Het gedrag van de klant verandert meer en meer naar digitaal. Zo vinden veel klanten het vanzelfsprekend dat zij hun post digitaal ontvangen in plaats van per post. Het biedt gemak, het is goed voor het milieu en de klant heeft altijd zijn verzekeringspapieren digitaal bij de hand. Voor u en Allianz is het belangrijk om daar actief op in te spelen.

Om in te spelen op deze veranderde behoefte gaan wij de particuliere klanten, waarvoor wij momenteel de verzending van de verzekeringspapieren verzorgen, actief attenderen op de mogelijkheid om hun verzekeringspapieren voortaan per e-mail te ontvangen.

Wij starten in eerste instantie met het informeren van die klanten, waarvan bij ons een e-mailadres bekend is. Deze klanten ontvangen een e-mail van ons, waarmee zij hun verzendvoorkeur kunnen aanpassen. Een voorbeeld van zo’n e-mail kunt u hier downloaden. In de e-mail verwijzen we de klant voor eventuele vragen naar deze website. Daar vindt de klant het antwoord op veel gestelde vragen.

Verzorgt u zelf de premie-incasso bij uw klanten? Ook dan kunt u ervoor kiezen dat wij de originele verzekeringspapieren rechtstreeks per e-mail aan uw klant te sturen. Via de optie communicatievoorkeuren kunt u dit zelf eenvoudig in de ABS-portal regelen. 
Neem dan contact op met uw gebruikelijke aanspreekpunt. Heeft u vragen over het werken met de ABS-portal? Kijk dan op www.allianz.nl/absinfo. Daar vindt u handige instructievideo’s,  informatie over het Allianz Verzekeringspakket en een overzicht van de meest gestelde vragen. Heeft u toch nog een vraag over het werken met de ABS-portal? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Wij helpen u graag verder.