Jaaroverzicht Allianz Nederland Asset Management

Allianz Nederland Asset Management B.V. (ANAM) is op 7 juli 2017 verkocht aan Brand New Day.

Brand New Day, de nieuwe eigenaar van ANAM, zet  uw huidige rekening voort. Tot de verhuizing van de rekeningen naar het nieuwe platform van Brand New Day zal Allianz - voor Brand New Day - nog administratieve werkzaamheden verrichten voor het beheer van uw rekening(en), zoals bijvoorbeeld de jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. De toelichting en onderstaande informatie kan u helpen bij uw aangifte.

Waar vindt u uw jaaropgave 2017?

De jaaropgave van uw rekening is beschikbaar via internetbankieren. Ga naar www.allianzvermogen.nl en log in met uw relatienummer en wachtwoord.

 1. Kies in het menu voor uw product (Sparen, Beleggen, Pensioen of Hypotheken).
 2. Daarna kiest u voor ‘Rapportages’. U bevindt zich dan standaard in het scherm ‘Rekeningafschriften’
 3. Vervolgens klikt u op ‘Jaaropgaven’ in het submenu rechts bovenaan.
 4. Vanaf hier kunt u uw jaaroverzicht downloaden.

Heeft u meer dan één rekening? Dan kunt u elke rekening los selecteren.

Ik heb meerdere rekeningen hoe kan ik de andere rekening selecteren?

Als u bent ingelogd ziet u direct uw contractnummers. U kunt een rekening selecteren door op het contractnummer te klikken. Om de jaaropgave te vinden volgt u de stappen zoals hierboven vermeld. Wilt u de jaaropgave van een ander contractnummer inzien, ga dan terug naar ‘Home’ en selecteer dan deze  rekening door op het contractnummer te klikken.

Wanneer is uw digitale jaaropgave beschikbaar?

Deze opgave is vanaf ca. half februari beschikbaar.

Als u heeft aangegeven dat u geen digitale dienstverlening wilt, ontvangt u uw jaaropgave medio februari per post. 

Vragen?

Hieronder vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen, zoals vragen over wat mee te nemen in uw belastingaangifte. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur of onze afdeling Customer Care Center. Zij zijn  bereikbaar op werkdagen via info.am@allianz.nl en telefonisch van 08.00 uur tot 17.30 uur via 088 – 577 21 11 (lokaal tarief).

Heeft u andere vragen over uw rekening, het wijzigen van uw rekening of het maken van een (wijzigings)offerte? Log dan in internetbankieren. Bij klantenservice in het menu internetbankieren, hebben wij de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.

Algemene vragen jaaroverzicht

Met dit jaaroverzicht houden wij u op de hoogte van de waardeontwikkeling van uw spaar- of beleggersrekening. U heeft dit jaaroverzicht nodig voor de opgave van uw inkomstenbelasting.

De jaaropgave van uw rekening is beschikbaar via internetbankieren. Ga naar www.allianzvermogen.nl en log in met uw relatienummer en wachtwoord.

 1. Kies in het menu voor uw product (Sparen, Beleggen, Pensioen of Hypotheken).
 2. Daarna kiest u voor ‘Rapportages’. U bevindt zich dan standaard in het scherm ‘Rekeningafschriften’
 3. Vervolgens klikt u op ‘Jaaropgaven’ in het submenu rechts bovenaan.
 4. Vanaf hier kunt u uw jaaroverzicht downloaden.

Heeft u meer dan één rekening? Dan kunt u elke rekening los selecteren.

Maakt u nog geen gebruik van onze digitale dienstverlening, maar wilt u dat wel? Geef dan schriftelijk uw e-mailadres door, met een handtekening voor akkoord van de rekeninghouder(s). Ook ontvangen wij graag een kopie van het geldige legitimatiebewijs van alle rekeninghouders. Nadat wij deze documenten hebben ontvangen passen wij uw rekening voor u aan, zodat u gebruik kunt maken van internetbankieren.

Ondanks het feit dat uw rekening afgelopen jaar is beëindigd, zijn wij wettelijk verplicht u hiervoor wel een jaaroverzicht te sturen. Dit overzicht heeft u nodig voor uw aangifte voor de inkomstenbelasting.

Fiscale vragen en antwoorden jaaroverzicht

U moet de waarde van uw Allianz Beleggersrekening per 1 januari 2017 meenemen bij het vaststellen van uw voordeel uit sparen en beleggen.

Doet u de aangifte digitaal? Vult u de waarde per 1 januari 2017 dan in bij box 3: sparen en beleggen. Heeft u een Allianz Beleggersrekening? Dan kunt u de ingehouden dividendbelasting aftrekken bij uw belastingaangifte.

Let op! Dit geldt niet voor een SEW en BEW.

U moet het saldo van uw Allianz Spaar- en Depositorekening per 1 januari 2017 meenemen bij het vaststellen van uw voordeel uit sparen en beleggen. Doet u de aangifte digitaal? Vult u het saldo per 1 januari 2017 dan in bij box 3: sparen en beleggen.

De Allianz Hypotheekrekening is een zogeheten geblokkeerde Beleggersrekening Eigen Woning (BEW). Deze rekening wordt fiscaal ingedeeld in box 1: inkomen uit werk en woning. Dit betekent dat u tot een bepaald bedrag onbelast kunt sparen voor de aflossing van uw hypotheek. Het gaat om de volgende bedragen:

 • bij een looptijd van 15 jaar: € 36.600,- (2017)
 • bij een looptijd van 20 jaar: € 161.500,- (2017)

De waarde van uw Allianz Hypotheekrekening hoeft u niet op te geven zolang de rekening loopt.

De Allianz Bankspaarhypotheekrekening is een zogeheten geblokkeerde Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Deze rekening wordt fiscaal ingedeeld in box 1: inkomen uit werk en woning. Dit betekent dat u tot een bepaald bedrag onbelast kunt sparen voor de aflossing van uw hypotheek. Het gaat om de volgende bedragen:

 • bij een looptijd van 15 jaar: € 36.600,- (2017)
 • bij een looptijd van 20 jaar: € 161.500,- (2017)

Het saldo van uw Allianz Bankspaarhypotheekrekening hoeft u niet op te geven zolang de rekening loopt.

De Allianz Lijfrenterekening is een geblokkeerde rekening die fiscaal wordt ingedeeld in box 1: inkomen uit werk en woning. Via deze geblokkeerde rekening spaart u voor een aanvulling op uw latere inkomen. Het bedrag dat u inlegt op deze rekening, is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. Dit is de zogenaamde jaarruimte.

Voor de jaarruimte geldt een maximum. Uw adviseur kan u helpen uw jaarruimte te berekenen. Zelf kunt u ook de jaarruimte berekenen met het Rekenprogramma Lijfrente, dat u vindt op www.belastingdienst.nl/reken/lijfrentepremie.

Heeft u twee jaaroverzichten ontvangen? Telt u dan de inleg van beide jaaroverzichten bij elkaar op. Het totaal kunt u opnemen in uw belastingaangifte als uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

De inleg op een Allianz Uitkerende Lijfrenterekening is aftrekbaar van uw inkomen als er sprake is van het afstorten van een oudedagsreserve (FOR) of stakingswinst. Uw financieel adviseur kan u adviseren over hoogte van de aftrek en de voorwaarden die hiervoor gelden.

Als de inleg afkomstig is van een bestaande lijfrentespaarrekening, een lijfrentebeleggingsrecht of een lijfrenteverzekering (een zogenaamde waardeoverdracht) heeft u de inleg al eerder in aftrek gebracht. Het bedrag van de inleg is dan niet (nogmaals) aftrekbaar.

Welke fiscale regels gelden voor mijn Allianz Design Levensloop?
Het saldo van de levenslooprekening is vrijgesteld in box 3. Daar staat tegenover dat opgenomen bedragen in hun geheel belast worden (inleg en rente). U kunt in een uitbetalingsjaar in een ander belastingtarief vallen dan in een spaarjaar. Dit zal dan soms een lager tarief zijn, als u kiest voor een lagere uitkering dan uw laatste salaris (bijvoorbeeld 70% van uw salaris).
Over het bedrag dat u spaart, wordt op het moment van inleggen geen loonheffing ingehouden. U betaalt wel gewoon premies werknemersverzekeringen.

Zodra u uw levenslooptegoed gebruikt om verlof op te nemen, wordt wel loonbelasting ingehouden. Premies werknemersverzekeringen hoeven niet meer te worden betaald, dat is immers al gebeurd. De loonbelasting betaalt u over het gespaarde tegoed én over de rente of het rendement.

Neemt u hiervoor contact op met uw financieel adviseur. Hij kan u een persoonlijk beleggingsadvies geven.

Hoe pas ik mijn modelportefeuille aan?
Ga naar www.allianzvermogen.nl en log in. Kies allereerst voor uw product en vervolgens voor ‘Wijzigen rekeninggegevens’. U kunt dan een wijzigingsofferte maken. Als u deze offerte accepteert, passen wij uw modelportefeuille aan.

Passen mijn beleggingen nog bij mijn beleggingsprofiel?
Wij raden u aan om regelmatig met uw adviseur uw beleggingsprofiel te bekijken. Zeker als uw financiële en/of privé-omstandigheden wijzigen of als u de samenstelling van uw beleggingen wilt wijzigen. Uw financieel adviseur kan u hierover meer vertellen.

Kijkt u op www.allianzvermogen.nl voor een financieel adviseur bij u in de buurt.