Customer Feedback Monitor

De Customer Feedback Monitor is een onderzoekstool met als hoofddoel het onderzoeken van de klanttevredenheid van de klanten van Allianz of daaraan gelieerde ondernemingen. Deze onderzoekstool is een product van CYS Klantfeedback en is ook in het beheer van deze partij. De onderzoeken worden daarmee uitgevoerd door CYS Klantfeedback als onafhankelijke partij.

Met zorg samengesteld

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie die u op deze website vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten. Wij houden ons het recht voor de inhoud van de site zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

Vermenigvuldiging

De op deze site opgenomen afbeeldingen, (handels)namen, logo's en teksten zijn onze exclusieve eigendommen, hetzij voeren wij in licentie. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op bezoekers van deze site. Gehele of gedeeltelijke overneming van de inhoud van de site, op welke wijze dan ook, is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Generiek

Op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten, waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De informatie op deze site is derhalve uitsluitend indicatief en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van informatie. Voor een persoonlijk advies kunt u terecht bij uw verzekeringsadviseur.

Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op deze disclaimer. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.