In onze nieuwsbrief van 8 oktober heeft u kunnen lezen over de verzending van de laatste reminders met betrekking tot de onderhoud- en naverrekeningsformulieren die eind september 2019 via de mkb-portal ter behandeling aangeboden zijn. 
Mogelijk dat u hierover eind september ook één of meerdere reminder mails heeft ontvangen. In de betreffende reminder mails gaven wij aan dat de verzochte gegevens nog binnen één maand aangeleverd konden worden. Inmiddels is de termijn om de verzochte gegevens aan te leveren verstreken. De eventuele naverrekeningsformulieren die eind oktober nog bij u ter behandeling openstonden zijn inmiddels door ons afgesloten. Deze formulieren ziet u niet meer in het naverrekeningsoverzicht in de portal. Ook de eventuele nog openstaande onderhoudsformulieren worden binnenkort afgesloten.
Aangezien de termijn om gegevens aan te leveren voor deze tranche van onderhoud- en naverrekeningsformulieren is verstreken, starten wij conform de polisvoorwaarden ook voor deze tranche het vervolgproces. We streven ernaar u  en uw relatie uiterlijk binnen 3 maanden te informeren over het resultaat van het onderhoud- en naverrekeningsproces.
Ook voor het verzekeringsjaar 2019 loopt op dit moment het onderhoud- en naverrekeningsproces. Heeft u nog onderhoud- en naverrekeningsformulieren die bij u ter behandeling over 2019 openstaan? Voer dan op korte termijn het onderhoud- en naverrekeningsproces uit. Meer informatie over het onderhoud- en naverrekeningsproces vindt u in deze handleiding en deze Q&A.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Contactcentrum Zakelijke Schadeverzekeringen, telefoon: 088 - 577 21 00 (keuze optie 6). U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag verder.