Afmelden niet mogelijk

U ontvangt deze e-mail omdat u een samenwerking heeft met Allianz. De informatie uit deze e-mail bevat belangrijke informatie waarmee u uw klant volledig kunt adviseren. Hiertoe bent u volgens de Wet financieel toezicht (Wft) verplicht.

Mocht u vragen hebben over deze e-mail, neem dan contact op met uw accountteam.