Gratis white paper

Lees meer over doorbeleggen als nieuwe adviesmarkt in onze white paper.

Hoe u met doorbeleggen na pensioendatum een nieuwe adviesmarkt opent

De herziening van het Nederlandse pensioenstelsel staat hoog op de politieke agenda. De verwachting is dat de oudedagsvoorziening een veel meer individueel karakter zal krijgen dan nu het geval is. Werknemers zullen de mogelijkheid krijgen om zelf meer aan het roer te staan van hun pensioenopbouw. Of ze nu willen of niet, pensioendeelnemers zullen zich meer bewust moeten worden van de manier waarop zij pensioen opbouwen en daarin zelf keuzes moeten gaan maken.

Als de overheid meer verantwoordelijkheden neerlegt bij de consument, biedt dat kansen voor adviseurs. Het nieuwe kabinet wil in 2020 een nieuw pensioenstelsel hebben opgetuigd. Maar u hoeft niet nog twee jaar te wachten op nieuwe advieskansen.

Sinds 1 september 2016 is het mogelijk om op pensioendatum te kiezen voor (gedeeltelijk) doorbeleggen met het opgebouwde vermogen. De wetswijziging biedt nu al nieuwe kansen voor werknemers, maar zeker ook voor vermogens- en pensioenadviseurs. Allianz zet in dit white paper de aandachtspunten bij doorbeleggen na pensioendatum op een rij. Hierbij gaan wij in op de kansen die wij zien en benoemen wij de risico’s.

Download de gratis white paper:
"Hoe u met doorbeleggen een nieuwe adviesmarkt opent"