Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Start met de verzending van de UPO’s over 2020

Jaarlijks ontvangen deelnemers aan een pensioenregeling bij Allianz het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van ons. Vanaf mei starten we met het versturen van de UPO’s. Elke deelnemer ontvangt bericht als zijn UPO online klaar staat. Voor 1 oktober hebben we de verzending afgerond. 

Alle pensioenuitvoerders in Nederland maken voor de berekening van verwacht pensioen op de pensioendatum gebruik van de scenario’s van De Nederlandsche Bank. Een deelnemer kan daarmee verschillende pensioenuitvoerders beter met elkaar kan vergelijken.

Het werkelijke pensioen op de pensioendatum is afhankelijk van de ontwikkeling van het beleggingskapitaal en de stand van de rente op de pensioendatum.

Voor 2021 heeft de DNB de lange termijn verwachting bijgesteld. Zo is de renteverwachting flink naar beneden aangepast en zijn de inflatiecorrectie en het rendement op aandelen verhoogd. Omdat het effect van de renteverlaging vaak groter is dan het extra rendement op aandelen, kan het te verwachten pensioen op het UPO van 2020 lager uitkomen dan op het UPO van 2019. 

Heeft u vragen? Kijk op www.allianz.nl/urm. Of neem dan contact op met een van onze medewerkers via telefoonnummer 088 – 577 41 43 of e-mail: [email protected]. U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.