Achtergrondinformatie casco woonbootschade

Er zijn veel partijen betrokken bij deze zaak, ondermeer de bouwer, de sleper, de eigenaren, hun verzekeringsadviseurs en hun verzekeraars. Wij zijn de cascoverzekeraar van de woonboot. Er is bij ons een “drijvende woning” verzekering afgesloten, vergelijkbaar met de verzekering voor een woonhuis. De voorwaarden van deze verzekering gelden ook tijdens transport. De woonboot is dus verzekerd bij ons, maar deze verzekering kent ook uitsluitingen. Zo biedt de verzekering geen dekking voor gebeurtenissen waar de woonboot normaal gesproken tegen moet kunnen.

Uit de ons beschikbare informatie leiden wij af dat de woonboot niet goed sleepklaar en waterdicht is gemaakt voor het transport. In dit geval is de woonboot hierdoor ook vrij snel na vertrek gezonken. Wij hebben de schade conform voorwaarden afgewezen. Daarbij hebben wij direct onze verzekerde op de verhaalsmogelijkheden bij de andere partijen gewezen.

Wel hebben wij op onze kosten de woonboot direct na het zinken laten bergen, waarmee verdere schade is voorkomen. En is, in overleg met de advocate van onze verzekerde, op onze kosten een expert aan de slag gegaan om in kaart te brengen waar de verhaalsmogelijkheden liggen.