal. Via deze portal kan hij de pensioenregeling ook zelf beheren:

 • Met één klik kan hij de meest voorkomende wijzigingen in zijn pensioenregeling zelf verwerken.
 • Hij weet op ieder moment precies wat de kosten zijn van de pensioenregeling.
 • Alle juridische documenten zijn in de portal voor hem beschikbaar.

Werknemers krijgen toegang tot hun eigen portal. Op deze persoonlijke online portal kunnen zij de actuele gegevens van hun pensioen bij Allianz bekijken en hebben zij inzage in de beleggingen. Zij kunnen alle pensioengegevens van www.mijnpensioenoverzicht.nl importeren en aanvullen met overige financiële data. Met behulp van deze informatie is het mogelijk om met de pensioenplanner eenvoudig diverse scenario’s te berekenen over hoe hoog het inkomen is bij eerder/later/gedeeltelijk met pensioen gaan en in geval van arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, uitdiensttreding en overlijden. Ook kunnen zij het effect bekijken van vrijwillige premiestortingen.

Pensioen is een ingewikkelde materie. En een kwestie van lange termijn. Pensioen is een zaak van vertrouwen. De pensioenuitvoerder moet daarom deskundig zijn en zich volledig inzetten om uw relatie en zijn werknemers te begeleiden bij de uitvoering van de pensioenregeling. Een goede samenwerking met u als financieel adviseur is daarbij noodzakelijk. Wij  ondersteunen u met een accountmanager en met onze pensioenteams die de pensioenregeling beheren en administreren.

Uw relatie bepaalt hoe de pensioenregeling eruitziet en welke keuzes zijn werknemers kunnen maken. Allianz is duidelijk over de inhoud en de kosten zodat de pensioenregeling voor u eenvoudig te budgetteren is. Met het Allianz Pensioen heeft u een efficiënte en degelijke pensioenregeling waarover ú de controle heeft.

Veelgestelde vragen

Het Allianz Pensioen is een flexibel en veelzijdig pensioenproduct waarbij u uw advies- en regiefunctie volledig kunt waarmaken. Heeft u vragen over het Allianz Pensioen? Bekijk dan de veelgestelde vragen. Uiteraard kunt u voor vragen ook altijd contact opnemen met het Allianz pensioenteam op 088 - 577 43 00 of uw accountmanager.