Reactie op rapport Eerlijke Verzekeringswijzer

Allianz neemt zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van ESG zeer serieus. We houden ons aan alle wettelijke voorschriften en hanteren daarnaast een systematische benadering van ESG-integratie voor onze eigen beleggingen. Deze aanpak bestaat uit meerdere maatregelen: systematische ESG-screening en -scoring, uitsluiting van controversiële wapenhandel en businessmodellen op basis van steenkool, en beleggingen op het gebied van sociale betrokkenheid en duurzaamheid. Allianz heeft deze aanpak in 2016 voor het eerst gepubliceerd in de Allianz ESG Integration Framework, en zal die regelmatig bijwerken. Onze benadering van ESG is openbaar, maar we geven geen informatie over afzonderlijke beleggingen of transacties. Dit is in alle openheid met de EV besproken.

Wanneer wij namens onze externe klanten beleggen, werken onze vermogensbeheerders PIMCO en AllianzGI op basis van de verwachtingen, waarden, wettelijke vereisten en risicobereidheid van hun klanten. Daarmee komen ze hun fiduciaire verplichting na. Beide vermogensbeheerders hebben de PRI ondertekend en hebben een eigen ESG-beleid. Ga voor meer details naar hun respectievelijke websites.

We beheren ruim 1,3 biljoen euro in activa voor onze klanten.