Krijgt uw klant de diagnose dat hij niet lang meer te leven heeft, dan zet dat zijn wereld op zijn kop. Mogelijk heeft uw klant nog wensen, waarvoor niet direct geld voorhanden is. Denk aan het maken van een reis of het inzetten van een alternatieve behandelmethode. Onze overlijdensrisicoverzekering heeft nu standaard dekking bij een terminale ziekte.

Deze standaard dekking houdt in dat bij terminale ziekte de helft van het verzekerd kapitaal kan worden uitgekeerd met een maximum van €100.000. Er geldt een wachttijd van 2 jaar vanaf de ingangsdatum van de polis. Verder is een verklaring van de behandelend arts nodig, waaruit blijkt dat de verzekerde terminaal ziek is en nog een jaar of minder te leven heeft. De polis moet op dat moment nog minimaal een jaar lopen. Ook mag de verzekerde niet ouder zijn dan 64 jaar.

De dekking bij terminale ziekte is van toepassing op alle Allianz Overlijdensrisicoverzekeringen die vanaf 4 december 2020 zijn aangevraagd. De dekking is terug te vinden in de nieuwe voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering. De dekking is onderdeel van de premie en wordt niet apart in rekening gebracht.

Kijk voor meer informatie op www.allianz.nl/orv/adviseur. Heeft u vragen over de Allianz Overlijdensrisicoverzekering of de standaard dekking bij terminale ziekte of het schone lei beleid? Neem dan contact op met uw accountmanager Leven, Inkomen & Hypotheken. Of met de deskaccountmanagers van de Salesdesk Leven via 088 577 3939 of [email protected]. Wij zijn bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur en helpen u graag.