Omzetting Universal Leven

U had een levensverzekering bij Universal Leven. Tot 2010 was Universal Leven een dochtermaatschappij van Allianz Levensverzekering N.V. In 2010 is Universal Leven samengevoegd met Allianz.

De omzetting

In november 2015 zijn we gestart met het omzetten van alle verzekeringen van Universal Leven naar het administratiesysteem van Allianz.

In oktober 2015 heeft u een brief ontvangen over de omzetting en welke gevolgen dit voor u heeft. Vanaf 14 november 2015 ontvangt u uw nieuwe polis en een brief met toelichting op de informatie op uw nieuwe polis. Toch kan het zijn dat u na het lezen van de brieven nog vragen heeft. Hieronder zetten we de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.

Veelgestelde vragen

Allianz zet alle lopende verzekeringen die in het verleden zijn afgesloten bij Universal Leven om. Dit zijn beleggingsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en spaarhypotheekverzekeringen. Na de omzetting houdt uw verzekering dezelfde naam. Ook het polisnummer van uw verzekering wijzigt niet.

In de financiële wereld bestaat voortdurende aandacht en noodzaak voor verdere kostenbesparingen. Door Universal Leven samen te voegen met Allianz besparen we kosten op het administratiesysteem. En voeren we een identiek en daarmee efficiënter proces.

Ons doel is om u zo min mogelijk van de omzetting te laten merken. Zo blijven uw huidige verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Uw verzekering houdt hetzelfde polisnummer en ook de productnaam van uw verzekering verandert niet. De premie-incasso blijft plaats vinden van hetzelfde rekeningnummer. En ook voor het overmaken van premie en stortingen kunt u hetzelfde rekeningnummer blijven gebruiken.

Wel ontvangt u als gevolg van de omzetting een nieuwe polis waarop aanvullende voorwaarden met een Omzettingsgarantie staan vermeld.

U hoeft zelf verder niets te doen voor de omzetting. Na de omzetting ontvangt u van Allianz een nieuwe polis waarop aanvullende voorwaarden met een Omzettingsgarantie staan vermeld. De aanvullende voorwaarden kunt u hier inzien en downloaden. Op verzoek sturen we u de voorwaarden per post toe. Neem daarvoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 577 22 44 (lokaal tarief).

De omzetting start in november 2015. Kort daarna ontvang u de nieuwe polis van Allianz waarop aanvullende voorwaarden met een Omzettingsgarantie staan vermeld. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Na de omzetting ontvangt u van Allianz een nieuwe polis waarop aanvullende voorwaarden met een Omzettingsgarantie staan vermeld. U hoeft zelf niets te doen.

In plaats van de naam en het logo van Universal Leven, komt de naam en het logo van Allianz op uw polis te staan. De nieuwe polis van Allianz ziet er anders uit dan de oude polis van Universal Leven. Bij uw polis van Allianz ontvangt u een brief met toelichting op de informatie op uw nieuwe polis.

Het kan zijn dat u op uw nieuwe polis de naam en contactgegevens van een andere financieel adviseur vindt. Uw polis is namelijk overgedragen aan deze financieel adviseur. Ook bij uw nieuwe financieel adviseur kunt u met uw vragen terecht. Hij is u graag van dienst.

Volgens de belastingwetgeving moet uw levensverzekering een einddatum hebben. Daarom hebben we de term ‘beoogde einddatum’ op uw oude polis vervangen door de term ‘einddatum’ op uw nieuwe polis. De genoemde datum is niet veranderd. U houdt het recht de einddatum (binnen de fiscale grenzen) uit te stellen. Wilt u de einddatum uitstellen? Lees er meer over in uw verzekeringsvoorwaarden.

Voor levensverzekeringen die door de belastingwetgeving worden aangemerkt als (aanvullende) oudedagsvoorzieningen, geldt dat deze uiterlijk op een bepaalde leeftijd van de verzekerde moeten uitkeren. En dus een einddatum moeten hebben. Dit zijn onder andere lijfrentekapitaalverzekeringen en stamrechtverzekeringen (gouden handdruk).

U heeft het recht de einddatum (binnen de fiscale grenzen) uit te stellen. Wilt u de einddatum uitstellen? Lees er meer over in uw verzekeringsvoorwaarden.

Uw huidige verzekeringsvoorwaarden blijven van toepassing. Na de omzetting zijn er daarnaast aanvullende voorwaarden met een Omzettingsgarantie op uw verzekering van toepassing. Lees hier de aanvullende voorwaarden en de Omzettingsgarantie. Op verzoek sturen we u de aanvullende voorwaarden per post toe. Neem daarvoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 577 22 44 (lokaal tarief).

De Omzettingsgarantie houdt in dat Allianz garandeert dat uw rechten als verzekeringsnemer niet worden gewijzigd door de omzetting. Als u uw verzekering ongewijzigd laat doorlopen, behoudt u dezelfde rechten als voor de omzetting. Lees hier de Omzettingsgarantie.
 

Allianz volgt de Handelssystematiek Euronext bij de vaststelling van de koersdatum bij aankoop en verkoop van beleggingseenheden. De Handelssystematiek Euronext is bedoeld om de handel en koersvorming transparanter te maken voor de belegger. Lees hier de Handelssystematiek Euronext.
 

Op uw nieuwe polis vermelden we niet alleen het totale premiebedrag. We hebben dit bedrag ook uitgesplitst in de premies die samen het totale premiebedrag vormen. Deze premiebedragen kunnen anders zijn dan op uw oude polis. Maar de splitsing heeft geen gevolgen voor de hoogte van het totale premiebedrag op uw nieuwe polis.

LET OP!: Wij hebben deze gesplitste premies berekend op basis van de regelgeving over erfbelasting. Op grond van de gesplitste premie betaalt u geen erfbelasting over de eventuele uitkering bij overlijden indien u op uw verzekering premiesplitsing heeft aangevraagd.

Bent u niet in gemeenschap van goederen gehuwd? Vraag dan uw financieel adviseur of het in uw geval zin heeft fiscale premiesplitsing aan te vragen. Heeft u in het verleden al fiscale premiesplitsing bij ons aangevraagd, dan hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Bent u wel in gemeenschap van goederen gehuwd? Dan heeft het aanvragen van fiscale premiesplitsing geen zin; over de helft van de eventuele uitkering bij overlijden moet u erfbelasting betalen.

Met de omzetting van alle verzekeringen naar het administratiesysteem van Allianz, is ook de naam van het hypotheekrentefonds op uw oude polis veranderd in het Allianz Hypotheekrente Fonds. Universal Leven maakte gebruik van hypotheekrentefondsen van andere aanbieders (bijvoorbeeld Postbank, Hypinvest, Albank). Allianz heeft zijn eigen hypotheekrentefonds. Vanzelfsprekend is het hypotheekrentepercentage op uw nieuwe polis hetzelfde als op uw oude polis.

U kunt 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch de koersen van de beleggingsfondsen volgen en de actuele waarde van uw verzekering opvragen via de waardelijn: 088 - 577 42 05. U heeft daarvoor uw polisnummer en een pincode nodig.

Daarnaast ontvangt u elk jaar in het eerste kwartaal een waardeoverzicht van ons. Daarin staat de waardeontwikkeling van uw verzekering in het voorgaande kalenderjaar. In het eerste kwartaal van 2016 ontvangt u dus een waardeoverzicht met de waardeontwikkeling van uw verzekering in 2015.

U vindt uw pincode voor de waardelijn in de brief bij uw nieuwe polis.

Allianz maakt deel uit van de internationale Allianz Group, een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld met ruim 78 miljoen klanten in meer dan zeventig landen. Ook in Nederland verlenen wij al sinds jaren onze diensten. Op het gebied van levensverzekeringen zijn wij gespecialiseerd in het ontwikkelen van flexibele oplossingen voor vermogensvorming en risicobescherming. Lees hier meer over Allianz.

Allianz is op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur bereiken via telefoonnummer 088 - 577 22 44. Natuurlijk kunt u ook bij uw financieel adviseur terecht. Hij is u graag van dienst.