Gecombineerde buitengewone algemene vergadering van Allianz Paraplufonds N.V.

Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van Allianz Paraplufonds N.V. (de “Vennootschap”), worden opgeroepen tot het bijwonen van de algemene vergadering die wordt gehouden op donderdag 4 juli 2019 om 10.00 uur ten kantore van Allianz Nederland Groep N.V. aan de Coolsingel 139 te Rotterdam.