Reglement ‘Maak kans op een iPad’

Dit reglement is van toepassing op de online actie ‘Maak kans op een iPad' van Allianz. De actie loopt van 18 oktober 2017 tot 1 januari 2018.

Voorwaarden voor deelname

U kunt gratis deelnemen aan de actie. Wilt u in aanmerking komen voor een prijs,  dan moet u ten minste één verzekering bij Allianz hebben afgesloten. Ook moet u een geldig e-mailadres invullen en  ingeschreven zijn voor digitale communicatie met Allianz via www.allianz.nl/mijnvoorkeur.

Loting
Het prijzenpakket van de actie bestaat uit 10 x een Apple iPad (2017) 128 GB WIFI Space Gray.
De toekenning van de prijs gaat via een wekelijkse loting die  een Allianz-medewerker van de afdeling Legal en Compliance verricht. De eerste loting vindt plaats aan het einde van week 43 2017. De winnaarskrijgen persoonlijk via e-mail bericht . Daarna bespreekt Allianz met de winnaar persoonlijk hoe de prijs wordt uitgereikt. De prijs wordt toegekend op persoonlijke titel. Deze kan niet omgeruild worden voor geld en is niet overdraagbaar. De prijzen worden uiterlijk 6 maanden na afloop van de actieperiode uitgereikt.

Aansprakelijkheid
Allianz is niet aansprakelijk voor:
- directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan de actie
- programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plug-ins
- storingen in netwerk, hardware of software die resulteren in beperking, vertraging of verlies van gegevens - voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer

Ook is Allianz niet verantwoordelijk te houden als  onderdelen van de wedstrijd gedeeltelijk of geheel moeten worden gewijzigd, of als de wedstrijd zelf geannuleerd wordt in geval van overmacht of  andere omstandigheden die het verloop van de wedstrijd verhinderen, of in geval van verlies of diefstal.

Uitsluiting
Alle medewerkers van Allianz-entiteiten en de met hun samenwerkende partijen zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

Akkoord

Door uw deelname aan de actie verklaart u akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle betwistingen aangaande het verloop van de wedstrijd vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank in Rotterdam.

Gedragscode

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Allianz handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.  Zie verder ook ons privacystatement en de voorwaarden van gebruik van www.allianz.nl/mijnvoorkeur

Vragen?

Heeft u vragen over de actie, dan kunt u contact opnemen via voorkeur@allianz.nl.